Deler ut halv milliard til vitenskapelig utstyr

Forskningsrådet deler i dag ut en halv milliard kroner til laboratorier, databaser og utstyr. UiO er prosjektleder for tre forskningsmiljøer, som til sammen får 76,3 millioner kroner. Tekstlaboratoriet, som ledes av Janne Bondi Johannessen er ett av disse fagmiljøene.

FÅR PENGER: Prosjektleder Janne Bondi Johannessen kan glede seg over at Tekstlaboratoriet (LIA) får 27,3 millioner kroner til vitenskapelig utstyr fra Forskningsrådet.

Foto: Ola Sæther

De tre forskningsmiljøene som UiO leder, er Tekstlaboratoriet LIA (Language Infrastructure made Accessible) som får 27,3 millioner kroner, Norsk gensekvenseringssenter (NCC-II) som får 41 millioner kroner og Oslo geomagnetiske laboratorium som får  åtte millioner kroner når Forskningsrådet i dag offentliggjør hvilke laboratorier, databaser og forskningsutstyr som får finansiering, går det fram av en pressemelding.

Både språklaboratorium og bølgetank

Med dagens tildeling får landet 16 nye moderne og nødvendige forskningsverktøy. Et tekstlaboratorium, en bølgetank, et petroleumslaboratorium, et senter for gensekvensering og et laboratorium for moderne medisinsk teknologi er blant de nye forskningsinfrastrukturene som får finansiering fra Norges forskningsråd fra 2014.  Tildelingen er på tilsammen 505 millioner kroner.

Med det har Forskningsrådet finansiert utstyr for til sammen 1,5 milliarder siden Kunnskapsdepartementet øremerket midler til forskningsinfrastruktur i 2009.

- Regjeringen ønsker å trappe opp forskningsinnsatsen og legge vekt på langsiktighet i forskningspolitikken. Samfunnets kunnskapsbehov blir ikke mindre med tiden, og det er derfor viktig å møte den utfordringen på best mulig måte, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fortsatt stort udekket utstyrsbehov

Det er fortsatt er stort udekket behov for utstyr i norsk forskning. Til utlysningen i 2012 kom det inn 70 søknader. Til sammen ble det søkt om nesten tre milliarder kroner. Nå har altså 16 av disse fått grønt lys fra Forskningsrådet.

Dette er infrastrukturene som skal ledes av UiO:

Norsk sekvenseringssenter (NCC II)  - prosjektleder: Kjetil Jacobsen

Tekstlaboratoriet ved UiO (LIA) – prosjektleder Janne Bondi Johannessen

Oslo geomagnetiske laboratorium (OGL) – prosjektleder Trond Helge Thorsvik

- Moderne forskningsinfrastruktur bidrar til banebrytende forskning og fremtidig verdiskaping og til å bygge gode forskningsmiljøer på strategisk viktige områder for Norge. Investeringene støtter også opp under noen av våre fremste forskere og styrker deres gjennomslagskraft internasjonalt, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Norges forskningsråd

Laboratorier, utstyrsanlegg og databaser innenfor helse og velferd, bioøkonomi, klima og miljø, energi og miljøvennlig teknologi er prioritert i denne tildelingen, heter det.

 

Les mer på Forskningsrådet nettsider:

http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Nyhet&pagename=ForskningsradetNorsk%2FHovedsidemal&p=1174467583739&cid=1253990232298

Emneord: Universitetspolitikk, Forskningspolitikk, Økonomi
Publisert 30. okt. 2013 10:50 - Sist endret 31. okt. 2013 10:32

UiO er med på NNP The Norwegian NMR Platform. 

Se https://www.facebook.com/NSMR.no

226244/F50 NNP -- The Norwegian NMR Platform UiB, UiT, NTNU, UiO. Finally after the third round of applications. NNP is up and running!  700 MHz NTNU, 700 MHz UiO and 850 MHz UiB - NMR instruments in one big virtual laboratory. All three spectrometers owned and operated jointly. Experiments to be run over Internet with samples going to a location with capacity and field strength appropriate for the project.

 

Frode Rise - 30. okt. 2013 13:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere