Lånekassen best likt av offentlige tjenester

Lånekassen har størst framgang når både befolkningen og brukerne skal vurdere hvor fornøyde de er med en offentlig tjeneste. – Undersøkelsen viser at vi har tatt riktige valg, og vi er glad for at dette gir gevinster for kundene våre, sier Marianne Andreassen, administrerende direktør i Lånekassen.

 

SVÆRT FORNØYDE: Marianne Andreassen er adm.dir. for Lånekassen og kan glede seg over at lånekundene er svært fornøyde.

Foto: Ola Sæther

Av de sju statlige tjenestene som er vurdert, skårer altså Lånekassen aller høyest, viser innbyggerundersøkelsen som ble offentliggjort i går.

– Dette er resultater Lånekassen er svært godt fornøyd med. Målet vårt er den gode kundeopplevelsen med digitale løsninger, og det gjennomsyrer alt vi gjør, sier adm.dir. Marianne Andreassen i Lånekassen i en kommentar.

– En medspiller

Også sjefen hennes i Kunnskapsdepartementet er glad for resultatet.

– Det er gledelig at Lånekassen har lykkes i arbeidet med å møte studentenes behov. Papirsøknader og eviglange telefonkøer er historie. Tilgjengelige, enkle og trygge selvbetjentløsninger og god informasjon på nett gir både dagens og tidligere studenter en lettere hverdag. Lånekassen skal oppleves som en medspiller når en tar utdannelse, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i en pressemelding.

Portefølje på 125 milliarder kroner

Av de sju statlige myndighetsorganene i undersøkelsen har Lånekassen den høyeste tilfredsheten blant brukerne. Framgangen siden 2010 har vært betydelig.
Lånekassen har i dag 950 000 kunder og den forvalter en portefølje på 126 milliarder kroner. Hvert år behandles om lag 1 millioner saker (hvorav 64 prosent går automatisk).

  • Siden 2008 har Lånekassen redusert drifts¬kostnadene med 20 prosent. De er nå i sluttfasen av en IKT-investering med en kostnadsramme på 813 millioner kroner (2008-2014). Fornyelsen har gitt store effektiviseringsgevinster, både for kundene og staten. Blant annet er:
    Gjennomsnittlig behandlingstid for søknader om stipend og lån halvert (fra 16 til åtte dager).
  • Antall telefonanrop redusert fra 1,5 millioner til 500 000 i året. Fra 2009 må alle som skal søke om stipend og lån, gjøre det elektronisk.
  • Fra 2007 til 2012 har antall årlige besøk på nettsiden økt fra 4,2 til 6 millioner og antall innlogginger på Dine sider har økt fra 2,1 til 3,9 millioner.
  • Fra 2006 har Lånekassens kunder kunnet lese vedtak og informasjonsbrev i en sikker elektronisk postkasse. Nærmere 11 millioner brev er lagt ut på Dine sider siden starten, og vel halvparten av disse har erstattet papirbrev. Det er spart 23 millioner kroner i portoutgifter siden 2006.
  • I november 2012 ble BankID tatt i bruk som en fjerde innloggingsmulighet på Dine sider. Fra våren 2013 kan kundene signere avtale om støtte med BankID.
Emneord: Studentforhold, Studentsaker
Publisert 13. juni 2013 13:44 - Sist endret 13. juni 2013 14:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere