Dag Rune Olsen er valgt til ny universitetsrektor i Bergen

Dag Rune Olsen ble i dag valgt til rektor ved Universitetet i Bergen.  

VANT REKTORVALGET: Dag Rune Olsen er valgt til ny universitetsrektor i Bergen.

Foto: Ola Sæther

I dag ble det klart: Det er Dag Rune Olsen som skal lede Universitetet i Bergen de fire kommende årene.

Med seg på laget har han prorektor Anne Lise Fimreite, viserektor for utdanning Oddrun Samdal og viserektor for internasjonale relasjoner Anne Christine Johannessen.

Dag Rune Olsen har vært dekan for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet siden 2010.

– Jeg er glad og ydmyk over tilliten vi har fått. Den skal vi bruke på en best mulig måte for studentene, for de ansatte, for kunnskapsutviklingen og for byregionen Bergen, sier Dag Rune Olsen til På Høyden.

Vant i alle gruppene
Olsen fikk 58,9 prosent av stemmene mot Kuvvet Atakans 41,1 prosent, hvis man utelater blanke stemmer. Team Olsen vant i alle gruppene som deltar i valget: Vitenskapelig ansatte, teknisk-administrativt ansatte og studenter. 

Totalt deltok 27,5 prosent av de stemmeberettigede i valget, noe som er en stor nedgang fra forrige rektorvalg, da 39,2 prosent deltok.Blant de vitenskapelig ansatte var valgdeltakelsen 61,5 prosent, mens bare 20 prosent av studentene deltok. 55,5 prosent av de teknisk/administrativt ansatte brukte stemmeretten.

4565 stemmer
Det ble avgitt totalt 4565 stemmer. I tillegg kommer 28 stemmer som ble forkastet på grunn av manglende stemmerett. Tallet på blanke stemmer var 326.

4239 stemmer ble altså avgitt for kandidatene.

Team Atakan fikk 476 stemmer fra vitenskapelig ansatte, 224 fra teknisk og administrativt ansatte og 1085 fra studentene.

Team Olsen fikk 660 fra de vitenskapelig ansatte, 493 fra de teknisk og administrativt ansatte og 1301 fra studentene.

Emneord: Universitetspolitikk, Rektorvalg 2013 Av Ida W. Bergstrøm og Hilde Kristin Strand og Dag Hellesund i På Høyden
Publisert 24. apr. 2013 16:12 - Sist endret 24. apr. 2013 17:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere