Hva skjer

Forrige Innhold Uniforum nr. 6 2000


Hva skjer?


Georg Sverdrups hus

"Galleri Sverdrup"

I utstillingsrommet i 2. etasje i Georg Sverdrups hus, Blindern vil resultatene av konkurransen "Unge forskere" bli vist i tiden 10. - 14. april.

Og torsdag 4. mai åpner en plakatutstilling i forbindelse med 500-årsjubileet for Brasils oppdagelse. Arr.: Den portugisiske ambassade i samarbeid med Klassisk og romansk institutt og Informasjonsavdelingen.


Rasjonalitet, rettferdighet og samfunnsstyring

Seminar i anledning av professor Jon Elsters 60-årsdag

Tid: Torsdag 13. april kl. 10.15-17
Sted: Auditorium 1, Georg Sverdrups hus, Blindern

Program:

kl. 10.15 Velkomsthilsen v/professor Aanund Hylland, Sosialøkonomisk institutt

Sesjon 1: Ordstyrer: professor Olav Gjelsvik, Filosofisk institutt

kl. 10.30: "Rasjonalitet og irrasjonalitet" v/professor Dagfinn Føllesdal, Filosofisk institutt

Åpen diskusjon

kl. 12: "Rettferdighet for kvinner - 'velferdisme'og Rawls" v/førsteamanuensis Hilde Bojer, Sosialøkonomisk institutt.

Åpen diskusjon

Sesjon 2: Ordstyrer: professor Ole-Jørgen Skog, Institutt for sosiologi

kl. 14.15: "Folkesuverenitet, maktfordeling og vetorett: Noen betraktninger om Norges grunnlov og dens bakgrunn" v/professor Knut Midgaard, Institutt for statsvitenskap

Åpen diskusjon

kl. 15.45: "Elster og Marx" v/professor Karl Ove Moene, Sosialøkonomisk institutt

Åpen diskusjon

kl. 17: Avslutning


Tilbakeblikk på Kinas tyvende århundre

Mandag 8. mai kl. 14.15-16 i auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern holder professor Paul Cohen, Wellesley College og Harvard University følgende forelesning: "Intellectual Relations between China and the West in the 20th Century: Imbalances and Asymmetries".

Forelesningen er et samarrangement mellom Nettverk for Stillehavsasia-studier, Institutt for østeuropeiske og orientalske studier og Historisk institutt.

Museene på Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum

Tid: søndager kl. 13
Sted: Geologisk museum, 1. etasje

9. april: "Historien om solsystemet vårt - fortalt av meteoritter og kometer" v/førstekonservator Reidar Trønnes.

Botanisk hage og museum

Tid: søndag kl. 13
Sted: Oppmøte ved Botanisk museum

7. mai: Omvisning i Botanisk hage v/Botanisk hage og museums venners guidegruppe.

HEMULENE

14. mai: Vårtur til Gressholmen i Indre Oslofjord

Denne søndagen blir det vårblomster, leting etter kryp i vannkanten og deilig miljø ute på Gressholmen og Rambergøya. Ta med nistepakke og blomsterbok (hvis du har). Leder for øyturen blir Anders Often, Anne-Cathrine Scheen og Heidi Solstad.

Møteplass: Vippetangen, ved båtene.
Tid: Båten går kl. 10.45, møt opp i god tid.

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling
er åpen: onsdager, torsdager, fredager og søndager kl. 12-15.

Historisk museum, Sentrum

Frederiks gt. 2

Fredag 12. mai kl. 14 i 1. etasje: Åpning av utstillingen "Oslo 1000 år!" Hvorfor feirer Oslo 1000-årsjubileum 50 år etter 900-årsjubileet? I denne utstillingen legger arkeologene fram sine beviser for at Oslo virkelig ble en by for 1000 år siden.

Faste utstillinger: Afrika, Arktis, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Sør-Asia og Øst-Asia.

Forum for universitetshistorie

Tid: torsdager kl. 14.15-16
Sted: Seminarrom 3, Niels Henrik Abels hus, Blindern

13. april: "Psykoanalysen i norsk universitetshistorie" v/stipendiat Håvard Nilsen, UiO.

27. april: "Van de Graaff-generatoren på NTH på 1930-tallet og begynnelsen på norsk kjernefysikk" v/stipendiat Roland Wittje, NTNU/UiO.

4. mai: "Romerrettsideologien i norsk rettsvitenskap på 1800-tallet" v/professor dr.juris Dag Michaelsen.

Seminar ved Historisk institutt

Tid: mandager kl. 18.15-20
Sted: Seminarrom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern

10. april: "Finnes det en middelalderdemografi? En kritisk gjennomgang av Ingvild Øyes framstilling av demografiske data for norsk middelalder i boka Med kjønnsperspektiv på norsk historie" v/Ole Jørgen Benedictow, Historisk institutt.

Handel

Middelaldersenterets tverrfaglige seminar våren 2000

Tid: mandager kl. 14.15-16
Sted: Forskningsparken, Seminarrom 7 (plan 2)

10. april: "Handel i Nord-Norge" v/Lars Ivar Hansen.

Poetikkseminaret

Tid: fredager kl. 12.15-14
Sted: Sem.rom 51, Niels Treschows hus, Blindern

28. april: "Italienske poetikker på 1500-tallet" v/professor Lone Klem.

The Oslo Symposium on Aristotelian Poetics arrangeres på Lysebu i tiden torsdag 25.-lørdag 27. mai med bred internasjonal deltakelse. Forelesere er bl.a.: Stephen Halliwell, St. Andrews, Bernd Seidensticker, Berlin, Terence Cave, Oxford, Brian Vickers, Zürich. Poetikkseminaret, som tar sikte på å utforske Aristoteles' Poetikk og dens historie, er et møtested for forskere, stipendiater og hovedfagsstudenter fra flere fag. Nærmere opplysninger: professor Øivind Andersen, Klassisk og romansk institutt (oivind.andersen@kri.uio.no) eller seminarets sekretær, stud.philol. Marius Emanuelsen, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap (j.m.emanuelsen@inl-stud.uio.no).

Humanistisk Kollegium

Tema: Tendenser i samtidens teologi og fromjetsliv, i retning av dialog (eller konflikt) mellom religioner og trosformer. Det underliggende spørsmål: Er religion/tro en kilde til forsoning eller konflikt?

Tid: tirsdager kl. 19-20.45
Sted: Aud. 4, Universitetets Urbygning, Sentrum

11. april: "… men på din Kirkes tro" v/Lars Roar Langslet.

2. mai: "Helsevesenet - den ubarmhjertige samaritan" v/Mads Gilbert.

Forskerseminar - ARENA

Tid: tirsdager kl. 14.15-16
Sted: Sem.rom 522, 5. et., Eilert Sundts hus, Blindern

11. april: "The Legitimacy of Regulatory Comitology" v/Andreas Føllesdal, ARENA og UiO.

2. mai: "European Integration and the Changing National Paradigms og Oil Policy (Norway and the Netherlands)" v/Svein Andersen, ARENA.

9. mai: "Legitimacy in the EU" v/Christopher Lord, University of Leeds.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15-16
Sted: Seminarrom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

7. april: "Forskningspolitik för et kunskapssamhälle? Mot bakgrund av det svenska 90-talet" v/Sverker Sörlin.

28. april: Åpent.
5. mai: Åpent.
12. mai: Åpent.

Senter for kvinneforskning

Fokus på 50-tallet

Onsdag 12. april kl. 14.15-16 i Sognsvn. 70, seminarrommet, 5. etasje: Lektor Ann Cathrin Åqvist, Universitetet i Örebro: "Planering av vardagsliv i svensk femtital ".

Onsdag 26. april kl. 14.15-16 i Sognsvn. 70, seminarrommet 5. etasje: Stipendiat Tone Hellesund, Universitetet i Bergen: "Den norske peppermø: kulturell konstituering av kjønn og organisering av enslighet"..

Forskerkurs

Luce Irigaray: Kjønnsforskjellens etikk.
Onsdag 26. - torsdag 27. april kl. 12.30-17 i Sognsvn. 70, seminarrrom 4. etasje: Forskerkurs med professor Sara Heinämaa som også er faglig ansvarlig.

Påmeldingsfrist 18. april 2000.

Forum for diskursanalyse

Tid: fredager kl. 14-16
Sted: rom 1001, Eilert Sundts hus, Blindern

28. april: "Lokalpolitikkens semantikk. Antropologiske perspektiver på diskurs" v/Halvard Vike, Institutt og museum for antropologi.

Ansvar for egen og fellesskapets utvikling

Arr.: Forum for kultur, vitenskap og livssyn

Tid: tirsdager kl. 19.30
Sted: Aud. 3 (u.et.), Kristine Bonnevies hus (Biologibygningen), Blindern

9. mai: "Å skape ny identitet - en vei til økt harmoni" v/Grethe Nordhelle, høgskolelektor i psykologi ved Diakonhjemmets Høgskolesenter; parallelt driver hun privatpraksis som psykolog og adovkat.

U-landsseminaret

Tid: tirsdager kl. 18.15-20
Sted: Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern

11. april: "Er gjeldskrisen over? U-landenes utsikter for utvikling og velferd". Debatt: Trond Folke Lindberg, bankseksjonen i UD vs Petter Hveem, daglig leder av Aksjon Slett U-landsgjelda.

Katolsk studentlag

Tid: tirsdager kl. 18.30-21
Sted: Aud. 6, Eilert Sundts hus, Blindern

11. april: "De hellige menn fra Oslo - St. Hallvard og Håkon 5." v/cand.philol. Jørgen Haavardsholm.

9. mai: "Menneskeverd og verdier i et nytt millennium i kristent perspektiv" v/dr.art. Henrik Syse.

Urbaniseringsseminaret

Tema: Etnisitet i by

Tid: fredager kl. 13.15-15
Sted: Seminarrom c-455 (4. et. i C-blokken ved siden av SV-bygningen)

7. april: "Vold og gjengatferd i Oslo" v/forsker Inger Lise Lien, Norsk institutt for by- og regionforskning og "Økonomisk integrasjon av innvandrere - et byperspektiv" v/forsker Geir Orderud, Norsk institutt for by- og regionforskning.

14. april: "Bokonsentrasjon blant innvandrere i Oslo" v/forsker Svein Blom, Statistisk sentralbyrå.

Møtet med det ekspanderende Vesten

Eurasia-seminaret

Tid: torsdager kl. 16.15-18
Sted: Kantinen, 12. etasje, Niels Treschows hus, Blindern

6. april: "Europeisering og amerikanisering i Russland og Asia - og motkreftene" v/Grigorij Pomerants, Moskva.

4. mai: "Internasjonal rettstenkning: En vestlig eksportvare til Kina" v/Rune Svarverud.

Sykkellunsj for UiOs ansatte

Hver tirsdag mellom kl. 11.15 og 12 inviteres universitetsansatte til å komme og sykle i den nye Spinningsalen ved Domus Athletica. Bruk lunsjpausen til å styrke kropp og sjel.

Nærmere informasjon: Harald Westby, tlf. 22 59 69 51.

Frokostmøter

Arr.: Karrieresenteret ved UiO

Onsdag 26. april kl. 8.15-10 på Art Kafe, Frederikkebygningen, 2. etasje, Blindern: "Etiske retningslinjer og verdiplattformer - gullegg, glorie eller galge?" v/førsteamanuensis Andreas Føllesdal, Filosofisk institutt, UiO.

Henv.: Jon Fredrik Alfsen, jalfsen@sio.uio.no, tlf. 22 85 32 52.

Nasjonal konferanse om helseøkonomi 22.-23. mai 2000

Sted: Gardermoen Clarion Airport Hotell
Tid. 22. - 23. mai 2000

Helseøkonomisk Forskningsprogram ved Universitetet i Oslo inviterer til Nasjonal konferanse om helseøkonomi, 22.- 23. mai i år.

Målgruppen for konferansen er ledere og beslutningstakere innen helsevesenet, politikere, forskere og andre med interesse for helseøkonomiske spørsmål. Stikkord for programmet er: Likhet og effektivitet i helsevesenet; Framvekst av forsikringsbasert privat helsevesen; Virkemidler for å bedre ressursbruken i helsesektoren; Betydning av eierskap og tilknytningsform for sykehusenes resultater.

På programmet er det foredragsholdere fra utenlandske helseøkonomiske forskningsmiljøer, og de norske universitetsmiljøene og andre forskningsinstitusjoner. For mer informasjon om program, pris og annet, se

Internett på side: www.sv.uio.no/hero/konferanse.htm, eller kontakt hero@hero.uio.no

Forskningsdag ved sykepleievitenskap

27. april 2000 er det 15 år siden Institutt for sykepleievitenskap ble etablert ved Universitetet i Oslo. Dette markeres på forskjellige måter. Blant annet vil ansatte og kandidater presentere studier og vitenskapelig arbeid som er gjort og gjøres på instituttet. Arrangementet finner sted i Frederik Holsts hus (på Ullevål sykehus' område - til venstre ved Hudavdelingen, opp bakken). Mer detaljerte opplysninger kan fås ved henv. ISV, tlf. 22 85 05 60.

Mahler i Aulaen

Mandag 10. og tirsdag 11. april kl. 19.30 holder Universitetets Symfoniorkester i Oslo konsert i Universitetets Aula. På programmet står Gustav Mahlers 2. symfoni, et stort, mektig og krevende verk med utvidet orkesterbesetning, kor og to solister. Det er ikke ofte dette verket blir spilt, og slett ikke av amatører!

Dirigent: Dag Nilssen
Kor: Valen-koret
Sopran: Ingebjørg Kosmo
Alt: Tone Kruse

Tilbakeblikk på Kinas tyvende århundre

Professor Paul Cohen, Wellesley College og Harvard University vil tirsdag 9. mai kl. 14.15-16 i auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern holde følgende forelesning: "Anthropological Perspectives on the Boxers".

Forelesningen er et samarrangement mellom Nettverk for Stillehavsasia-studier, Institutt for østeuropeiske og orientalske studier og Institutt for sosialantropologi.


Forrige Innhold Uniforum nr. 6 2000

Publisert 6. apr. 2000 13:41 - Sist endra 1. sep. 2014 14:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere