Håndkassa forsvinner

Forrige Innhold Neste Uniforum nr.5 2000


Unni B. Bjørge
Informasjonskonsulent Unni B. Bjørge med en av universitetets mange håndkasser.

Alle de 100 håndkassene ved Universitetet i Oslo skal bort. Det har universitetsledelsen bestemt. Følgen av vedtaket blir at de ansatte i framtiden må levere alle utgiftsbilag og kvitteringer til lønningsseksjonen også ved mindre utlegg. Håndkassene ved UiO har hatt beholdninger på mellom 300 og 13 000 kroner.

Grethe Tidemann
Ståle Skogstad (foto)

Økonomidirektør Stein Helgesen vedgår at en avvikling av håndkassene vil medføre litt ekstra heft og plunder for den enkelte. - Det bør imidlertid være mulig å innføre rutiner og ordninger som bidrar til at de administrative merkostnadene for den enkelte blir minst mulig, sier han.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har pålagt statsinstitusjonene å begrense antall håndkasser til det som anses strengt nødvendig, og beholdningen må ikke overskride 1000 kroner. - Håndkasser er ingen absolutt nødvendighet ved UiO, mener Helgesen.

Håndkasse-systemet er dyrt å administrere og kan heller ikke sies å ha fungert tilfredsstillende. I mange tilfeller har kontrollrutiner og dokumentasjon vært for dårlig, og det er blitt påvist avvik mellom bokført og faktisk beholdning. Helgesen understreker også at han syns det er unødvendig å pålegge enkeltpersoner ansvaret for kontantbeholdninger.

Billige teaterbilletter

- Vår håndkasse kom på 60-tallet fordi Professorfruenes forening ønsket billige teaterbilletter, forteller Unni B. Bjørge, mangeårig konsulent i Informasjonsjonsavdelingen. - I den første tiden brukte vi pengene i håndkassen til å kjøpe rabattkort på Nationaltheatret og Det Norske Teatret. Derfor gikk den også under navnet Teaterkassa. Senere har den fungert som en ren håndkasse.

Bjørge har ansvaret for håndkassen i Informasjonsavdelingen. Pengene brukes å dekke drosjeregninger, trikkebilletter og andre løpende utgifter. Håndkassen i avdelingen inneholder til en hver tid 700 kroner i kontanter og kvitteringer. Bjørge er ikke spesielt glad for at håndkassene skal bort. - Jeg har ikke oppfattet dette ansvaret som noen stor belastning, sier hun. - Blir håndkassen borte, tror jeg dette vil komplisere hverdagen for mine medarbeidere. I vår avdeling er det ofte ikke mulig å planlegge utlegg på forhånd. Bjørge nevner drosjeregninger i forbindelse med reportasjer som eksempel. - En avvikling av håndkasse-systemet vil kunne føre til at vår ansatte ender opp med å legge ut mye penger for universitetet, sier hun.

Innbetalingsfrist 12. mai

Universitetsdirektøren krever i et brev til alle enheter ved UiO at beholdningene innbetales innen 12 mai. Hovedkassen i 6.etasje i Administrasjonsbygningen skal også legges ned. I framtiden skal betalinger i størst mulig grad overføres direkte til bankkonti.

- De ansatte skal kunne motta pengene på egen konto dagen etter at underlag for utgifter er levert. I spesielle tilfeller vil det bli skrevet ut sjekker, forteller Helgesen, og legger til at universitetsledelsen også vil vurdere bruk av kredittkort og andre ordninger.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 5 2000

Publisert 22. mars 2000 20:49 - Sist endra 1. sep. 2014 14:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere