Knut Vollebæk overtar som leder i Taterutvalget

Knut Vollebæk overtar fra 20. august i år ledervervet i Taterutvalget fra Asbjørn Eide. Etter mye uro i utvalget bestemte Asbjørn Eide seg i fjor høst for å trekke seg som leder.  

LEDER TATERUTVALGET: Tidligere utenriksminister og ambassadør i USA, Knut Vollebæk, overtar som leder i Taterutvalget fra 30. august i år.

Foto: Wikipedia
- Knut Vollebæk er en dyktig leder som har bred erfaring i å jobbe med nasjonale minoriteter, i en rekke europeiske land. Jeg er glad for at Vollebæk har sagt ja til å påta seg det viktige arbeidet med å lede romaniutvalget videre, og danne grunnlag for videre forsoning og bevaring av romanifolkets kultur, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud i en pressemelding fra departementet. Pensjonert seniorforsker Asbjørn Eide har bedt om å få avløsning som leder etter mye intern uro i utvalget.

Romanifolket har blitt utsatt for en rekke overgrep opp gjennom historien. Tidligere var det en målsetting i norsk romanipolitikk at kulturen og levemåten til romanifolket skulle opphøre, med virkemidler som tvangssterilisering og bortplassering av barn.

Fornyingsminister Rigmor Aasrud satte i 2011 ned et utvalg som arbeider med å kartlegge politikk og tiltak overfor romanifolket siden midten av 1800-tallet og frem til i dag. Utvalget skal dokumentere hvilke konsekvenser romanipolitikken har hatt både for enkeltindivider og for romanifolket i Norge som helhet. Arbeidet i romaniutvalget er nå i en utredningsfase.

Vollebæk har siden 2007 vært høykommissær for nasjonale minoriteter i OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa). Han var utenriksminister i Bondevik I-regjeringen fra 1997-2000.Han også også vært Norges ambassadør i USA.

Utvalget har fått utsatt frist til å avlevere rapport til 31. mai 2015.

Emneord: Menneskerettar
Publisert 25. feb. 2013 13:19 - Sist endret 25. feb. 2013 13:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere