Nyheter fra 2011

Publisert 9. nov. 2012 14:29

Black metal-bandet Black Debbath fekk heile Georg Sverdrups hus til å rista, då dei fyrte opp el.gitarane sine og fekk demonstrert black metal for første gong på lunsj med kultur.

Publisert 22. des. 2011 13:45

Uniforum  vil ta juleferie frå og med fredag 23. desember og fram til 2. januar. Redaksjonen ynskjer alle lesarane våre ei god jul og eit godt nytt år.

Publisert 21. des. 2011 10:47

Antall midlertidig tilsatte fortsetter å øke ved universitetene. Den største økningen har skjedd ved Universitetet i Bergen. – Det er bare å beklage, sier rektor Sigmund Grønmo.

Publisert 20. des. 2011 16:01

– Bokmålsbrukande nordmenn må bli meir tolerante overfor nynorsk. For det er ikkje vanskeleg. Det trengst berre ei haldningsendring, meiner russiske Elena Tkachenko som i vår tok eksamen i eit kurs i nynorsk og dialektar ved UiO.

Publisert 20. des. 2011 11:28

Universitetet i Oslo har utpekt 13 ungdomskoler og videregående skoler i Oslo og Akershus til universitetsskoler. – De skal bidra til å spre god praksis, sier Tone Dyrdal Solbrekke ved Lektorprogrammet.

Publisert 16. des. 2011 16:36

Trappen er lang og bratt, men noen legger forholdene bedre til rette enn andre: Ny statistikk viser at Universitetet i Tromsø (UiT) er best i landet på å rekruttere kvinner til professorstillinger.

Publisert 16. des. 2011 14:41

Det er med blandede følelser Siv Nordrum forlater UiO.

– Jeg er svært takknemlig for de fem årene jeg har fått være her, understreker den avtroppende kommunikasjonsdirektøren, men innrømmer at en ledelsesstruktur med uklare roller og fullmakter har tappet henne for energi.

Publisert 16. des. 2011 12:10

Fire år etter at Stein Erik Hagen ga 100 millioner kroner til forskning på den sjeldne leversykdommen PSC, kan forskergruppa vise til et nytt internasjonalt nettverk, en biobank og en stor økning i vitenskapelige publiseringer.

Publisert 16. des. 2011 11:49

Universitetsleiinga har bestemt at ingen lenger får automatisk permisjon om dei får seg ny jobb. Ordninga er allereie sett i verk. Dei hovudtillitsvalde meiner dette er å sabotera ein opparbeidd rett. Universitetsleiinga står fast på avgjerda.

Publisert 16. des. 2011 10:45

Tre prosjekter med norske og indiske partnere får 18 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet. Forskningsmiljøer ved UiO deltar i et prosjekt for lagring av CO2, melder Forskningsrådet.

Publisert 15. des. 2011 13:12

Universitetet i Oslo har i  samarbeid med Universitetet i Tromsø  fått det fyrste senteret for framifrå utdanning. Senteret skal føra til spreiing av kunnskap og erfaringar av verdi for utvikling av god lærarutdanning i Noreg, melder Kunnskapsdepartementet.

Publisert 13. des. 2011 11:01

− Tøyen er ingen bakgård. Videreutvikling av Tøyenområdet vil skje selv uten nytt Munch-museum, sier museumsdirektør Arne Bjørlykke.

Publisert 13. des. 2011 10:15

– Likhetsprinsippet i Norden gjør at man får universiteter på de merkeligste steder, mener professor Merle Jacob ved Lunds universitet. Men alle kan ikke kreve å bli spesialister på alt.  

Publisert 12. des. 2011 00:01

Bioteknologi skal brukast for å styrkja nasjonal verdiskaping, helse og ta vare på miljøet. Frå 2012 skal regjeringa investera 175 millionar kroner årleg på prosjekt innanfor bioteknologi, opplyste statsråd Tora Aasland før helga.

Publisert 6. des. 2011 15:54

UiO krev at regjeringa løyver 100 millionar kroner i året til rehabilitering av bygningar frå 2013 til og med 2015. Det første året skal pengane brukast på Zoologisk museum og Geologisk museum på Tøyen.

Publisert 6. des. 2011 14:46

I dag møtes Roald Amundsen (Gard B. Eidsvold) og Fridtjof Nansen (Hallvard Holmen) på Hålogaland Teater for å ta opp uoppgjorte problemer –  under pennen til dramatiker og historieprofessor ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Robert Marc Friedman.

Publisert 6. des. 2011 14:15

Universitetsstyret vedtok i dag å diskutere andre alternativer enn Bjørvika for Kulturhistorisk museum.

Publisert 1. des. 2011 17:40

Hvis man skal løse de globale utfordringene må undervisningen få en høyere status, mener Geoffrey Boulton. – Jeg har mine tvil om universitetene forstår sin viktigste samfunnsrolle, sier professoren.