November

Publisert 29. nov. 2000 15:26

Det mener Arne Næss og Ivar Mysterud. Uniforum møtte filosofen og økologen til samtale om, ja, nettopp tverrfaglighet - og dessuten om evolusjon, miljø og filosofi.

Publisert 29. nov. 2000 10:11

Den første norske etymologiske ordboka på bortimot hundre år, er kommet ut. Bak utgivelsen ligger nesten hundre års forskning og ti års grundig arbeid.

Publisert 29. nov. 2000 09:13

Statoil og UiO har underskrevet en samarbeidsavtale som innebærer at Statoil overfører to millioner kroner til Institutt for geologi. - Hensikten med avtalen er først og fremst å sikre rekruttering til instituttet og til oljeindustrien, sa instituttbestyrer Anders Elverhøi da avtalen ble underskrevet tirsdag 28. november.

Publisert 26. nov. 2000 12:11

Studentar og universitetslærarar som er truga på livet i Colombia, ber norske universitet om å ta imot dei for ein kortare periode til dei kan venda heim att. Til no i år er 30 studentar og 10 universitetslærarar myrda i dette valdsherja landet.

Publisert 24. nov. 2000 14:29

Når døden nærmer seg for en hindu, løftes hun ut av sengen og legges på gulvet med hodet vendt mot nord. Et basilikumblad dyppes i hellig vann fra Ganges eller i melk og plasseres på leppene til den døende mens slektninger synger hellige sanger og leser hellige tekster.

Publisert 24. nov. 2000 13:51

- Norske jurister har helt klart for lite kompetanse om mekling, sier Karen K. Paus, konfliktrådsleder i Oslo og hovedfagsstudent ved Institutt for kriminologi ved Det juridiske fakultet. Ved Universitetet i Tirana er mekling en obligatorisk del av pensum ved jusstudiet.

Publisert 21. nov. 2000 18:02

Senter for Ibsen-studiar er no flytta inn i Observatoriebygningen. Tysdag 21. november blei Observatoriebygningen høgtideleg opna igjen av rektor Kaare R. Norum og nestleiar i Anders Jahres humanitære stiftelse, biskop Sigurd Osberg.

Publisert 20. nov. 2000 12:27

Budsjettforliket mellom Arbeidarpartiet og sentrumspartia inneber at universiteta får 210 millionar kroner ekstra i høve til det opprinnelege budsjettframlegget frå regjeringa. - No kan universiteta sitt omstillingsarbeid halda fram, seier rektor Kaare R. Norum ved Universitetet i Oslo.

Publisert 20. nov. 2000 10:29

Den eldste universitetsbygningen i Norge, Observatoriebygningen, skal gjenåpnes 21. november klokka 1300 etter omfattende restaureringsarbeider som er gjort mulig på grunn av midler fra Jahrestiftelsen. Det er Senter for Ibsen-studier som skal flytte inn i bygningen fra sitt tilhold i Nasjonabiblioteket like ved.

Publisert 17. nov. 2000 10:39

Over 2000 studentar og tilsette ved Universitetet i Oslo deltok torsdag 16. november i demonstrasjonen mot regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett. Markeringa blei organisert av Studentparlamentet, Forskarforbundet 2FO og Norsk Tenestemannslag, men hadde full støtte frå universitetsleiinga.

Publisert 16. nov. 2000 11:49

Til tross for en hektisk tilværelse, er småbarnsforeldre flinke til å synge og lese for barna sine. Mange legger vekt på å synge sanger og fortelle historier de selv hørte som barn. Men også foreldre som selv ikke ble sunget eller lest for, legger i dag vekt på å gi barna sine noe av det de selv gikk glipp av.

Publisert 15. nov. 2000 15:40

- Begge dei amerikanske presidentkandidatane overbaud kvarandre i lovnader om å gi meir pengar til forsking og høgare utdanning under presidentvalkampen. Det viser seg at dette er ei god sak som er på den politiske dagsordenen i USA, konstaterer universitetsdirektør Tor Saglie etter eit månad langt studieopphald i landet.

Publisert 15. nov. 2000 11:19

- Vi har vært særlig opptatt av å støtte prosjekter som kan fremme dialog og samarbeid internt i regionen forteller Hélène Ullerød, leder av Seksjon for internasjonale programmer og hovedansvarlig for gjennomføringen av konferansen.

Publisert 15. nov. 2000 10:44

- Vi mangler stort sett alt, sa Leila Zugor Cisic, studentrepresentant fra Dzemal Bijedic Universitetet i Mostar. Hun var en av deltakerne på Balkankonferansen ved Universitetet i Oslo 6. og 7. november.

Publisert 14. nov. 2000 14:19

UiOs senter for medisinske studier i Moskva har lenge vært truet av nedleggelse. Nå får senteret 1 million kroner fra KUF, og finansieringen av virksomheten er dermed sikret - foreløpig.

Publisert 7. nov. 2000 16:52

Universitetet i Oslo held torsdag 16. november klokka 1400 ei markering i protest mot regjeringa sitt framlegg til universitetsbudsjett. - Me håpar å fylla heile Universitetsplassen i Sentrum med folk under denne aksjonen, seier rektor Kaare R. Norum.

Publisert 6. nov. 2000 16:42

Universitetet i Oslo må spara inn 81 millionar kroner på budsjettet for neste år dersom regjeringa sitt framlegg til universitetsbudsjett blir vedtatt av Stortinget. Det opplyser universitetsdirektør Tor Saglie til Uniforum.

Publisert 3. nov. 2000 16:12

Aldri før har så mange deltakere fra ulike land og folkegrupper på Balkan vært samlet for å drøfte framtiden og universitetenes rolle i gjenoppbyggingen av regionen som på konferansen "Meeting Place Oslo" på Radisson SAS Scandinavia Hotel mandag 6. og tirsdag 7. november.

Publisert 2. nov. 2000 14:12

To store skinnstoler og hundrevis av bøker fyller sosialantropolog og professor Thomas Hylland Eriksens røykfylte kontor. Han bedyrer at han alltid lufter før det skal komme studenter og at det ikke skal så mye lufting til før allergenene er ute av rommet.

Publisert 2. nov. 2000 11:40

- Eg er glad i å driva med medisinsk forsking fordi det gir høve til å utføra arbeid så godt som ein evnar utan press om kortsiktig lønnsemd. Det gir ei heilt spesiell arbeidsglede. Det meiner årets vinnar av Universitetet i Oslos forskingspris, medisinsprofessor Sjur Olsnes ved Radiumhospitalet.

Publisert 1. nov. 2000 21:18

Den 20. oktober utløp svarfristen for tilbud om hjemme-PC for UiOs ansatte. Av de 3300 som fikk tilbudet, har bare knapt 400 takket ja.

Publisert 1. nov. 2000 11:22

Abdel Burkan er NTNU-godkjent sivilingeniør. Trass i ingeniørmangel i Noreg går han likevel arbeidsledig. - Eg føler meg diskriminert på arbeidsmarknaden både på grunn av at eg er utlending, har rart namn og rar utsjånad, seier Burkan.