Stortinget støtter forskningsmeldingen

En samlet Kirke-, undervisnings- og forskningskomité (KUF) på Stortinget støtter regjeringens forslag om en langtidsplan for forskning. Opposisjonen krever at regjeringen organiserer et eget forskningspolitisk råd, ledet av statsministeren.

PEKER PÅ STATSMINISTEREN: Opposisjonspartiene på Stortinet krever at regjeringen oppretter et forskningspolitisk råd, ledet av statsministeren. Om det hadde eksistert i dag, ville altså rådet blitt ledet av Jens Stoltenberg. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

En av hovedinnvendingene fra UH-sektoren til regjeringens forskingspolitikk, har vært mangel på finansiell forutsigbarhet. I den etterlengtede forskningsmeldingen fra i vår – «Lange linjer», varslet de rødgrønne en langtidsplan med et tiårsperspektiv, oppdatert hvert fjerde år. Etter modell av nasjonal transportplan, skal langtidsplanen for forskning inkludere alle store investeringer innenfor forskningsinfrastruktur, bygg, rekrutteringsstillinger til forskning og studieplasser.

KUF-komiteen har nå ferdigbehandlet forskningsmeldingen «Lange linjer». Et samlet Storting støtter dette forslaget. KUF-komiteen har ferdigbehandlet sin innstilling, som skal debatteres neste uke, skriver Universitetsavisa.

Høyres, Kristelig folkepartis og Venstres representanter i KUF-komiteen mener et eget råd for innovasjon og forskning i regjeringen bør ledes av den til enhver tid sittende statsminister. De støtter seg på evalueringen av Norges forskningsråd, som påpekte store svakheter i koordineringene av forskningsinnsatsen mellom fagdepartementene.

Forskerforbundet skriver i en pressemelding at det oppfordrer de rødgrønne representantene til å støtte opposisjonens ønske om et forskningspolitisk råd under statsministerens ledelse.

Emneord: Universitetspolitikk, Forskningspolitikk Av Tor H. Monsen i Universitetsavisa
Publisert 5. juni 2013 09:51 - Sist endret 5. juni 2013 10:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere