43 millionar til utgravingar

Uniforum 23. mars 2000

Årgang 14, nr. 5

(Foto: Solrun Skogstad)

Oldsaksamlinga ved Universitetets kulturhistoriske museum kan få ansvaret for dei arkeologiske utgravingane før utbygginga av det planlagde militære skytefeltet i Gråfjellet (foto frå Styggdalen) på Rena. Til saman vil utgravingane kosta 43 millionar kroner, og dei vil sysselsetja 40 personar i tre feltsesongar.

- Dei arkeologiske utgravingane skal først og fremst dokumentera og formidla den kulturhistoriske kunnskapen som går tapt ved at Gråfjellet blir nytta til skyte- og øvingsfelt. Hovudoppgåva vår blir difor å finna spor etter gjeremåla til menneska i dette området i førhistorisk tid og i mellomalderen før 1537, seier direktør Egil Mikkelsen ved Universitetets kulturhistoriske museum.

Les heile saka


Håndkassene skal bort

Alle de 100 håndkassene ved Universitetet i Oslo skal bort. Det har universitetsledelsen bestemt. Følgen av vedtaket blir at de ansatte i framtiden må levere alle utgiftsbilag og kvitteringer til lønningsseksjonen også ved mindre utlegg. Økonomidirektør Stein Helgesen vedgår at en avvikling av håndkassene vil medføre litt ekstra heft og plunder for den enkelte.

- Det bør imidlertid være mulig å innføre rutiner og ordninger som bidrar til at de administrative merkostnadene for den enkelte blir minst mulig, sier han. Håndkassene ved UiO har hatt beholdninger på mellom 300 og 13 000 kroner.

Les hele saken


Stenfeldt-Foss(Foto: Ståle Skogstad)

Helsebringende virksomhet

Som student eller ansatt ved UiO tar Helsetjenesten på Blindern imot deg med din skade, sykdom eller ønske om vaksine. Her kan du få behandling, råd og veiledning. - For oss er det viktig å forsøke å ta vare på både kropp og sjel, understreker administrerende overlege Otto W. Steenfeldt-Foss.
 

Les hele saken


Fakultetsstyrene kan forsvinne

Fakultetsstyrene ved UiO kan komme til å forsvinne. Det kan bli konsekvensen av at beslutningsnivåene ved universitetet blir redusert fra tre til to. Dermed vil Kollegiet og instituttstyrene bestå, mens fakultetsstyrene vil utgå. Fakultetsgrensene skal også restruktureres og en del undervisning muligens organiseres i såkalte ”schools”. Dette er noen av tankene som skal drøftes av et utvalg under ledelse av professor Nils Roll-Hansen.

Les hele saken


Innhold:


Oppdatert 23. mars 2000 av Informasjonsavdelingen, Trine Nickelsen. Adresse: uniforum@admin.uio.no
Publisert 23. mars 2000 09:35 - Sist endra 1. sep. 2014 14:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere