Museumsdirektør Arne Bjørlykke: – Vi ville helst gått åpent ut tidligere i veksthussaken

– At mange aktører var involvert, gjorde det vanskeligere å gi god informasjon, hevder direktør ved Naturhistorisk museum Arne Bjørlykke

ØNSKET ÅPENHET: – Universitetet informerte Kunnskapsdepartementet allerede i januar om at man ønsket å skrinlegge det eksisterende prosjektet, forteller direktør ved Naturhistorisk museum Arne Bjørlykke . (arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

Universitetsstyret vedtok 22. oktober å be universitetsdirektøren utarbeide et byggeprogram for nytt utstillingsveksthus på Tøyen basert på et rom- og funksjonsprogram laget ved Naturhistorisk museum. Det bearbeidede dokumentet skal sendes til Kunnskapsdepartementet innen utgangen av 2013.

Universitetets snuoperasjon

Arkitektfirmaet Stein Halvorsen gikk i 1998 gikk til topps i en konkurranse om utforming av et nytt veksthus på Tøyen med prosjektet "Oase 60° Nord".

Kunnskapsdepartementet bevilget i 2008 penger til prosjektering. Prosjektet ble endelig godkjent i 2012 uten innsigelser fra universitetet.

Direktøren for Naturhistorisk museum Arne Bjørlykke og universitetets rektor Ole Petter Ottersen meddelte i en pressemelding i mai 2013 at universitetet hadde bedt Kunnskapsdepartementet avslutte prosjektet og utlyse en ny arkitektkonkurranse. Pressemeldingen kom overraskende på ansvarlig arkitekt og Statsbygg.

Departementet ba universitetet begrunne avgjørelsen og styrebehandle saken.

Et ekstraordinært styremøte ble avholdt 6. juni. Et enstemming Universitetsstyre stilte seg bak universitetsledelsens beslutning. På møtet ble det bestemt at en grundig redegjørelse med framdriftsplan skal sendes til Kunnskapsdepartementet i løpet av høsten.

På møtet karakteriserte representant for de vitenskapelige ansatte Kristian Gundersen fraværet av offentlig debatt rundt universitetets snuoperasjon i veksthussaken som uheldig.

Informerte departementet i januar

– Vi ville helst gått åpent ut tidligere, men kunne ikke gjøre dette før vi hadde fått klarsignal fra universitetsledelsen og departementet om at en endelig beslutning var tatt, kommenterer Arne Bjørlykke overfor Uniforum.

Bjørlykke forteller at universitetet allerede i januar informerte Kunnskapsdepartementet om at man ønsket å skrinlegge det eksisterende prosjektet.

At mange aktører var involvert, gjorde det ifølge Bjørlykke, vanskeligere å gi god informasjon.

– Naturhistorisk museum gikk tjenestevei og måtte først henvende seg til universitetets eiendomsavdeling, som ville bringe saken videre til universitetsdirektøren. Universitetsdirektøren ville igjen ta kontakt med departementet, som har ansvaret for kontakten med Statsbygg, som var arkitektens oppdragsgiver. Denne strukturen gjorde det vanskeligere å håndtere informasjonen.

IKKE INFORMERT: Pressemeldingen om at universitetet ønsket å skrinlegge veksthusprosjektet "Oase 60° Nord" kom overaskende på ansvarlig arkitekt Stein Halvorsen. (arkivfoto).

Gjennomarbeidet og ansvarlig

Arne Bjørlykke beskriver museets nye forslag til rom- og funksjonsplan som gjennomarbeidet og ansvarlig.

Som svar på spørsmålet om hvorfor dette programmet er bedre enn Stein Halvorsens prosjekt, trekker Bjørlykke i tillegg til større volum, fram muligheten for trinnvis utbygging.

En økning i volum både totalt og i høyden, er viktig ikke minst for å gi plass for regnskog. Muligheten for trinnvis oppbygging gir større fleksibilitet. Det handler ikke bare om økonomiske rammer, ifølge Bjørlykke, men også om mulighet til å tilpasse seg til behov som kan oppstå i framtiden.

Bjørlykke legger også vekt på muligheten for å ta i bruk nye energiløsninger og mener formidlingsaspektet er bedre ivaretatt i det nye programmet.

I statsbyggs hender

På spørsmål om UiO vil be om en ny arkitektkonkurranse, svarer Bjørlykke at dette er noe universitetet ikke ønsker å ta stilling til.

– Her er det tre muligheter, en åpen arkitektkonkurranse, en begrenset konkurranse eller å fortsette med den samme arkitekten. Dette ligger i Statsbyggs hender, poengterer han.

 

Emneord: Naturhistorisk museum, Museene, Universitetspolitikk Av Grethe Tidemann
Publisert 30. okt. 2013 08:58 - Sist endret 1. nov. 2013 23:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere