Hjemme-PC fristet bare 400

Den 20. oktober utløp svarfristen for tilbud om hjemme-PC for UiOs ansatte. Av de 3300 som fikk tilbudet, har bare knapt 400 takket ja.

Bare 400 takket ja til hjemme.PC ved UiO.
Foto: Ståle Skogstad

- 398 personer ønsker å benytte seg av tilbudet om hjemme-PC. Det er ikke akkurat noe høyt antall, assisterende personaldirektør Jan Thorsen?
- Jeg har ikke mottatt det endelige tallet fra selskapet Nicator ennå, men jeg har fått opplyst 398. Dette tallet vil kunne endre seg noe ved gjennomgang av listene og godkjenning fra vår side, samt at noen står på venteliste dvs. at de har søkt etter fristens utløp. Men vi regner med at omkring 400 personer ønsker å benytte seg av vårt tilbud.

- Ifølge Uniforum, sa du i juni i år at du antok at mellom 1000 og 1500 ansatte ville takke ja til et tilbud om hjemme-PC. Er du misfornøyd med responsen?
- Vi hadde regnet med cirka 10 prosent og håpet på 15 prosent. At 400 ønsker å benytte seg av tilbudet, er ganske bra, sett i lys av at dette er første gangen UiO gir sine ansatte et slikt tilbud. Jeg er ikke misfornøyd med antallet. Det er ikke noe mål i seg selv at flest mulig skal takke ja. Men det er klart at det sier noe om hvor godt vi har truffet.

- Fra tilbudet lå i postkassen til fristens utløp, hadde de ansatte bare i overkant av én uke på å bestemme seg, noen hadde sogar enda kortere tid på seg. Fikk ikke de ansatte for knapp tid?
- Nei, jeg synes ikke det. I tillegg til brosjyren har det vært forutgående informasjon om at tilbudet skulle komme, blant annet gjennom Uniforum. For noen kunne kanskje tiden oppleves knapp, men jeg tror de fleste hadde gjort seg opp en mening om de ønsket hjemme-PC eller ikke i god tid før tilbudet ble sendt ut. Å gi de ansatte mulighet til å tenke seg om i én måned for eksempel, tror jeg ikke ville gjort at den enkelte ble noe tryggere på sitt valg. Jeg erkjenner imidlertid at den korte fristen gjorde at enkelte, av ulike årsaker som høstferie og forskningsfri, ikke fikk anledning til å benytte tilbudet. Det beklager jeg.

- Men etter det Uniforum erfarer, er mange misfornøyd med den knappe tidsfristen. Hvorfor fikk de ansatte så kort tid?
- Den korte fristen skyldes flere forhold. Den viktigste årsaken er de produksjonsplanene som ligger i bakkant av en slik bestilling. Alle maskinene må lages etter at bestillingene er foretatt, og for å sikre at PC-ene blir levert før jul, var det siste mulighet. At vi fikk noe trøbbel med trykkeriet og utsendelsen via posten til de ansatte, gjorde at fristen ble noe kortere enn vi hadde planlagt. Vi hadde i utgangspunktet satt en periode på 14 dager fra tilbudet skulle være hos den enkelte til svarfristen utløp.

- Det å inngå en avtale om å gå ned i bruttolønn mot å få en hjemme-PC, har også negative konsekvenser: mindre feriepenger, mindre sykepenger, færre pensjonspoeng og lavere overtidsgodtgjøring. Har dere informert godt nok om disse sidene ved tilbudet?
- Det er riktig at trekk i bruttolønn fører til reduserte feriepenger, fordi bruttolønnen som danner grunnlaget for beregningen av feriepenger reduseres, og det fører også til reduserte pensjonspoeng. Men det er vel å merke kun i folketrygden og ikke Statens Pensjonskasse. På Nicators nettsider som det henvises til i brosjyren, står det en lang rekke spørsmål og svar knyttet til beskatningsregler.

Takket nei

- Regnestykkene slik de var satt opp i den tilsendte informasjonsbrosjyren, gjorde det vanskelig å vite om tilbudet om hjemme-PC var godt eller ikke. Det gjorde meg umiddelbart mistenksom, sier førsteamanuensis ved Filosofisk institutt, Steinar Mathisen.

Han bor på Hvaler i Østfold og arbeider mye hjemmefra. Han har sett fram til å få ny datamaskin hjemme. - Jeg har ventet lenge på dette tilbudet, men da det endelig kom, kunne jeg ikke takke ja.

Ulike behov

Mathisen peker på at det er to ulike målgrupper ved UiO: - Det er dem som ønsker å anskaffe seg PC for første gang og som derfor har behov for programmer, service og opplæring. Og så er det dem som allerede i mange år har hatt hjemme-PC og som har behov for ny og bedre maskin til en rimelig penge. Jeg tror ikke det er tatt hensyn til de ansattes ulike behov. Dagen etter at tilbudet fra UiO dumpet ned i postkassa, fikk jeg et tilbud i posten fra elektroavdelignen på Obs! Jeg kunne få en like bra PC til 10 000 kroner der. Etter å ha brukt PC i mange år, føler jeg ikke behov for opplæring og kunne derfor like godt ha slått til på et slikt tilbud, sier Mathisen.

Bra for dem med lite datakunnskap

- Har du lite kunnskaper om data, er tilbudet om hjemme-PC med ferdigsnekrede løsninger å anbefale, sier avdelingsingeniør Dag Christian Bjørnsen. Daglig løser han dataproblemer for de ansatte i Sentraladministrasjonen. Uniforum har bedt ham om å vurdere hjemme-PC-tilbudet til UiOs ansatte. - Når du velger dette tilbudet, får du en opplæringspakke med på kjøpet, og du får tilgang til telefonstøtte. Men har du en viss datakompetanse og ønsker frihet til å gjøre hva du vil med PC-en din, ville jeg ikke gått inn på en slik avtale, sier han.

Bedre tilbud på nettet

Bjørnsen påpeker at de som ønsker Mac eller bærbar PC, har liten mulighet til å velge komponenter selv, men at de som ønsker en stasjonær PC, har mange muligheter. Bjørnsen kunne ved å søke på nettet, på få minutter sette sammen sin egen PC-pakke tilsvarende "Økonomi-pakke PC" som var ett av tilbudene til de UiO-ansatte. - Jeg kunne selv ha bygd en maskin som ville ha kostet meg mindre, selv uten de skattefordelene som ligger i UiOs hjemme-PC-avtale. For å gjøre dette krever det imidlertid en viss interesse for data, sier han. Bjørnson påpeker dessuten at en som UiO-ansatt har lisens på å bruke Office 97 på jobb, og har da også lov til å installere denne programvaren hjemme.
- Slik jeg ser det, er avtalen mest gunstig for dem som primært vil ha en datamaskin som fungerer og som ønsker et sted å ringe til dersom det oppstår problemer.

Emneord: Hjemme-PC Av Trine Nickelsen
Publisert 1. nov. 2000 21:18 - Sist endret 10. des. 2008 15:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere