2000 år og like aktuell

Uniforum 6. april 2000

Årgang 14, nr. 6

Jesus har preget de siste 2000 år av vår historie. Humanioradagene Jesus - 2000 ansikter rettet søkelyset mot menneskenes fortolkninger av Jesus-skikkelsen. Interessen for arrangementet var overveldende. Oslos innbyggere strømmet til for å høre og se teater, film, foredrag og utstillinger. Bildet er fra utstillingen i Oslo Domkirke, hvor tusenvis av mennesker i løpet av dagene kom innom for å høre foredrag og se ikoner malt av norske ikonmalere. (Foto: Ståle Skogstad)

Les hele saken


Også forskingsminister

Trond Giske

- Føresetnaden for at eg sa ja til å bli statsråd i dette departementet, var at eg skulle vera kyrkje-, utdannings- og forskingsminister. Nærings- og IT-minister Grete Knudsen vil få ansvaret for ein del av den oppdragsforskinga som i dag ligg under blant anna Landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet. Universitets- og høgskuleforskinga skal framleis liggja under KUF, understreka statsråd Trond Giske (foto) i eit møte med universitetspressa før helga. Innan 12. mai, når revidert statsbudsjett skal handsamast i Stortinget, vil det vera klart kva del av oppdragsforskinga Grete Knudsen får ansvaret for. (Foto: Ståle Skogstad)

Les heile saka


Nynorsksatsing ved UiO

Forelesingskatalogen skal heretter berre gjevast ut på nynorsk. Det er det mest radikale tiltaket universitetsleiinga no set i verk for å auka bruken av nynorsk ved Universitetet i Oslo. I tillegg kjem Universitetets årsmelding til å bli gitt ut på nynorsk kvart fjerde år. Dessutan forpliktar universitetet seg til å gi alle dei tilsette opplæring i nynorsk. Assisterande universitetsdirektør Inger Stray Lien reknar med at tiltaka vil skapa debatt blant både studentar og tilsette.

Les heile saka


Forskerne er ikke generøse seg imellom

Grethe Fjeld Heltne(Foto: Grethe Tidemann)

- De vitenskapelig ansatte snakker ofte om likhet og brorskap, men det er i praksis lite generøsitet mellom dem. Det sier personaldirektør Grethe Fjeld Heltne.

- Det er et problem å kombinere personalansvar med forskeridealene om frihet og individets rett til å gjøre hva det vil. Det ligger i kortene at ingen skal bry seg. I en slik kultur blir det problematisk å utøve ledelsesansvar.

Les hele saken


Innhold:


Oppdatert 6. april 2000 av Informasjonsavdelingen, Trine Nickelsen. Adresse: uniforum@admin.uio.no

 

Publisert 16. juni 2000 10:06 - Sist endra 1. sep. 2014 14:07
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere