Doktorgrader

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 5 2000


Doktorgrader

Det medisinske fakultet

Cand.med. Ole Morten Rønning forsvarte 17. mars sin avhandling "Striking Effects of Stroke Treatment. Acute Care and Rehabilitation" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Bjørn Jørgensen forsvarer fredag 24. mars kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig sin avhandling "Clinical and angiographic outcome in patients undergoing percutaneous transluminal angioplasty. Amlodipine, quantitative coronary analysis and exercise testing in a prospective clinical study" for den filosofiske doktorgrad.

Cand.med. Terje Øiesvold vil lørdag 25. mars kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Psychiatric health care utilization - A Nordic comparative study on sectorized psychiatry" for den medisinske doktorgrad.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Sigrún Karlsdóttir forsvarer torsdag 24. mars kl. 13.15 i Aud. 4, Vilhelm Bjerknes' hus, Blindern offentlig sin avhandling "Model studies of methane in the atmosphere" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Pål Rongved forsvarer fredag 24. mars kl. 13.00 i Aud. 3, Kristine Bonnevies hus, Blindern offentlig sin avhandling "Carbohydrate-based contrast agents for medical imaging: preparation and evaluation of propertie" for den filosofiske doktorgrad.

Cand.scient. Olaf Skjæraasen forsvarer fredag 24. mars kl. 13.15 i rom 209, Institutt for teoretisk astrofysikk offentlig sin avhandling "Coherent Wave-Particle Interactions in Plasmas" for dr.scient.-graden.

B.Sc. Gunnar Arisholm vil onsdag 5. april offentlig forsvare sin avhandling "Numerical modelling of optical parametric frequency conversion and self-focusing" for dr.scient.-graden.

Siv.ing. Jostein Dahle vil fredag 7. april offentlig forsvare sin avhandling "Cell-to-cell Interactions in Photosensitized Inactivation of cells" for dr.scient.-graden.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 5 2000

Publisert 22. mars 2000 12:29 - Sist endra 1. sep. 2014 14:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere