Dobbelt så mye nynorsk på UiOs nettsider

UiO har fordoblet nynorskprosenten på nettet, men universitetet har fortsatt et langt stykke igjen før kravet om 25 prosent nynorsk er oppfylt.

FINN EN FEIL: Universitetet har fått flere nettsider på nynorsk, men kvaliteten er ikke alltid like god. Her har hunkjønnsordet adresse fått hankjønnendelsen ar .

Foto: Ola Sæther

UiO har det siste året økt nynorskprosenten på nettet. Også i kategoriene tekster over 10 sider og skjemaer er andelen nynorsk gått opp, ifølge universitetets rapport om målbruk til Språkrådet. Rapporten er basert på målinger gjort 03.01.13 og omfatter alle deler av virksomheten.

Lite nynorsk på Facebook

Ca. 8 prosent av UiOs nettsider er i dag på nynorsk.  Tallet er mer enn fordoblet siden 2011 hvor under 4 prosent av nettsidene var på nynorsk.  

Antallet skjemaer på nynorsk er også fordoblet det siste året. Av 73 skjemaer finnes 23  på begge målformer, 39 bare på bokmål og 11 bare på nynorsk. I 2011 fantes 15 skjemaer i begge målformer og bare to kun på nynorsk.

I kategorien tekster over 10 sider er andelen nynorsk gått opp to prosentpoeng fra 4,4 til 6,4 prosent.

Utviklingen er negativ for kategorien tekster 1-10 sider. Her har andelen nynorsk gått ned fra 10,3 prosent i 2011 til 7,1 prosent.

Det svakeste resultatet har kategorien informasjonsmeldinger i sosiale medier. Her er andelen nynorsk under en prosent.

Kun Uniforum oppfyller målloven

I kategorien periodiske publikasjoner på papir er universitetsavisen Uniforum, Forskningstidsskriftet Apollon og Årbok for menneskerettigheter representert.

I Uniforum er andelen sider på nynorsk redusert siden 2011, men den redaksjonelle enheten er fortsatt den eneste enheten ved UiO som oppfyller kravet om at ingen av målformene skal være representert med mindre enn 25 prosent. Mer enn 36 prosent av sidene i Uniforum var på nynorsk i 2012.

UiOs populærvitenskapelige forskningsmagasin Apollon kan ikke vise til like gode resultater. Apollon reduserte andelen nynorsk fra sju prosent i 2011 til under fire prosent i 2012.

Dette er ikke et resultat redaktør Trine Nickelsen er fornøyd med.

– Dette er overhodet ikke greit. Ambisjonen er å øke nynorskandelen i 2013. Vi har god nynorskkompetanse i redaksjonen, og denne må vi utnytte bedre, sier hun og forsikrer at allerede i neste nummer vil nær en fjerdedel av sidene være på nynorsk.

UiO bryter fortsatt loven

Administrasjonssjef i Kommunikasjonsavdelingen Bjørnar Sarnes er ansvarlig for innhenting av dataene i rapporten og for oversendelsen av rapporten til Språkrådet.

Det er en økende bruk av nynorsk, ikke minst på nett, men vi har fortsatt et stykke igjen før vi oppfyller kravet i målloven om at minst 25 prosent skal være på nynorsk, påpeker han.

Sarnes forteller at ansettelse av en nynorskbruker i den sentrale nettredaksjonen har bidratt sterkt til økningen i nynorskandelen på UiOs nettsider.

– Kun tre ansatte ved UiO gikk på kurs i nynorsk i 2012. Mangler UiO kompetanse i nynorsk?

– Opplæringen er universitetsdirektørens ansvar. Kommunikasjonsavdelingen forsøker å legge til rette for bruk av nynorsk ved å legge ut informasjon om nynorsk og språkpolitiske retningslinjer på nettet, poengterer Sarnes.

Nynorskkompetanse som sjekkpunkt

På UiOs ansattesider ligger blant annet tiltaksplanen for bruk av nynorsk på nettsidene til UiO, godkjent av universitetets rektor i 2010,

Her er målet på sikt å øke nynorskandelen på nettet til 25 prosent og til ca. 13,5 prosent innen utgangen av 2015. Planen har også som mål at 30 prosent av de norskspråklige temasidene skal være på nynorsk samt 25 prosent av studienettsidene.

Planen presiserer at ledere har ansvar for å legge til rette for bruk av nynorsk og sørge for at de tilsatte får nødvending opplæring. Alle som rekrutterer til informasjons- og webfaglige stillinger, oppfordres dessuten til å ha nynorskkompetanse som sjekkpunkt ved tilsettinger.

Ingen fikk pris for nynorskinnsats

Rutinene for bruk av nynorsk på nettet skal forsterkes gjennom en årlig informasjonskampanje i tilknytning til utdelingen av hedersmerket Beste nynorskinnsats.

UiOs nettredaktør Hildegunn Lunden innrømmer at dette er en del av planen nettredaksjonen ikke har fulgt opp.

– Men jeg håper vi vil kunne dele ut mange slike hedersmerker i framtiden, sier hun og legger til at Studieavdelingen burde ha fått en slik pris.

Hele 40 prosent av de studieadministrative sidene er på nynorsk.

 

 

Av Grethe Tidemann
Publisert 10. apr. 2013 15:06 - Sist endret 11. apr. 2013 12:08

Som nettredaktør for jus.uio.no synes jeg det er flott når brukerne av nettstedet melder fra om feil de måtte finne; med et stort antall publisister som publiserer på tusenvis av nettsider skal det godt gjøres at det ikke gjøres spåklige- eller andre typer feil. Jeg tillater meg allikevel å undre meg over at Uniforum gjør et så stort poeng av en mindre språklig glipp (som nå er historie), all den tid tallenes tale viser at uio.no er på vei i riktig retning når det gjelder oppfylling av mållova.

 

Steinar Hafto Myre - 11. apr. 2013 14:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere