Nytenkning om organisering av universitetet

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 5 2000


Tor Saglie

- Universitetet har i altfor liten grad klart å løfte frem og premiere de miljøene som virkelig gjør det godt, fastslår Tor Saglie.

  • I nær framtid kan beslutningsnivåene ved universitetet bli redusert fra tre til to; Kollegiet og instituttstyret vil bestå. Fakultetsstyret muligens utgå.
  • Fakultetsgrensene skal restruktureres, og en del undervisning muligens organiseres i såkalte ”schools”.

Gro Lien Garbo
Ståle Skogstad (foto)

Dette er noen av tankene som skal drøftes av et utvalg under ledelse av professor Nils Roll-Hansen. Utvalget skal i løpet av våren komme med en innstilling om alternative organisasjonsmodeller ved universitetet, som så skal diskuteres i Kollegiet og Kollegierådet.

- Ingenting er bestemt. Og ingen reorganiseringstiltak vil bli satt i gang uten at vi er sikre på at de vil føre til bedre kvalitet for forskning og undervisning, understreker universitetsdirektør Tor Saglie.

Det skal være en klar hensikt bak endringsforslag for at de skal vedtas. De må rett og slett gi oss et bedre grep, sier han. Roll-Hansen ønsker ikke å uttale seg til Uniforum så tidlig i arbeidet.

Parallelt med Roll-Hansen-utvalget, arbeider et utvalg under ledelse av prorektor Rolv Mikkel Blakar med fagdimensjoneringen ved universitetet; med andre ord hvilke fag som bør opptrappes, nedlegges eller få fortsette som før. En forutsetning for dette arbeidet er, ifølge Universitetsdirektørens notat til Kollegiet, at: ”En institusjonell politikk for UiOs fagprofil skal legge grunnlaget for at endringer i fremtidig bemanning/årsverk i fagene ikke skjer tilfeldig, men systematisk i forhold til styrke/svakhet, potensial for konsentrasjon og spissing etc.”

Ingen miljøer skal med andre ord føle seg trygge for ikke å bli evaluert på godt og vondt. Langtidsplanen for universitetet 2000-2004 understreker også nettopp nødvendigheten av en klarere prioritering fra universitetsledelsens side på godt og vondt - med tanke på å heve kvaliteten ved institusjonen for å kunne være på høyde også internasjonalt. Saglie understreker at arbeidet til både Roll-Hansens og Blakars utvalg henger nøye sammen med og baserer seg på tankene i Langtidsplanen.

Større spillerom

- Vi ønsker oss en større fleksibilitet i universitetet som organisasjon. Blant annet vil vi at den enkelte vitenskapelig ansatte skal få større spillerom, ikke minst økonomisk, sier Saglie.

For å oppnå dette understreker han at det er viktig å se på organiseringen av universitetet med friske og fordomsfrie øyne. - Universitetet har i altfor liten grad klart å løfte frem og premiere de miljøene som virkelig gjør det godt, fastslår Saglie. 100 millioner kroner vil hvert år settes inn for å finansiere ulike tiltak og for å styrke kvalitet og fremme omstilling, heter det i Langtidsplanen.

Saglie fremholder at det er viktig å være åpen i forhold til alternative måter å organisere både forskning og undervisning på. Roll-Hansen-utvalget skal blant annet ta stilling til om de synes det er hensiktsmessig å opprette nye fakulteter. Allerede nå har fakultet for psykologi, IT, Helse og Teknologi, vært foreslått. En annen tanke er at en del av undervisningen - da særlig profesjonsstudiene - for fremtiden kan organiseres i såkalte ”schools”, uavhengig av fakultetene. - Det vi hele veien må passe på, er at vi ikke får dubleringer i strukturen, understreker Saglie.

- Burde ikke en del av disse problemstillingene vært fanget opp av Effektiviseringsprosjektet mens det pågikk?

- Effektiviseringsprosjektet skulle se på hvordan de administrative rutinene kunne bedres. Disse spørsmålene er av mer faglig karakter, sier Saglie.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 5 2000

Publisert 22. mars 2000 21:06 - Sist endra 1. sep. 2014 14:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere