Det lekker i Georg Sverdrups hus

De store nedbørsmengdene i høst har skapt problemer i Georg Sverdrups hus (UB). Nå lekker den påkostede bygningen på flere steder.

Taket over svingdøra inn til kantinen i nordenden av bygningen, er nå dekket til med presenning.
Foto: Trine Nickelsen

Uniforum har vært omkring i den knapt 30 000 kvm. store bygningen og kan konstatere at det lekker vann inn på flere steder. I to av undervisningsrommene i tredje etasje står det bøtter utplassert, halvfulle med vann. Takplater er tatt vekk og fra etasjen over har vannet dryppet jevnt de siste ukene.

Vann i sikringsmagasinet

I sikringsmagasinet i den nederste av bygningens to kjellere, der de eldste og mest verdifulle bøkene oppbevares, lekker det gjennom taket.

- Det opprinnelig planlagte sikringsmagasinet viste seg før innflytting ikke å være sikret mot lekkasje fra ovenforliggende etasjer. Av den grunn ble verdifullt materiale flyttet inn i et nytt magasin som skulle være potte tett. Men nå lekker det også der, konstaterer teknisk sjef Kirsten Lindberg. - Det er virkelig ille.

Taket over svingdøra inn til kantinen i nordenden av bygningen, er nå dekket til med presenning. Taket er ikke tett, og det renner vann inn som samler seg i glassmonteren i svingdøras sentrum. Etter det Uniforum kjenner til, måtte svingdørsmekanismen nylig stoppes i to dager for å tørke det elektriske anlegget. Også ved vinduene i personalkantinen i annen etasje har det vært lekkasjer. Vann har dessuten dryppet inn i minst en av klevene, studiecellene til bruk for forskere, som befinner seg i fjerde etasje.

Vann i maskinrommet

Inn i det store maskinrommet i femte etasje har det rent inn vann i flere uker. På gulvet ligger vannpytter, og både på gulv og vegger er det tydelige merker etter vann som etter hvert er blitt tørket opp. Etter det Uniforum kjenner til, er det snakk om relativt store vannmengder.

Frekvensomformeren som regulerer ventilasjonsluftmengden i undervisningsrommene i tredje og fjerde etasje, er ødelagt av vannet. -Ventilasjonen til disse rommene er derfor stoppet helt. Dette gir naturlig nok mindre trivelige omgivelser uten frisk luft, sier Lindberg.

Kan ikke bare skylde på været

- Noen av de lekkasjene vi opplever på UB nå, må tilskrives all nedbøren som er kommet i høst. Avløpssystemet fylles opp fortere enn det klarer å ta unna. Vannet renner over oppkanten på membranene som ligger på takflatene og skal hindre lekkasjer, sier teknisk direktør Tore Christoffersen.
- Men vi kan ikke bare skylde på været. I Georg Sverdrups hus har det vært lekkasjer helt siden bygningen ble reist.

Det nye universitetsbiblioteket ble offisielt åpnet 2. september i fjor etter en byggetid på nesten tre år. Det er Statsbygg som er byggherre for praktbygget til en halv milliard kroner. - Selv om UiO formelt har overtatt bygningen, har vi en garantitid på tre år. På grunn av de omfattende utbedringene det har vært nødvendig å gjøre, kan vi komme til å kreve at garantitiden forlenges, sier Christoffersen.

UiO ved Teknisk avdeling, behandler problemene i UB som en løpende sak. - Vi har møter med Statsbygg hver 14. dag, sier Lindberg. - Likevel går det fryktelig tregt med å få utbedret skadene og få det tekniske til å fungere som det skal. Det er trasig.

Hva gjør Statsbygg?
- Det har vært lekkasje gjennom taket på det nye Rikshospitalet, og det lekker gjennom taket på det nye universitetsbiblioteket. Beror problemene på dårlig håndverk, sjefsingeniør i Statsbygg, Oddvar Dahl?
- Nei, det vil jeg ikke si. Alt som er av hus her på Østlandet har virkelig fått prøvd seg i høst under det kraftige regnværet, delvis kombinert med vind.

- De siste ukers ekstreme nedbør til tross, slike lekkasjer bør vel ikke forekomme i splitter nye bygninger?
- Nei, det kan du si. Men sånt som ikke skal skje, det skjer likevel.

- Hva gjør Statsbygg?
- Vi jobber nå nesten kontinuerlig med å utbedre skadene. Heldigvis rakk vi å stanse lekkasjene i taket over biblioteksdelen av bygningen før det verste regnværet satte inn. Vi konstaterte hull i folien. Nå har vi skiftet 50 kvm. Det er visse ting vi ikke kan utbedre mens det regner. Der det er sprekker i overgangen mellom ulike materialer må vi fuge, og taket må lappes. Når været tillater det, fortsetter vi dette arbeidet.

Emneord: Georg Sverdrups hus Av Trine Nickelsen
Publisert 30. nov. 2000 10:11 - Sist endret 10. des. 2008 14:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere