Får gode tilbakemeldinger på omorganiseringen

– Tilbakemeldingene er veldig positive, beskriver universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe . Stikk i strid med kommentarer som har falt på fagforeningsmøter, opplever hun stor tilslutning til omorganiseringen IHR.

RESPEKTERER MOTSTANDEN: – I en omstillingsprosess er det naturlig at det kommer motforestillinger. Det har jeg respekt for, understreker universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe. Her på et allmøte for ansatte i Sentraladministrasjonen i juni 2012.

Uniforum skrev før helgen at det blant ansatte i sentraladministrasjonen er stor skepsis til den forestående omorganiseringen der (se faktaboks).

Etter planen skal den nye organiseringen vedtas av Universitetsstyret 12. mars, som et ledd i prosessen Internt handlingsrom (IHR).

Respekt for motforestillinger

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe er ansvarlig både for utformingen av vedtaksforslaget og for den påfølgende gjennomføringen. Hun tegner ikke et like svart bilde av prosessen som mange av de ansatte:

Internt handlingsrom (IHR) og SA5

* Internt handlingsrom (IHR) er en omorganiseringsprosess som skal frigjøre midler fra administrasjon og til kjerneoppgavene forskning og undervisning.
* Planlagt tidsrom er 2011–2013.
* Konsulenten Ingar Pettersen er innleid som prosjektleder, mens Universitetsstyret er prosessens overordnede styringsgruppe.
* Omorganiseringen av SA5, dvs. Forskningsadministrativ avdeling, Studieavdelingen, Økonomi- og planavdelingen (ØPA), Organisasjons- og personalavdelingen (OPA) og Kommunikasjonsavdelingen, skal vedtas i Universitetsstyret 12. mars.
* Blant forslagene som foreligger til nå, er opprettelsen av en egen enhet for lederstøtte rundt universitetsledelsen og at det etableres en enhet for administrativ støtte, delvis basert på dagens OPA og ØPA.

– Jeg opplever at det er stor tilslutning til IHR-prosessen generelt og spesielt til plangruppens arbeid som ser på funksjonsfordeling, roller og ansvar knyttet til SA5. Men i en omstillingsprosess er det naturlig at det kommer motforestillinger. Det har jeg respekt for, skriver hun i en e-post til Uniforum.

Positive tilbakemeldinger

På møter i regi av Akademikerne og Forskerforbundets lokallag på UiO har ansatte i sentraladministrasjonen (SA) de siste ukene ytret ting som «Tilliten til dem som styrer prosessen, er tynnslitt». De offentlig kjente utkastene til universitetsstyrevedtak er sagt å inneholde «provoserende mye svada».

Tilbakemeldingene universitetsdirektøren har fått, har derimot vært av en annen art.

– Tilbakemeldingene fra dekangruppen, fakultetsdirektører og ressursgruppen er veldig positive, beskriver hun.

– Åpen og involverende prosess

Begreper som åpenhet og medbestemmelse har vært mye brukt fra ledelsens side i IHR-prosessen. Flere ansatte spør seg imidlertid om den uttalte åpenheten er reell. På fagforeningsmøtene Uniforum har besøkt, har flere frammøtte gitt uttrykk for at arbeidet de har lagt ned i arbeidsgrupper og kartleggingsarbeid, ikke er å gjenfinne i rapportene prosjektet senere har levert.

– Hva er din kommentar til det?

– Ja, det har vært en åpen og involverende prosess. De omfattende kartlegginger som er foretatt, ligger til grunn for plangruppens vurderinger, men vil også bli brukt i den videre prosessen. IHR-prosessen har blitt fulgt opp gjennom allmøter i SA, medarbeiderdeltagelse i arbeidsgrupper og dialog med medarbeidere på avdelings- og seksjonsnivå. Det har vært et stort engasjement i hele organisasjonen, og det er nedlagt et betydelig arbeid, framhever Bjørneboe.

Hun kan fortelle at plangruppen for SA5 sluttfører sitt arbeid i dag. Konklusjonene de kommer fram til, vil danne grunnlag for innstillingen til Universitetsstyret.

– Omstillinger er krevende, og jeg tror mange nå ser frem til en styrebeslutning som vil gi en klar retning for det videre arbeidet, skriver universitetsdirektøren.

Takket nei til å delta på debattmøte

Lederne for fagforeningene ved UiO har invitert Bjørneboe og andre relevante ledere ved universitetet til å delta i et felles allmøte om SA5 og IHR-prosessens avklaring av roller og ansvar. Datoen som foreløpig er satt for møtet, er 4. mars. På dette tidspunkt vil det endelige vedtaksforslaget til omorganiseringen etter all sannsynlighet foreligge.

– Dere takket nei til å delta på dette møtet. Hvorfor det?

– Universitetsledelsen mener at det ikke er riktig tidspunkt nå for deltakelse i et slikt allmøte, forklarer Bjørneboe, og utdyper: 

– Partssamarbeidet mellom tjenestemannsorganisasjonene og arbeidsgiver har blitt ivaretatt gjennom IDF-møter etter hovedavtaleverket og representasjon fra tjenestemannsorganisasjonene i alle plangrupper og i ressursgruppen. Den 21.2. hadde vi et informasjonsmøte og 5.3. vil det bli gjennomført forhandlinger om saken som skal opp i styret 12.3. Det er altså mange anledninger både for de ansatte, hovedverneombudet og de hovedtillitsvalgte til å komme med innspill.

 

 

 

Emneord: IHR Av Helene Lindqvist
Publisert 25. feb. 2013 15:39 - Sist endret 25. feb. 2013 15:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere