– Ingar Pettersen har for mye makt

Når fagforeningene på UiO arrangerer debattmøte om IHR på mandag, håper de medlemmene i Universitetsstyret sitter i salen. Tilliten til prosjektlederen for omorganiseringen på UiO er for høy, frykter de.        

LEDELSEN KOMMER IKKE: Ingen i ledelsen på UiO ønsker å stille på fagforeningenes allmøte på mandag: – Vi har til og med spurt universitetsdirektøren om prosjektleder Ingar Pettersen bare kunne komme og legge fram forslagene og så gå igjen, sier Parat-leder Ole Martin Nodenes (t.h.). Her sammen med Ellen Dalen i NTL og Andreas Christensen fra Forskerforbundet.

Foto: Ola Sæther

– Vi er veldig bekymret for den organisasjonsmodellen IHR-sekretariatet har foreslått. Vi kan ikke se at den svarer på de utfordringene UiO har. Vi blir også bekymret når universitetsdirektøren selv ikke vil komme og forsvare den på allmøtet vårt, sier NTL-leder Ellen Dalen.

Førstkommende mandag arrangerer NTL sammen med Parat, Akademikerne og Forskerforbundet et allmøte om den forestående omorganiseringen i sentraladministrasjonen.

Hele ledelsen takket nei

Opprinnelig ønsket organisasjonene at universitetsledelsen og IHR-sekretariatet skulle komme dit for å presentere modellen som snart skal opp i Universitetsstyret. Men de har alle takket nei. Det samme har fagdirektørene.

Internt handlingsrom (IHR) og SA5

* Internt handlingsrom (IHR) er en omorganiseringsprosess som skal frigjøre midler fra administrasjon og til kjerneoppgavene forskning og undervisning.
* Planlagt tidsrom er 2011–2013.
* Konsulenten Ingar Pettersen er innleid som prosjektleder, mens Universitetsstyret er prosessens overordnede styringsgruppe.
* Omorganiseringen av SA5, dvs. Forskningsadministrativ avdeling, Studieavdelingen, Økonomi- og planavdelingen (ØPA), Organisasjons- og personalavdelingen (OPA) og Kommunikasjonsavdelingen, skal vedtas i Universitetsstyret 12. mars.
* Blant forslagene som foreligger til nå, er opprettelsen av en egen enhet for lederstøtte rundt universitetsledelsen og at det etableres en enhet for administrativ støtte, delvis basert på dagens OPA og ØPA.

Ifølge Parat-leder Ole Martin Nodenes er flere av dem spurt gjentatte ganger.

– Vi har til og med spurt universitetsdirektøren om prosjektleder Ingar Pettersen bare kunne komme og legge fram forslagene og så gå igjen. Også da var svaret nei, forteller han.

I stedet blir det innledninger ved sosiologiprofessor Fredrik Engelstad, Paul Bjerke fra DeFacto og kontorsjef Astrid Waaler Kaas. I tillegg skal fagforeningene legge fram sitt syn på omorganiseringen og det åpnes for diskusjon med de frammøtte.

– Kom overraskende på alle

Ifølge Dalen ble de ansatte «himmelfalne» første gang de hørte om den foreslåtte sammenslåingen av Studieavdelingen, Kommunikasjonsavdelingen og Forskningsadministrativ avdeling. IHR-sekretariatets forslag kom for øvrig også overraskende på plangruppa, fakultetsdirektørene og fagdirektørene, mener hun.

– Det har vært en prosess med mye involvering. Men modellene i vedtaksforslaget har aldri vært noe tema i møtene med de ansatte, påpeker NTL-lederen.

I tillegg til å være sterkt kritiske til den manglende forankringen prosessen nå har hos de ansatte, mener fagforeningene at den foreslåtte modellen er direkte mangelfull. Dalen nevner planen om å oppheve dagens Organisasjons- og personalavdeling (OPA) og Økonomi- og planavdeling (ØPA) som eksempel.

– Det gjør de uten å ha funnet noen ny organisatorisk tilknytning til alle oppgavene. Så langt jeg kan regne, er det omtrent 30 årsverk som blir gående uten en avdeling fra og med 12. mars, sier hun. 

Frykter stoppeklokkeregime

En annen bekymring, er at skillet mellom drift og strategi vil kunne redusere de ansatte i driftsenhetene til utførere uten påvirkning på egen arbeidshverdag. Nestleder Andreas Christensen i Forskerforbundets lokallag på UiO, frykter et stoppeklokkeregime i den planlagte enheten for administrativ støtte.

– Det ligger til det å være ansatt på en arbeidsplass at en må godta en omorganisering eller delvis endrede arbeidsoppgaver?

– Ja, men ansatte skal også ha påvirkning på arbeidsoppgavene og organiseringen av dem, poengterer Dalen. – Våre medlemmer er oppriktig bekymret for saksfeltet sitt. Dette handler ikke om at folk er redde for å bytte kontor, understreker hun.

Christensen påpeker at mange av Forskerforbundets medlemmer var positive til prosessen helt til de fikk se førsteutkastet til ny organisasjonsmodell.

Ønsker en utsettelse av vedtaket

Parat-leder Nodenes har selv sittet i plangruppen for SA5, som danner utgangspunkt for den omorganiseringen det her er snakk om. Gruppa er nå ferdig med arbeidet, og har levert tre forslag: Det allerede kjente førsteutkastet, et flertallsforslag og et mindretallsforslag kun fra Nodenes.

Mens plangruppen har gjort mye av forarbeidet, er det IHR-sekretariatet som utformer rapporten til universitetsdirektøren, som så formulerer vedtaksforslagene til Universitetsstyret.

Dalen, Nodenes og Christensen beklager at ingen verken i ledelsen eller IHR-sekretariatet, er villige til å forklare på allmøtet, nøyaktig hvordan administrasjonen nå skal bli mer velfungerende.

– Kanskje ingen av dem føler seg helt sikre på det?

– Man kan ikke foreslå en omorganisering uten å vite at det blir bedre. Det er mye som ikke er gjort rede for i den nye modellen, og det er useriøst organisasjonsmessig, sier Dalen.

Ønsker dere egentlig en utsettelse av vedtaket?

– Ja, det gjør vi, samtykker de alle tre.

– Universitetsstyret har en stor utfordring

Fagforeningenes allmøte er 4. mars, dagen før de selv skal forhandle det endelige vedtaksforslaget med ledelsen. Ledelsen selv planlegger et allmøte om samme tema, ti dager senere. Dalen, Nodenes og Christensen mener dette ikke er noen grunn til å avlyse eget møte.

– Vi mener det er viktig å belyse saken før styret fatter sitt vedtak 12. mars, sier de. Derfor har de også invitert Universitetsstyrets medlemmer til å være tilhørere.

– Har dere tillit til at Universitetsstyret fatter et fornuftig vedtak?

– Vi må jo ha tillit til dem, mener Dalen.

– Men styret har en stor utfordring. De er ikke eksperter på organisasjoner og organisasjonsmodeller. Og det er vanskelig for det enkelte styremedlem å sette seg inn i dette. Selv har vi brukt enormt mye ressurser på det, og Universitetsstyret bør legge stor vekt på hva vi som representerer de ansatte ber om i forhandlingene, fortsetter hun.

Mener tilliten til prosjektlederen er for høy

Fordi styremedlemmenes kunnskap om organisasjonsutvikling sannsynligvis er begrenset, må de støtte seg veldig på IHR-sekretariatet, mener Dalen. Sekretariatet ledes av den eksterne konsulenten og prosjektlederen for IHR, Ingar Pettersen.

– Hvor stor innflytelse har Ingar Pettersen på prosessen?

Han er den eneste i sekretariatet med kompetanse på organisasjonsmodeller, så den er veldig stor, sier Dalen. Hun mener det er altfor mye tillit hos styret og i ledelsen til at Pettersen skal levere gode løsninger.

– Prosjektet er organisert slik at Pettersen har for mye makt, konstaterer hun.

Fagforeningene bekymrer seg for at vedtaksforslaget styret skal ta stilling til, blir så rundt formulert at de åpner for at alle lett kan gi sin støtte. Foreløpig ser det ut til at styrevedtaket vil åpne for at enkelte deler av modellen utformes av universitetet selv, etter at vedtaket er fattet.

– Blir det sånn, er det viktig at styret kommer med et vedtak som trekker de ansatte inn i det videre analysearbeidet, sier Christensen.

 

Les også:

* Får gode tilbakemeldinger på omorganiseringen
* – Tilliten til dem som styrer prosessen, er tynnslitt
* Vil vite hva omorganiseringen koster

 

 

 

 

 

 

Emneord: IHR Av Helene Lindqvist
Publisert 28. feb. 2013 13:11 - Sist endret 28. feb. 2013 13:47
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere