Varsler oppgjør med tellekantene

Mellom linjene i forskningsmeldingen ligger en lenge etterlyst erkjennelse fra regjeringen: Tellekantene fremmer ikke kvalitet.

VURDERER KVALITETEN: – Vi stiller spørsmål til kvaliteten ved de kvantitative målemetodene, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Foto: Ola Sæther

– Vi har lyktes med de resultatbaserte målsettingene for utdanning og publisering av forskning, men spørsmålet er om finansieringen er godt nok egnet til å fremme kvaliteten på utdanningen og forskningen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) i et intervju med Forskerforum.

Statsråden ønsker å gå kritisk gjennom «tellekantregimet», som har dominert diskursen om finansiering av universitets-, høyskole- og instituttsektoren de siste ti årene.

Med seg i bagasjen har hun en forskningsmelding som omtaler denne utfordringen i vage vendinger, men som sier at Kunnskapsdepartementet vil vurdere hele finansieringssystemet for sektoren.

Vil gå gjennom ordningene

Ifølge meldingens kapittel åtte skal den resultatbaserte bevilgningen («tellekantene», journ.anm.) vurderes opp mot finansiering basert på «politiske mål og institusjonenes strategier».

I tillegg ønsker man å vurdere forholdet mellom de direkte bevilgningene og midlene fra Forskningsrådet og EU, samt «andre relevante sider ved finansieringen …»

– Sektoren har advart mot tellekantene fra første dag, kommer regjeringen nå etter?

– Mitt ønske er nettopp å gå gjennom de resultatbaserte ordningene på bakgrunn av meldinger fra sektoren. Vi stiller spørsmål til kvaliteten ved de kvantitative målemetodene, sier Halvorsen.

Mangler gode målemetoder

Tidsskriftet har også innhentet en kommentar fra Sveinung Skule, som er direktør ved forskningsinstituttet NIFU. Han betegner forskningsmeldingens kapittel om finansiering av universitets- og høyskolesektoren som «noe av det spennende» i dokumentet. Skule leser ikke noe klart signal om et oppgjør med tellekantregimet, slik meldingen er formulert.

– Det ser for meg ut som at regjeringen ønsker å omfordele mer ressurser til de institusjonene som lykkes med å skape robuste miljøer med høy kvalitet, og da blir det en utfordring at vi mangler gode måter å måle kvalitet på i utdanningen. Det finnes for eksempel ingen PISA-test ved høyskoler og universiteter, påpeker Skule overfor Forskerforum.

 

Emneord: Universitetspolitikk, Forskningspolitikk
Publisert 9. apr. 2013 11:28 - Sist endret 9. apr. 2013 11:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere