Veksthussaken skal behandles i et ekstraordinært styremøte

Universitetsledelsen anbefaler Kunnskapsdepartementet å skrinlegge prosjektet «Oase 60°Nord» og starte et nytt veksthusprosjekt. Nå ber universitetsdirektøren Universitetsstyret om å gi sin tilslutning til forslaget.

DET UØNSKEDE VEKSTHUSET: Universitetsledelsen ber styret støtte anbefalingen om å skrinlegge prosjektet «Oase 60°Nord».

Universitetsstyret behandler universitetsledelsens anbefaling om å skrinlegge vinnerbidraget fra arkitektkonkurransen i 1998 i et åpent møte onsdag 26. juni.

På møtet vil universitetsdirektøren legge fram et vedtaksforslag  som innebærer at styremedlemmene slutter seg til forslaget om å starte et nytt veksthusprosjekt.

Ønsker bedre grunnlagsmateriale

Bakgrunnen for at universitetsledelsen innkaller til et ekstraordinært styremøte er et brev fra Kunnskapsdepartementet datert 14. juni. I brevet viser departementet til at arbeidet med forprosjektet knyttet til «Oase 60°Nord» har vært omfattende og ressurskrevende. Departementet ber derfor universitetet om å utarbeide et faglig vurderingsgrunnlag i saken og legge dette fram for Universitetsstyret til avgjørelse.

Departementet presiserer at det faglige grunnlagsmaterialet skal omfatte både botanikkfaglige vurderinger, klargjøring av designkriterier, vurdering av alternative fasadematerialer, energiløsninger og arealeffektivitet. Departementet ber også UiO om å vurdere økonomien i mulige alternative løsninger.

Notat om veksthussaken

Universitetsledelsen svarte på departementets behov for et bedre grunnlagsmateriale, gjennom et notat som ble sendt til styremedlemmene 23. juni. I notatet legger universitetsledelsen fram innvendingene mot det foreliggende prosjektet Oase 60°Nord samt forslag til alternative løsninger.

Ensidig informasjon

Blant de alternative løsningene universitetsledelsen trekker fram, er plastmaterialet ETFE som fasademateriale.  I et intervju med Uniforum 17. juni stilte arkitekten bak vinnerbidraget Oase 60°Nord Stein Halvorsen seg undrende til universitetsledelsens argumenter for å be om en ny konkurranse. Stein Halvorsen er også kritisk til argumentasjonen i det nye notatet.

– Argumentene som taler imot de alternative løsningene som universitetsledelsen trekker fram, er i veldig liten grad til stede. Spesielt gjelder dette i forhold til bruk av plastmaterialet EFTE som alternativ til glass i fasadene, hevder arkitekten. Han beskriver argumentasjonen i notatet som ensidig.

 

Emneord: Museene, Naturhistorisk museum, Universitetspolitikk
Publisert 25. juni 2013 14:58 - Sist endret 26. juni 2013 16:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere