Et skritt videre i veksthussaken

Naturhistorisk museums forslag til rom- og funksjonsplan for et nytt utstillingsveksthus på Tøyen ble godt mottatt i Universitetsstyret. Universitetet prioriterer et nytt veksthus sammen med livsvitenskapsbygning i innspill til statsbudsjettet for 2015.

SOM EN REISE: Naturhistorisk museum har skissert hvordan museet ønsker at veksthuset skal bli. Neste skritt blir å samordne de botanikkfaglige innspillene med økonomiske rammer og arkitektoniske og tekniske krav.

Naturhistorisk museum presenterte på universitetsstyremøtet tirsdag 22. oktober et programnotat med forslag til rom- og funksjonsplan for et nytt utstillingsveksthus ved Naturhistorisk museum på Tøyen.

Et enstemmig styre vedtok etter presentasjonen å be universitetsdirektøren ferdigstille et nytt rom- og funksjonsprogram, basert på museets programnotat, og snarest oversende dette til Kunnskapsdepartementet for videre behandling og avklaring. I vedtaket presiserte styret at det ser på utstillingsveksthuset som en høyt prioritert byggesak for UiO, som et viktig forsknings- og formidlingstiltak og som et viktig statlig bidrag til å realisere “Tøyen vitenpark”.

Snuoperasjon

Veien fram mot et nytt utstillingsveksthus på Tøyen har vært lang og kronglete. Helt siden 1930-tallet har et veksthus stått øverst på ønskelisten til Naturhistorisk museum. Målet om et nytt veksthus kom et skritt nærmere, da arkitektfirmaet Stein Halvorsen i 1998 gikk til topps i en konkurranse om utforming av veksthuset med prosjektet "Oase 60° Nord".

Dette prosjektet ble tatt opp igjen da Kunnskapsdepartementet i 2008 bevilget penger til prosjektering. Prosjektet ble endelig godkjent i 2012 uten innsigelser fra universitetet. Det vakte derfor oppsikt da direktøren for Naturhistorisk museum Arne Bjørlykke og universitetets rektor Ole Petter Ottersen i en felles pressemelding i mai 2013 meddelte at universitetet hadde bedt Kunnskapsdepartementet avslutte prosjektet og utlyse en ny arkitektkonkurranse.

Krav om styrebehandling

Kunnskapsdepartementet ba i sitt svar til universitetsledelsen om en grundig faglig begrunnelse for avgjørelsen. Departementet ba også om at saken måtte fremmes for Universitetsstyret.

Et enstemmig styre stilte seg bak universitetsledelsens beslutning om å skrinlegge det eksisterende prosjektet. Hovedargumentene for dette var funksjonelle begrensninger knyttet til prosjektets form og et behov for å sikre et veksthus basert på optimale løsninger for energi og miljø. På det ekstraordinære styremøtet ble det også bestemt at en mer fyllestgjørende redegjørelse med framdriftsplan skal utarbeides og sendes departementet i løpet av høsten.

Vedtaket på møtet tirsdag 22. oktober representerte et skritt videre i dette arbeidet. I sakspapirene til møtet ble det presisert at museets notat først og fremst belyser botanikkfaglige forhold. Andre hensyn, ikke minst knyttet til miljøspørsmål, vil bli tatt opp i det endelige programmet som skal sendes til Kunnskapsdepartementet.

Eksemplarisk

Notatet ble godt mottatt i styret. Rektor og styreleder Ole Petter Ottersen beskrev notatet som eksemplarisk.

Representant for de vitenskapelige ansatte i Universitetsstyret, Kristian Gundersen hadde ingen innvendinger mot notatet, men karakteriserte fraværet av offentlig debatt rundt snuoperasjonen i mai som uheldig.

– Vi må vise at dette ikke innebærer en nedprioritering av utstillingsveksthuset, understreket han.

Den eksterne representanten, arkitekten Kjetil Trædal Thorsen beskrev museets forslag til funksjons- og programnotat som forbilledlig . Thoresen støttet Gundersen i synet på at prosessen hadde kommet uheldig ut, men forsvarte beslutningen om å avslutte det eksisterende prosjektet.

Potensiell turistmagnet

Den eksterne styrerepresentanten Idar Kreutzer fra Finans Norge poengterte betydningen av en åpen og tillitsvekkende prosess med vekt på tempo og framdrift. Han etterlyste dessuten en beskrivelse av veksthusets kommersielle potensial. Anne Aasheim fra Kulturrådet savnet formidlingsaspektet, og fikk støtte for å trekke dette inn i vedtaksforslaget. Også veksthusets betydning for universitetets forskning ble tatt med i vedtaket etter innspill fra styrerepresentantene.

Prioritert sammen med livsvitenskapsbygning

Universitetsstyrets innspill til statsbudsjettet for 2015 var blant sakene som ble tatt opp på møtet 22. oktober. Også i denne saken ble veksthuset diskutert. Universitetsledelsen trakk i sitt forslag fram en livsvitenskapsbygning som spesielt viktig for universitetet. Kristian Gundersen ba om at veksthuset også ble nevnt som et nybygg av spesiell betydning. Også dette forslaget fikk tilslutning fra styret.

Les også tidligere saker om veksthuset i Uniforum:

Veksthuset "Oase 60° nord" er ikke et utdatert prosjekt - Uniforum

 

 

 

Emneord: Veksthus på Tøyen, Naturhistorisk museum Av Grethe Tidemann
Publisert 22. okt. 2013 10:42 - Sist endret 27. jan. 2021 15:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere