Gode råd er dyre

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 5 2000


Debatt:

Kjære rektor
Jeg forstår at du står på for universitetets beste på alle fronter og at det føles urimelig å bli falt i ryggen av diverse åpne brev fra min hånd. Til mitt forsvar: Mitt første brev var relativt mildt i formen. Da det ble ubesvart, måtte jeg jo heve stemmen. Men det betyr ikke at jeg ønsker å ramme rektor personlig.

Mitt anliggende er å gjøre den øverste universitetsledelsen oppmerksom på hvor alvorlig situasjonen er ved det forskningsmiljøet jeg kjenner best. Reaksjoner jeg har fått, tyder på at beskrivelsen er dekkende for mange miljøer. Du sier at dette er velkjent for deg. Godt. Da må vi gjøre noe med det før det er for seint. For situasjonen er alvorlig. Det tar lang tid å bygge opp blomstrende miljøer. Men selv den mest blomstrende hage legges raskt øde dersom den ikke vannes regelmessig.

Midler fra forskningsråd og andre eksterne kilder er vel og bra, men hjelper lite når basisbudsjettet svinner slik at vi ikke engang har penger til undervisning og vedlikehold av utstyr.

Politikerne er fulle av velvillig retorikk, men er avhengige av det utøvende byråkrati. Når så departementene konfronteres med vår lokale nød, sier dets representanter at når midler som er tiltenkt vårt område ikke kommer fram, er det universitetets ansvar.

Jeg tror ikke vi skal legge all skyld for vår elendighet på de skrumpende bevilgningene over statsbudsjettet. Den uansvarlige måten nedskjæringene gang etter gang er gjennomført på innad på universitetet, rammer våre viktigste funksjoner - forskning og forskningsbasert undervisning - sterkest.

Ledelsen fraskriver seg nemlig ansvaret når den lettvint pålegger grunnplanet en prosentvis reduksjon (som har en tendens til å øke på veien nedover i systemet) av lønns- og driftsmidler. Det må da være tillatt å si at slike gjentatte ostehøvel-nedskjæringer nesten utelukkende rammer kvaliteten på vår virksomhet. Etter mitt skjønn er vår mulighet til å spare og effektivisere for lengst oppbrukt. Reduserte budsjetter føre til kutt i funksjoner, og det må være ledelsens ansvar å si hvilke funksjoner vi skal kutte. Det er det ansvaret jeg ber deg om å ta.

Jeg må få kommentere noen punkter i rektors svar.

At Det medisinske fakultet har fått økte bevilgninger de siste årene, er et byråkratisk regnestykke som nærmer seg illusjonskunst. Her er det gitt med den ene hånda til nye oppgaver og tatt tilbake med den andre fra de gamle kjerneaktivitetene som har fått det dokumenterbart mye dårligere.

Ekstern finansiering er kostnadskrevende for universitetet, sier du. Den eksterne støtten jeg ha for i det hele å oppfylle min forskningsplikt, koster universitetet mindre enn den overhead jeg bringer inn. Ulempen er at prosjektstøtten er kortsiktig og ikke kan brukes til nødvendig infrastruktur.

Du spør hvor mange professorer vi hadde i mitt fag for 30 år siden i forhold til de tolv i dag. Jeg har de eksakte tallene for 1975. Fem toppstillinger og åtte mellomstillinger foruten tre vit.ass.-er og to universitetsstipendiater, som sammen med NAVF-stipendiater alle hadde undervisningsplikt. Tilsynelatende er vi blitt mer topptungt, men i virkeligheten hadde de åtte i mellomstilling de samme funksjoner og vitenskapelige tyngde (og er til dels de samme personer) som dagens professorer. Vi er altså blitt eldre og færre til å dele på oppgavene. Rekruttering og fornyelse er problemer som ligger rett foran oss.

Du ber om gode råd. De er som kjent dyre, og jeg har ingen oversikt over pengesekken. Det mest ansvarlige sett fra mitt ståsted, er å bruke mer penger i år enn det vi har fått bevilget. Det gjøres jo med suksess i andre statsinstitusjoner.

Utredninger og langtidsplaner er sikkert bra, men la ikke kua dø og kalvene gå til andre beiter, mens vi venter på at gresset skal gro.

Fortsatt vennlig hilsen
Jens-Gustav Iversen


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 5 2000

Publisert 22. mars 2000 12:35 - Sist endra 1. sep. 2014 14:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere