Studentene jubler, mens forskerne vil ha mer

Studentene jubler, mens Forskerforbundet og Universitets- og høgskolerådet håper Solberg-regjeringen kan gjøre forslaget til statsbudsjett for 2014 bedre enn det som kommer fra Stoltenberg-regjeringen i dag.

JUBEL: Studentene jubler for økt studiestøtte og flere studentboliger i forslaget til statsbudsjett for 2014.

Foto: Ola Sæther

 – Det er en historisk studiestøtteøkning og et vanvittig bra gjennomslag for Norsk studentorganisasjon og studentbevegelsen, jubler Ola Magnussen Rydje, leder av NSO i en pressemelding.

Fra og med høsten 2014 vil studiestøtten økes fra 94 400 kroner til 105 600 kroner årlig og utbetales over 11 måneder. Dette tilsvarer en økning på 11 200,- i året, og bare stipendandelen utgjør en økning i statsbudsjettet på 586,4 millioner.

– Studentbevegelsen har i en årrekke kjempet for heltidsstudenten og lik rett til utdanning. Dette er et enormt steg i riktig retning og sikrer at studenter kan bruke mer tid der de skal – nemlig på lesesalen fremfor deltidsjobben, sier Ola Magnussen Rydje.

I tillegg til økningen i studiestøtten budsjetteres det med økt statlig tilskudd og kostnadsramme for bygging av 1300 nye studentboliger i 2014, noe som betyr en økning på ca 110 millioner kroner fra fjorårets ordinære statsbudsjett.

– Flere studentboliger bedrer studentøkonomien, presser prisene ned på det private markedet, og er derfor et gode for alle som i dag sliter på et dyrt privat leiemarked. Studentboligbygging er en av de beste investeringene vi kan gjøre i kunnskapssamfunnet, sier Rydje.

Norsk studentorganisasjon håper at Solberg-regjeringen freder og realiserer 11 måneder studiestøtte og flere studentboliger, og at de fortsetter denne gode satsingen i årene som kommer.

Fornøyd med nybygg

Universitets- og høgskolerådet er fornøyd med satsingen på nybygg og infrastruktur i budsjettforslaget fra den avtroppende regjeringen.

– Bygg og infrastruktur er helt avgjørende for å sikre tilstrekkelig kapasitet og god forsknings- og utdanningskvalitet i framtiden. Med flere nye bygg og 136 mill kr til infrastruktur er dette en stor og viktig satsing. Dette er i tråd med Universitets- og høgskolerådets innspill til budsjett de siste årene, sier styreleder Ole Petter Ottersen. i en pressemelding.

UHR vil nå be den nye regjeringen om å  bevilge et tilskudd på 75-100 mill kr til potten for resultatbasert omfordeling  i 2014-budsjettet. I tillegg vil organisasjonen be om flere stipendiatstillinger og at det i mindre grad enn nå blir øremerkede budsjett-tildelinger.

Savner fullfinansiering av studieplasser

Forskerforbundet er positiv til regjeringen sin satsing på talentfulle unge forskere gjennom ordningen «Fri prosjektstøtte» og 60 nye stipendiatstillinger.

Regjeringen har tidligere varslet en stortingsmelding om utdanningskvalitet og de foreslår nå en forskningsbasert evaluering av kvaliteten i høyere utdanning. Forskerforbundet vil minne om at hver 4. studieplass på universitetene og høyskolene ikke er fullfinansiert.

– Forskerforbundet vil derfor oppfordre flertallet på Stortinget til å gjøre noe med dette for å bedre studiekvaliteten så raskt som mulig, sier Petter Aaslestad.

Samtidig er Forskerforbundet positiv til at regjeringen vil innføre 11 måneders studiefinansiering.

Høye forventninger til Solbergregjeringen
Både samarbeidserklæringen og den nye regjeringsplattformen gir store forventninger om en sterkere satsing på kunnskap.

– Forskerforbundet har store forventninger til at Solbergregjeringen vil holde sine valgløfter, og at de vil prioritere et krafttak for kunnskap.

Emneord: Forskningspolitikk, Universitetspolitikk, Økonomi Av Martin Toft
Publisert 14. okt. 2013 14:36 - Sist endret 14. okt. 2013 14:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere