September

Publisert 29. sep. 2000 15:42

- Slett ikkje alt er bra ved det norske systemet for høgre universitetsutdanning. Men det tyder ikkje at vi skal endre det for endringa eller amerikaniseringa sin eigen skuld, seier Arne Melberg, professor i allmenn litteraturvitskap ved Universitetet i Oslo.

Publisert 26. sep. 2000 15:37

Kong Harald opna det nye Rikshospitalet på Gaustad ved å sleppa ut fem brevduer som skulle flyga tilbake til dei fem helseregionane dei tilhøyrde. Samtidig kom nyhendet om at sluttfinansieringa av sjukehuset blir 700 millionar kroner meir enn tidlegare rekna med.

Publisert 25. sep. 2000 16:03

- Det er få ganger i livet du gir deg selv anledning til å få nye impulser og til å reflektere over hvorfor du gjør ting slik du gjør det. Å være mentor er en slik anledning til refleksjon.

Publisert 22. sep. 2000 15:59

- Me valde å bli ein del av Senter for utvikling og miljø (SUM) ved UiO fordi me ikkje hadde ressursar nok til å sjå på Nord/Sør-problema medan SUM ikkje hadde ressursar nok til å sjå på miljøproblema i Noreg. Slik blei partnarskapen mellom ProSus og SUM inngått, forklarar forskingsleiar William Lafferty.

Publisert 21. sep. 2000 14:44

Utvalgte kvinnelige stipendiater og postdoctor-stipendiater ved Universitetet i Oslo vil fra årsskiftet få tilbud om jevnlige møter med en "mentor" eller fadder - fortrinnsvis en eldre mannlig professor, som har nådd høyden av karrieren sin.

Publisert 20. sep. 2000 15:28

Professor Nils Christian Stenseth, Avdeling for zoologi ved Biologisk institutt, Universitetet i Oslo mottar onsdag 20. september 2000 Norges forskningsråds pris for fremragende forskning. Prisen er på 500.000 kroner.

Publisert 20. sep. 2000 10:50

Da Lone Semmingsen søkte på en stipendiatstilling ved Økonomisk institutt, ønsket hun å kommentere den sakkyndige komiteens rapport før den ble behandlet av institutt og fakultet. Men SV-fakultetet avviste dette. Nå har KUF gitt henne medhold. Departementet tilrår at praksis på dette området endres.

Publisert 19. sep. 2000 14:32

Det kan bli student- og forskarutveksling mellom iranske universitet og Universitetet i Oslo. Det kom fram då Irans kvinnelege visepresident Massoumeh Ebtekar gjesta UiO denne veka.

Publisert 18. sep. 2000 18:08

Torgny Lindgren regnes som en forteller av Guds nåde. Nå kommer han til Blindern for å berette noen gode historier for oss.

Publisert 15. sep. 2000 15:22

Stipendiat Walter Frøyen var gått lei av det dårlege inneklimaet på kontoret sitt. Difor opna han tilluftsventilen og fann ei lita snor godt gøymd bak luka. Då han drog i snora strøymde frisklufta inn i kontoret. No er både Walter Frøyen og andre med støvallergi og astmaproblem i 5. etasje i Helga Engs hus brått blitt mykje betre.

Publisert 13. sep. 2000 15:43

Politiet stengte av deler av Zoologisk museum på Tøyen, etter at det hadde blitt oppdaget flere flasker av det høyeksplosive kjemikaliet, pikrinsyre. - Det er trolig mer slikt farlig stoff lagret rundt omkring på området. Nå må noen ta ansvar for å få ryddet opp, sier Jan Sørlie, driftsleder på Tøyen.

Publisert 8. sep. 2000 15:59

Vårens studentkull på et viktig begynnerkurs i fysikk har gjort det skarpt. - Så god gjennomsnittskarakter som i år har jeg aldri opplevd før - og studentene er blitt flere, konstaterer professor Gunnar Løvhøiden ved Fysisk institutt.

Publisert 7. sep. 2000 16:09

Kollegiet har gått inn for at sjølvevalueringa blir gjennomført i samsvar med formål og ambisjonsnivå slik det er presisert i framlegg til mandat for styringsgruppa.

Publisert 7. sep. 2000 15:33

5275 ungdomar frå Oslo og Akershus har meldt seg på arrangementet UngForsk 27. og 28. september. Dette er over 3000 fleire enn me hadde rekna med på førehand, seier informasjonskonsulent Ingrid Stensland ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet ved UiO.