UiOs stortingsstipendiat

Jusstudenten Sundeep Singh arbeider halvtid i Stortingets utredningsseksjon mens han skriver masteroppgave.

STORTINGSSTIPENDIATEN: Masterstudenten Sundeep Singh hjelper stortingsrepresentantene med å finne svar på juridiske spørsmål.

Foto: Ola Sæther

– Stortingets utredningsseksjon gir faglig bistand til representanter, partigrupper og komiteer innenfor mange ulike saksområder. Jeg hjelper parlamentarikere med å finne svar på juridiske spørsmål av forskjellig art, forteller jusstudenten Sundeep Singh som siden september har vært ansatt som stipendiat i seksjonen.

Noen eksempler på stortingsrepresentanter han har hjulpet, og spørsmål han har besvart, kan vi ikke få, for arbeidet er konfidensielt, men Singh røper at de fleste oppdragene han har utført så langt, har vært for utenlandske parlamentarikere. Slike henvendelser kan for eksempel dreie seg om å få vite bakgrunnen for en norsk lovregulering og hvordan den fungerer.

Tverrfaglig miljø

Singh beskriver det faglige og sosiale miljøet i seksjonen som svært godt.

– Her jobber jeg sammen med både jurister, statsvitere og økonomer. Jeg regnet med at det ville ta litt tid å bli kjent og komme inn i miljøet, men jeg følte meg hjemme allerede etter et par dager.

– Hva var det som gjorde at akkurat du fikk dette stipendet?

Sundeep peker på at stipendordningen er et samarbeid med Senter for europarett. Det forutsettes derfor at stipendiaten skriver masteroppgave om EU-/EØS-rettslige problemstillinger.

– De faglige kvalifikasjonene er helt klart sentrale. Jeg skriver dessuten om reguleringer i EUs finansmarkeder. Det er et teknisk vanskelig område med et tungt økonomisk bakteppe. At jeg skriver om dette temaet, kan også ha bidratt til at jeg ble valgt, sier han og viser til at det ikke er mange jusstudenter som skriver oppgave innen finans.

Nyttig ordning

Fungerende seksjonsleder og juridisk seniorrådgiver ved Stortingets utredningsseksjon Hilde Markhus forteller at samarbeidet med Senter for Europarett ble opprettet i 2006.

 Ordningen bidrar blant annet til at studentstipendiatene får erfaringer fra praktisk utredningsarbeid, og til at Stortinget får kunnskap om relevante EU-/EØS-rettslige problemstillinger gjennom stipendiatenes masteroppgaver. Kortversjoner av masteroppgavene blir publisert i utredningsseksjonens tidsskriftserie Perspektiv, som kan lastes ned på www.stortinget.no.

– Vi er veldig fornøyd med ordningen fra vår side. Stipendiatene er flinke og hyggelige, og bidrar på en veldig god måte både faglig og sosialt i seksjonen vår, uttaler Markhus.

Dyktig og engasjert

Professor Finn Arnesen ved Senter for europarett, en enhet under Nordisk institutt for sjørett, opplyser at stipendet er ettårig.

Stortingsstipendiaten velges ut som et ledd i tilsettingen av masterstudenter som vitenskapelige assistenter ved senteret.

– Blant disse plukker vi ut en stortingsstipendiat hvert semester, gitt at vi har en kvalifisert søker. Kandidaten må være faglig sterk. At han eller hun er engasjert i studentpolitikk og samfunnsliv, tillegges også vekt.

Også på det siste området stiller Sundeep Singh sterkt. Han er styremedlem for Holocaustsenteret, leder organisasjonen Unge Sikher, og har tidligere ledet Mino.jur, en organisasjon for minoriteter på Det juridiske fakultet. Han kan vise til praktikantopphold hos flere advokatfirmaer, og ble i 2012 tildelt ett av næringslivets Alarga-stipender, en stipendordning opprettet for å styrke den mellomkulturelle kompetansen i norske bedrifter.

Selv beskriver Sundeep Singh stortingsstipendiet som studenttilværelsens foreløpige høydepunkt.

– Dette er en fantastisk mulighet til å få et innblikk i virksomheten på Stortinget og i stortingsadministrasjonen.

Av Grethe Tidemann
Publisert 15. okt. 2013 09:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere