– Tilliten til dem som styrer prosessen, er tynnslitt

Omorganiseringen av sentraladministrasjonen er like om hjørnet. Blant forslagene er en egen støtteenhet rundt universitetsledelsen og en mulig, ny avdeling for studie-, forsknings- og samfunnskontakt. De ansatte er frustrerte.

SAVNER RISIKOVURDERING: – Det er snakk om store endringer, og mye kan gå galt, advarte et medlem i Akademikerne på et allmøte i fagforeningen. På bildet forberedes det til et annet allmøte om SA5, i regi av fagdirektørene i sentraladministrasjonen. 

Foto: Ola Sæther

– Prosessen fortjener ikke den tilliten vi har gitt den.

Det slo en seniorrådgiver i Sentraladministrasjonen (SA) fast på et allmøte i regi av Forskerforbundet sist uke. Tema for møtet var omorganiseringen av sentraladministrasjonen, som skal opp i Universitetsstyret 12. mars.

Internt handlingsrom (IHR) og SA5

* Internt handlingsrom (IHR) er en omorganiseringsprosess som skal frigjøre midler fra administrasjon og til kjerneoppgavene forskning og undervisning.
* Planlagt tidsrom er 2011–2013.
* Konsulenten Ingar Pettersen er innleid som prosjektleder, mens Universitetsstyret er prosessens overordnede styringsgruppe.
* Omorganiseringen av SA5, dvs. Forskningsadministrativ avdeling, Studieavdelingen, Økonomi- og planavdelingen (ØPA), Organisasjons- og personalavdelingen (OPA) og Kommunikasjonsavdelingen, skal vedtas i Universitetsstyret 12. mars.
* Blant forslagene som foreligger til nå, er opprettelsen av en egen enhet for lederstøtte rundt universitetsledelsen og at det etableres en enhet for administrativ støtte, delvis basert på dagens OPA og ØPA.

De øvrige møtedeltakerne lot til å være enige. Kritikken haglet over IHR-sekretariatets 28 sider lange førsteutkast til Plangrupperapport for organisering av SA5: «Provoserende mye svada»; «Man må jo bare le av resultatet»; «Utredningen er et svar på andre spørsmål enn de som er reist tidligere», var bare noe av det som ble sagt.

Kjenner seg ikke igjen

Gjennom hele IHR-prosessen har åpenhet og medbestemmelse vært vektlagt. Vanlige ansatte har deltatt i arbeidsgrupper og kartlegginger, dokumenter har vært på høring, en rekke allmøter har vært holdt, og ansatte har blitt oppfordret til å sende e-poster med innspill til prosjektsekretariatet.

– Jeg kan ikke se at noen andre prosesser ved UiO har vært mer involverende enn denne, uttalte universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe på et allmøte i høst.

De frammøtte på allmøter Uniforum har vært til stede på de siste ukene, ser ut til å være enige i at prosessen på mange måter har vært åpen og involverende. Imidlertid har flere kommentert at arbeidet de har lagt ned i arbeidsgrupper og kartleggingsarbeid, ikke er å gjenfinne i rapportene prosjektet senere har levert.

Et «levende dokument»

SA5-rapporten er et såkalt «levende dokument». Før styremøtet skal det gjennom fagdirektørene, direktørnettverket, dekanmøtet, tjenestemannsorganisasjonene og ulike IHR-grupper.

Etter møtet for Forskerforbundets medlemmer har det allerede kommet et nytt utkast (Utkast 2.4). Her er førsteutkastets forslag om å slå sammen dagens Kommunikasjonsavdeling (KA), Forskningsadministrativ avdeling (FA) og Studieavdeling (STA) til en avdeling for Studie-, forsknings- og samfunnskontakt, lagt på is. Det skal utredes videre, heter det, uten at det presiseres når og hvordan.

Støtteenhet for universitetsledelsen

Andre forslag står fast: Dekanmøtet skal fungere som ledergruppe for rektor og universitetsdirektør, det skal etableres en enhet for administrativ støtte, delvis basert på dagens Organisasjons- og personalavdeling (OPA) og Økonomi- og planavdeling (ØPA), og det skal opprettes en egen enhet for lederstøtte rundt universitetsledelsen.

Universitetsledelsens støtteenhet skal hovedsakelig drive med «policyarbeid og koordinering av prosesser på tvers av de administrative fagnivåene», og skal inneholde koordinerende grupper for HR, økonomi- og virksomhetsstyring, prosess- og prosjektledelse, studier og forskning, kommunikasjon og juridisk kompetanse.

Hvor mange som er tenkt å jobbe her, er uklart. På Akademikernes allmøte for SA-ansatte denne uken, sa leder Christer Wiik Aram at han, basert på signaler han hadde fått, regnet med at enheten vil bli liten. Et par av møtedeltakerne mente derimot at enheten slik den beskrives i utkastet, fort kan komme opp i rundt 40 ansatte.

– Mangler risikovurdering

Akademikernes allmøte fant sted etter at utkast 2.4 var klart. Dette er noe mer detaljert enn førsteutkastet, og i tillegg til å si at den mulige sammenslåingen av FA, STA og KA må utredes, er det blant annet lagt inn en presisering om at det ikke skal etableres en bestiller-/utførermodell, noe NTL-leder Ellen Dalen hevdet i Uniforum 14. februar at det skal.

De frammøtte var likevel skeptiske.

– Tilliten til dem som styrer prosessen, er tynnslitt, sa en.

En annen innvendte at dokumentet mangler en ordentlig risikovurdering: – Det er snakk om store endringer, og mye kan gå galt, advarte Akademikerne-medlemmet.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emneord: IHR Av Helene Lindqvist
Publisert 22. feb. 2013 10:10 - Sist endret 22. feb. 2013 10:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere