Norske studenter er nordiske mestre i frafall

I Norge ender kun 59 prosent av de som begynner på høyere utdanning med en bachelor- eller mastergrad. Det er ni prosent lavere enn gjennomsnittet for OECD-landene og svært dårlig sammenlignet med andre nordiske land, viser rapporten Education at Glance , som ble lagt fram denne uken.

MANGE FULLFØRER IKKE: Bare 59 prosent av norske studenter fullfører en bachelor- eller mastergrad. Det er ni prosent under OECD-gjennomnsittet. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen ser likevel lys i andre enden av tunnelen.

– Vi ser en positiv tendens i forhold til at flere studenter gjennomfører de studiene de selv har planlagt. I tillegg har antall studiepoeng hver student avlegger økt de siste årene, sier kunnskapsmininister Kristin Halvorsen i en pressemelding.

Andelen studenter som fullfører en bachelor- eller mastergrad er 68 prosent for hele OECD. I Norge er andelen som fullfører høyere utdanning 59 prosent. Kristin Halvorsen vil sette i verk tiltak for å øke gjennomstrømmingen av studenter.

– Å øke andelen studenter som fullfører utdanningen de har startet på er høyt prioritert i årene fremover. Gjennomstrømning blir et viktig tema i den kommende stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning og i evalueringen av kvalitet i høyere utdanning. Det vil gi oss et bedre grunnlag for å hindre frafall, sier statsråden.

– Godt arbeidsmarked i Norge

Etter hennes mening kan gode økonomiske tider i Norge være en av grunnene til at Norge skårer lavt på denne statistikken.

– Terskelen for å studere er lavere i Norge enn i flere andre land, vi har et godt arbeidsmarked som gir jobbmuligheter til dem som hopper av studiene underveis, og vi har en god studiefinansiering, sier kunnskapsministeren.

I pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet blir det også vist til at regjeringen allerede har satt i gang flere tiltak for å øke andelen studenter som fullfører høyere utdanning. Høyskoler og universiteter blir belønnet for å øke antall avlagte studiepoeng og studentene belønnes ved at deler av lånet blir omgjort til stipend etter hvor mange studiepoeng de avlegger.

– Holder ikke mål

Norsk studentorganisasjon (NSO) synes ikke at regjeringen tar dette alvorlig nok.

– Når Kristin Halvorsen går ut og sier at dette ikke er så verst sammenlignet med resten av OECD-landene, så holder ikke det mål. Vi må sammenligne oss med dem som har likt utdanningssystem som oss, som for eksempel Danmark som har et betydelig lavere frafall, sier påtroppende leder i NSO, Ola Magnussen Rydje i en pressemelding.

Danmark og Finland best i Norden

Blant de nordiske landene er det Danmark og Finland som kommer best ut, med henholdsvis 80 og 76 prosent. Norsk studentorganisasjon mener at kvaliteten på utdanningene må styrkes og at studenter må få bedre veiledning.

– Det satses ikke nok på oppfølging og veiledning av studentene underveis i studiet. Mange faller derfor fra eller bytter studier flere ganger. Dette koster både Norge og den enkelte student mye penger som kunne vært brukt bedre, sier Rydje.

Norge bruker mest penger

Rapporten viser også at Norge er blant de landene som bruker mest penger per student av alle OECD-landene.

– Det er et tankekors at selv om vi er blant dem som bruker mest penger per student, så ligger vi på bunn i gjennomføringsgrad. Det må være et mål at de aller fleste som begynner på høyere utdanning kommer seg igjennom. Vi vil at studiekvalitet skal bli en prioritet i neste stortingsperiode, for å hindre det store frafallet, sier Rydje.

 

 

 

Emneord: Studentsaker, Studentforhold
Publisert 27. juni 2013 11:13 - Sist endret 27. juni 2013 11:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere