Statoil gir to millioner til UiO

Statoil og UiO har underskrevet en samarbeidsavtale som innebærer at Statoil overfører to millioner kroner til Institutt for geologi. - Hensikten med avtalen er først og fremst å sikre rekruttering til instituttet og til oljeindustrien, sa instituttbestyrer Anders Elverhøi da avtalen ble underskrevet tirsdag 28. november.

Universitetsdirektør Tor Saglie og direktør i Statoil, Martin Bekkeheien etter underskrivingen av samarbeidsavtalen.
Foto: Grethe Tidemann

Universitetsdirektør Tor Saglie og direktør i Statoil, Martin Bekkeheien underskrev 28. november en samarbeidsavtale mellom UiO og Statoil. - Hensikten med avtalen er først og fremst å sikre rekruttering til instituttet og til oljeindustrien, sa instituttbestyrer Anders Elverhøi i sin tale under seremonien tirsdag 28. november. Han viste til at instituttets kandidater hovedsakelig går til oljeindustrien og at en stor andel av Statoils geologer og geofysikere er utdannet ved UiO.

Gjensidig avhengighet

Martin Bekkeheien la i likhet med Elverhøy vekt på det gjensidige avhengighetsforholdet mellom næringsliv og forskning og utdanning. - Dårlig rekruttering til de utdanningsretninger som vi er avhengige av, rammer oss i like stor grad som den rammer universitetene, påpekte statoildirektøren. Bekkeheien etterlyste ansvar blant norske næringslivsledere når det gjelder å sikre rekruttering og kvalitet innenfor forskning og utdanning.

Han pekte på at universitetssektoren på samme måte som oljeindustrien blir stadig mer konkurranseutsatt og at man derfor har felles interesse av å skape gode fagmiljøer. - Målet er å skape fagmiljøer som både er morsomme å være i og som holder en høy kvalitet, sa Bekkeheien, og poengterte at framtidig støtte fra Statoil vil avhenge av de resultater man oppnår.

Bekkeheien trakk fram moderne informasjonsteknologi som et middel til å heve kvaliteten på undervisningen. Han så også et stort samarbeidspotensial innenfor feltet egenutvikling og videreopplæring. - Det eksisterer i dag ikke gode ordninger for videreopplæring verken internt i Statoil eller innenfor universitetssektoren, sa han, og viste til at dette blir en stadig viktigere del av bedriftenes personalpolitikk.

Ekskursjoner til Svalbard

Professor Knut Bjørlykke ved Institutt for geologi omtalte under seremonien det samarbeidet som har eksistert mellom instituttet og Statoil siden bedriften ble opprettet på 70-tallet. - Det som skiller avtalen som nå er inngått fra tidligere avtaler, er først og fremst at undervisningsaspektet er trukket sterkere inn, opplyste Bjørlykke til Uniforum etter seremonien.

Avtalen omfatter prosjekt-basert undervisning knyttet til geologien på Svalbard og utvalgte oljefelt. Bjørlykke kunne fortelle at man blant annet vil arrangere geologiske ekskursjoner til Svalbard hvor studenter og forskere fra UiO og representanter fra Statoil skal delta. Det dreier seg denne gangen om en avtale som i stor grad vil komme studentene til gode.

Emneord: Næringsliv Av Grethe Tidemann
Publisert 29. nov. 2000 09:13 - Sist endret 10. des. 2008 15:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere