Nyheter fra 2000

Denne siden viser frem artikler fra Uniforum fra august til desember 2000. Frem til august ble Uniforum publisert som utgaver. Disse utgavene er tilgjengelig i menyen til høyre (med sitt opprinnelige design).

Publisert 21. des. 2000 12:32

Rett over nyttår vil Kollegiet behandle stiftelseserklæringen for Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge . Det vil imidlertid ta minst to år før senteret kan etableres i Quislings førerresidens på Bygdøy, Villa Grande.

Publisert 15. des. 2000 13:53

Universitetsbiblioteket og Informasjonsavdelinga er i gang med å oppretta eit biletarkiv som kan dokumentera UiOs historie. No ber dei alle fagmiljø og andre einingar om å gå gjennom bileta sine.

Publisert 14. des. 2000 13:38

Det er innført full stillingsstopp i Sentraladministrasjonen. Dette er truleg det mest dramatiske i universitetsbudsjettet for 2001. Fagforeiningane ved UiO blei ikkje orientert på førehand, og dei har difor bede om eit oppklaringsmøte med universitetsdirektøren. Kollegiet vedtok budsjettet denne veka.

Publisert 13. des. 2000 15:09

- Lukk avtrekksskapene i laboratoriene når disse ikke er i bruk og spar Universitetet i Oslo for energiutgifter i million-klassen, oppfordrer teknisk sjef Kirsten Lindberg.

Publisert 13. des. 2000 15:02

Georg Sverdrups hus er utvendig kledt i polert, svart labradorstein som er utvunnet i Larvik og behandlet i Italia. Vakkert og monumentalt. Men nå har våkne øyne kunnet registrere sprekker i fasaden.

Publisert 12. des. 2000 16:07

En utvidet forskningsgruppe ved Kjemisk institutt blir Marie Curie-senter fra 2001. - Vi er stolte over å ha fått en slik anerkjennelse, sier prosjektleder for senteret, Elsa Lundanes.

Publisert 8. des. 2000 15:09

Folket frå Diego Garcia kan venda tilbake til øya som i dag er ein av USAs viktigaste flybasar. Det har Den britiske høgsteretten avgjort. - No er eg kjempeglad, seier Jhingoor Baptiste, som er talsmann for eksilregjeringa til øyfolket og som i mange år har arbeidd ved Universitetet i Oslo.

Publisert 6. des. 2000 14:50

Universitetet i Oslo får 84 millionar av dei 213,5 millionar kronene universiteta får i ekstraløvying etter budsjettforliket mellom sentrumspartia og Arbeidarpartiet. Det går fram av budsjettinnstillinga til KUF-komiteen.

Publisert 6. des. 2000 14:07

Handel med kvinner, æresdrap og seksuelle overgrep i væpnede konflikter er blant de problemer som opptar Radhika Coomaraswamy, FNs spesialrapportør om vold mot kvinner. Tirsdag 28. november mottok hun universitetets menneskerettighetspris, Lisl og Leo Eitingers pris.

Publisert 1. des. 2000 10:54

Pensjonisten og UiO-studenten, Gunvor Bøgseth, debuterer i høst med lyrikksamlingen "Tilsynelatende".

Publisert 29. nov. 2000 15:26

Det mener Arne Næss og Ivar Mysterud. Uniforum møtte filosofen og økologen til samtale om, ja, nettopp tverrfaglighet - og dessuten om evolusjon, miljø og filosofi.

Publisert 29. nov. 2000 10:11

Den første norske etymologiske ordboka på bortimot hundre år, er kommet ut. Bak utgivelsen ligger nesten hundre års forskning og ti års grundig arbeid.

Publisert 29. nov. 2000 09:13

Statoil og UiO har underskrevet en samarbeidsavtale som innebærer at Statoil overfører to millioner kroner til Institutt for geologi. - Hensikten med avtalen er først og fremst å sikre rekruttering til instituttet og til oljeindustrien, sa instituttbestyrer Anders Elverhøi da avtalen ble underskrevet tirsdag 28. november.

Publisert 26. nov. 2000 12:11

Studentar og universitetslærarar som er truga på livet i Colombia, ber norske universitet om å ta imot dei for ein kortare periode til dei kan venda heim att. Til no i år er 30 studentar og 10 universitetslærarar myrda i dette valdsherja landet.

Publisert 24. nov. 2000 14:29

Når døden nærmer seg for en hindu, løftes hun ut av sengen og legges på gulvet med hodet vendt mot nord. Et basilikumblad dyppes i hellig vann fra Ganges eller i melk og plasseres på leppene til den døende mens slektninger synger hellige sanger og leser hellige tekster.

Publisert 24. nov. 2000 13:51

- Norske jurister har helt klart for lite kompetanse om mekling, sier Karen K. Paus, konfliktrådsleder i Oslo og hovedfagsstudent ved Institutt for kriminologi ved Det juridiske fakultet. Ved Universitetet i Tirana er mekling en obligatorisk del av pensum ved jusstudiet.

Publisert 21. nov. 2000 18:02

Senter for Ibsen-studiar er no flytta inn i Observatoriebygningen. Tysdag 21. november blei Observatoriebygningen høgtideleg opna igjen av rektor Kaare R. Norum og nestleiar i Anders Jahres humanitære stiftelse, biskop Sigurd Osberg.

Publisert 20. nov. 2000 12:27

Budsjettforliket mellom Arbeidarpartiet og sentrumspartia inneber at universiteta får 210 millionar kroner ekstra i høve til det opprinnelege budsjettframlegget frå regjeringa. - No kan universiteta sitt omstillingsarbeid halda fram, seier rektor Kaare R. Norum ved Universitetet i Oslo.

Publisert 20. nov. 2000 10:29

Den eldste universitetsbygningen i Norge, Observatoriebygningen, skal gjenåpnes 21. november klokka 1300 etter omfattende restaureringsarbeider som er gjort mulig på grunn av midler fra Jahrestiftelsen. Det er Senter for Ibsen-studier som skal flytte inn i bygningen fra sitt tilhold i Nasjonabiblioteket like ved.

Publisert 17. nov. 2000 10:39

Over 2000 studentar og tilsette ved Universitetet i Oslo deltok torsdag 16. november i demonstrasjonen mot regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett. Markeringa blei organisert av Studentparlamentet, Forskarforbundet 2FO og Norsk Tenestemannslag, men hadde full støtte frå universitetsleiinga.

Publisert 16. nov. 2000 11:49

Til tross for en hektisk tilværelse, er småbarnsforeldre flinke til å synge og lese for barna sine. Mange legger vekt på å synge sanger og fortelle historier de selv hørte som barn. Men også foreldre som selv ikke ble sunget eller lest for, legger i dag vekt på å gi barna sine noe av det de selv gikk glipp av.

Publisert 15. nov. 2000 15:40

- Begge dei amerikanske presidentkandidatane overbaud kvarandre i lovnader om å gi meir pengar til forsking og høgare utdanning under presidentvalkampen. Det viser seg at dette er ei god sak som er på den politiske dagsordenen i USA, konstaterer universitetsdirektør Tor Saglie etter eit månad langt studieopphald i landet.