Kulturhistorisk museum skal leve videre på Tullinløkka

Kulturhistorisk museum skal holde fram med å være på Bygdøy, Tullinløkka og Økern. Men Nasjonalgalleriet kan også bli en del av museet. Det går regjeringen inn for.

FULGTE RÅD: Regjeringen følger anbefalingene til det internasjonale utvalget som vurderte risiko ved en eventuell flytting av Vikingskipene.  Derfor går regjeringen inn for at vikingskipene blir værende på Bygdøy, mens de andre delene av Kulturhistorisk museum blir værende på Tullinløkka og Økern. Utvalgsleder Jesper Stub Johnsen overlot rapporten til kunnskapsminister Kristin Halvorsen i juni i fjor. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

– Endelig har vi fått en avklaring. Nå kan Universitetet i Oslo og Kulturhistorisk museum arbeide videre både med sikring av vikingskipene og planlegge for videre utvikling av både Kulturhistorisk museum og Vikingskipshuset, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i en pressemelding.

Beslutningen om lokalisering er skjedd på bakgrunn av en konseptevaluering og resultatene av anbefalingene til det internasjonale utvalget som vurderte risiko ved en eventuell flytting av Vikingskipene. Utvalget la fram sin rapport i juni i fjor.

Tredelt museum

– Regjeringen er tydelig på at det skal legges til rette for utvikling av en vikingtidssamling på Bygdøy og historiske samlinger på Tullinløkka. Lager og konserveringsaktiviteten skal opprettholdes og eventuelt utvikles i de nye lokalene på Økern, understreker Halvorsen.

– Hvor store arealer som kan bygges ut på Bygdøy er foreløpig usikkert, det kan ikke avklares før det er gjort ytterligere geotekniske undersøkelser. Vi regner likevel med at det vil være forsvarlig å bygge lokaler for vikingtidsamlingen, sier kunnskapsministeren.

Nasjonalgalleriet blir vurdert

Det er avklart at Historisk museum på Tullinløkka skal leve videre. Omfanget og hvordan dette skal utvikles skal drøftes med Universitetet i Oslo.

– I vurderingen av behovet for utvikling på og omkring Tullinløkka finner jeg det riktig at staten ser på alle sine tilgjengelige bygninger i området. Det innebærer at både Historisk museum og Nasjonalgalleriet inngår i den vurderingen, sier Halvorsen.

– Vi har allerede begynt å prioritere sikringen av vikingskipene og samlingene gjennom en bevilgning i statsbudsjettet for 2013. Den videre rekkefølgen er det for tidlig å si noe om, men jeg finner det naturlig at utvikling av en vikingtidssamling for å sikre nasjonalskattene vil prioriteres av Universitetet i Oslo, sier Kristin Halvorsen.

Glad UiO-rektor

Rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo er svært fornøyd med at også regjeringen vil ha en delt løsning for Kulturhistorisk museum.

– Vi er selvsagt glad for at regjeringen lander på det som nå er vårt eget ønske - en delt løsning mellom Bygdøy og Tullinløkka. Jeg synes også det er fint at regjeringen åpner for at staten ser på alle sine tilgjengelige bygninger i området rundt Tullinløkka og at både Historisk museum og Nasjonalgalleriet kan inngå i vurderingen når planene skal legges for videreutviklingen av Kulturhistorisk museum, sier Ottersen i en kommentar til Uniforum. Også han ser på Nasjonalgalleriet som en mulig del av de framtidige lokalene til Kulturhistorisk museum på Tullinløkka.

– Vi har tidligere sagt at vi er interessert i å diskutere fremtidig bruk av Nasjonalgalleriet, dersom denne bygningen skulle bli fristilt.

(Oppdatert kl. 13:16)

 

 

Emneord: Kulturhistorisk museum, Museene
Publisert 14. juni 2013 11:20 - Sist endret 14. juni 2013 13:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere