Støtter universitetets linje i Nedkvitne-saken

Oppsagte Arnved Nedkvitne krever at Universitetsstyret tar stilling til hans rettigheter som pensjonert professor. Rektorkandidat og vara i styret Torkil Vederhus ser ingen grunn til å tvile på universitetets håndtering av saken til nå.  

STØTTER IKKE NEDKVITNE: – Avskjedssaken er prøvd i retten, og den konkluderte med at UiO hadde lov til å si opp professoren. Jeg respekterer rettens mening her. Saken er avsluttet, slår rektorkandidat Torkil Vederhus fast.

Foto: Ola Sæther

I 2009 ble historieprofessor Arnved Nedkvitne oppsagt fra UiO etter en langvarig konflikt med kolleger og ledelse ved eget institutt og på universitetet. Hans kamp for å få jobben tilbake endte med nederlag både i tingretten og lagmannsretten, og i 2011 ble anken til Høyesterett avvist.

Nå kjemper han for å få tilgang til et pensjonistkontor ved sitt gamle institutt, Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH). Tidligere i år har han argumentert for dette i et leserbrev i Uniforum. I dag sendte han brev til Universitetsstyret med krav om at de tar opp saken.

Publiserer fremdeles

«Gjennom mine 15 år ved UiO opparbeidet jeg meg en rett til å bli likebehandlet med andre professorer som pensjonist. Mister en avskjediget professor denne retten?» spør Nedkvitne i brevet. 

Historieseksjonen ved IAKH har et større pensjonistkontor der pensjonerte professorer får tilbud om plass. Samtidig får de tilgang til instituttets infrastruktur (kopiering, nettilgang, datahjelp) på lik linje med faste ansatte. Nedkvitne ønsker tilgang til disse ressursene, og argumenterer med at han fremdeles er en produktiv forsker. Etter avskjeden har han utgitt to monografier og arbeider nå med en tredje.

Han har konsultert fagforeningen Forskerforbundet, som mener det ikke eksisterer juridiske regler for problemstillingen. Nedkvitne konkluderer derfor med at hans manglende tilgang til instituttets fasiliteter er et resultat av HF-dekan Trine Syvertsen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboes eget politiske skjønn.

Nedkvitne-saken

* Arnved Nedkvitne begynte som professor i middelalderhistorie ved UiO i 1994.
* 16. juni 2008 vedtok styret ved Det humanistiske fakultet å avskjedige ham. 24. februar 2009 opprettholdt Universitetsstyret avskjedsvedtaket med ni mot to stemmer.
* Universitetet mener den tidligere professoren har brutt tjenestemannslovens § 15 og dermed «krenket sine tjenesteplikter».
* Med økonomisk støtte fra Forskerforbundet tok Nedkvitne saken til Oslo tingrett i januar 2010. Kravet var å få avskjedsvedtaket kjent ugyldig. UiO vant på alle punkter.
* Fortsatt med økonomisk støtte fra Forskerforbundet tok han saken videre til lagmannsretten i januar 2011, men tapte også der.
* Nedkvitnes anke til Høyesterett ble avvist i juni 2011. På forhånd hadde Forskerforbundets hovedstyre avslått å støtte anken økonomisk.

Krever etterbetalt overtidslønn

Den tidligere professoren er ofte blitt omtalt som en dyktig foreleser og en populær veileder. På det tidspunkt han ble avskjediget, hadde han opparbeidet seg et overskudd på undervisningsregnskapet som tilsvarte tre semesters undervisningsplikt. Denne overtiden, som utgjorde omlag 300 000 kroner i ubetalt lønn, ble ifølge ham selv strøket etter avskjeden.

I brevet til Universitetsstyret ber han om kompensasjon for den utførte overtiden.

Respekterer rettens mening

Blant mottakerne av dagens brev, er rektorkandidat Torkil Vederhus, som i dag sitter som vara i Universitetsstyret.

Masterstudenten Vederhus har undervisning som fanesak i valgkampen. Han ser likevel ingen grunn til å betvile universitets håndtering av Nedkvitne, som altså var kjent for å prioritere undervisning og veiledning høyt.

– Avskjedssaken er prøvd i retten, og den konkluderte med at UiO hadde lov til å si opp professoren. Jeg respekterer rettens mening her. Saken er avsluttet, sier rektorkandidaten.

Fulgte saken tett

Vederhus fulgte saken tett da den pågikk, men var selv ikke berørt av konflikten.

– Det er en historisk sak, men jeg har ingen sterke, personlige meninger om den, sier han.

– Kommer du til å gå dypere inn i saken dersom du blir valgt til rektor?

– Jeg kommer til å følge opp det som alt er gjort. Jeg har full tillit til at sittende rektorat og administrasjonen til nå har håndtert problemstillingene Nedkvitne reiser i brevet på riktig måte.


Les også:

* Tidligere Uniforum-artikler om Arnved Nedkvitne

 

 

 

Emneord: Personalbehandling/politikk, Rektorvalget 2013, Arbeidsmiljø Av Helene Lindqvist
Publisert 19. feb. 2013 14:14 - Sist endret 20. mars 2013 10:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere