Oktober

Publisert 31. okt. 2000 09:13

- Norske universitet kan senda lærarar til universiteta i Serbia og ta imot serbiske studentar. På den måten kan norske universitet hjelpa systeruniversiteta sine i Serbia, meiner professor i nordiske språk, Ljubisa Rajic.

Publisert 31. okt. 2000 08:52

- Her er gruvedirektøren allmektig. Nå ryktes det at han har sagt nei til mer vodka. Samfunnet er lukket, få tør si noe. Og spør man, får man ikke svar. Når Trond Gunnar Nordenstam (36) holder sin tiltredelsesforelesning denne uka, er det til Barentsburg på 78° nord han vil ta oss med. Byen der Lenin fremdeles vokter over arbeidernes boliger.

Publisert 20. okt. 2000 09:37

- Går vi mot en marginalisering av barn i det offentlige rom? spurte Lia Karsten, forsker ved Universitetet i Amsterdam under en konferanse om barns og ungdoms oppvekstvilkår i byen.

Publisert 20. okt. 2000 09:15

I fire år har det eksistert et nært samarbeid om forskning og utdanning mellom de humanistiske fakultetene i Oslo og Göteborg. Samarbeidet har vært svært vellykket. Nå skal det styrkes og utvides.

Publisert 19. okt. 2000 12:34

Etter fire års intenst arbeid i Mali, Sveits og Norge er Drissa Diallo i havn med doktoravhandlingen som omhandler den medisinske effekten av utvalgte ville planter. Den gir full kreditt til de tradisjonelle medisinmennenes ervervede kunnskaper.

Publisert 19. okt. 2000 12:10

UiO er i dialog med et dataselskap om innkjøp av programvare for nettbasert læring. Kollegiet har i år bevilget 60 millioner kroner til omstillingstiltak ved UiO. En stor andel av pengene skal brukes til tiltak innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologien. - Nå er det viktig av de ulike miljøene kommer sammen og koordinerer tiltakene rettet mot å etablere og utvikle digitale læringsomgivelser, sier Jon Arnesson Lanestedt ved USIT.

Publisert 17. okt. 2000 16:52

Litauens president Valdas Adamkus blei tatt imot av rektor Kaare R. Norum utanfor Administrasjonsbygningen på Blindern, då han kom på besøk til Universitetet i Oslo 17. oktober.

Publisert 12. okt. 2000 18:37

- De store vestlige provinsene i Kina henger langt tilbake utviklingsmessig sammenliknet med de østlige regionene. Når man i tillegg snakker om et område som i hovedsak er befolket av etniske minoriteter, kan enhver forestille seg hvor eksplosiv denne situasjonen er, sier Mette Halskov Hansen. Onsdag 18. oktober holder hun sin tiltredelsesforelesning ved Institutt for øst-europeiske og orientalske studier.

Publisert 12. okt. 2000 09:57

Høgre er ikkje nøgd med regjeringa sitt framlegg til budsjett for høgare utdanning og forsking. Det stadfestar stortingsrepresentant Petter Løvik, som er medlem av Høgres fraksjon i KUF-komiteen.

Publisert 10. okt. 2000 10:15

Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet har inngått avtale med den internasjonale Technopolis-gruppa om å evaluera Noregs forskingsråd. Evalueringa skal vera gjennomført innan 15. desember 2001.

Publisert 9. okt. 2000 09:32

- Det er uakseptabelt å redusera talet på studieplassar på universiteta med 1326 utan at finansieringsordninga som er knytt til studenttalet samtidig blir forandra, seier SVs utdanningspolitiske talsmann Rolf Reikvam. Også Venstres Odd Einar Dørum synest utdanningsbudsjettet er dårleg.

Publisert 5. okt. 2000 15:31

Den store hungerskatastrofen i Nord-Korea opna opp for tøvêret mellom Nord- og Sør-Korea. Det meiner UiOs første førsteamanuensis i koreansk, 27 år gamle Vladimir Tikhonov frå Russland, som denne veka heldt introduksjonsforelesinga si.

Publisert 5. okt. 2000 15:03

3200 ansatte ved UiO vil få tilbud om hjemme-PC før jul. Det er klart etter at UiO har inngått kontrakt om innkjøp av hjemme-PC-er med selskapet Nicator.

Publisert 4. okt. 2000 17:16

Regjeringa ynskjer å løyva 20 millionar kroner til vedlikehald og restaurering av Urbygningen og Midtbygningen i Oslo sentrum. I tillegg går regjeringa inn for å løyva to millionar kroner til innkjøp av utstyr til dei to bygningane. Det går fram av framlegget til statsbudsjett for 2001 frå Kyrkje,-utdannings- og forskingsdepartementet. Til saman får UiO ei løyving på 2,196 milliardar kroner.

Publisert 4. okt. 2000 12:46

- Det må bli et langt klarere skille mellom styret (Kollegiet) og den daglige ledelsen ved UiO. Rektor er universitetets klare leder og ansikt utad, men bør ikke være medlem av styret.

Publisert 3. okt. 2000 16:32

Universitetsleiinga vil ikkje påleggje fakulteta å skrive Forelesingskatalogen på nynorsk og viser til eit stort behov for nynorsk-opplæring blant dei tilsette. - Eit gigantisk nederlag for universitetet og universitetet sin personalpolitikk, meiner Jon Grepstad i Norsk språkråd.

Publisert 2. okt. 2000 17:25

Universitetet i Oslo vil framleis ha demokratiske rektorval og ynskjer å utvida rektorperioden til fire år. Det går fram av høyringsfråsegna om innstillinga til Mjøsutvalet om høgare utdanning og forsking i Noreg. Kollegiet handsama fråsegna tysdag 3. oktober, og gjekk inn for å endra ein del av innhaldet i framlegget før fråsegna blir sendt til KUF.