Huslegen på Blindern

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 5 2000


Ann-Bodil de Boer trekker kølapp

Ann-Bodil de Boer trekker kølapp på venteværelset. De siste dagene har kundekonsulenten i boligdivisjonen, SiO, vært syk.

Gerd Røymark og Ann-B. de Boer

- Jeg prøvde å gå på jobb i dag, men det gikk ikke så bra. Hos legesekretær Gerd Røymark i skranken blir de Boer registrert og får time hos lege.

de Boer og Kaia Sveen

Men først er de Boer innom laboratoriet. - Jeg er svetter og fryser, har tett nese og vondt i hodet, klager pasienten, og får trøstende ord av oversykepleier Kaia Sveen. - Vi bør nok måle temperaturen din.

de Boer og lege Ingrid Frøysa

Bare et kvarter måtte de Boer vente før hun fikk komme til konsultasjon hos vakthavende lege Ingrid Frøysa. - Jeg har vært her på Helsetjenesten flere ganger og er svært fornøyd. Det er ikke tvil om at jeg ønsker Helsetjenesten som min fastlege, sier Ann-Bodil de Boer.

Har du feber, vondt i brystet eller rusk i øyet? Er du gravid eller skal på feltarbeid i India og trenger vaksine? Lider du av spiseforstyrrelser eller er deprimert? Har du skadet deg under laboratorieforsøk eller forstuet ankelen på glattisen? Da kan Helsetjenesten på Blindern være stedet for deg.

Trine Nickelsen
Ståle Skogstad (foto)

Når nøden er størst, er hjelpen nærmest - for syke og skadede på Blindern høyst noen krykkehink eller smertesukk unna. For i hjertet av campus, i den såkalte Lavblokka, der Akademika, post og bank holder hus i første etasje, driver Helsetjenesten ved Universitetet i Oslo sin velgjørende virksomhet i etasjen over. Og makter du ikke å komme deg til Helsetjenesten, så kommer Helsetjenesten til deg: Ved akutt skade eller sykdom på campus rykker lege og sykepleier ut.

Smil bak skranken

- Ingen av de som henvender seg til oss blir avvist. Vi vil alltid gi en vurdering av den enkeltes situasjon. Et lyst hode og et stort smil gir seg til kjenne bak skranken. Gerd Røymark er ledende legesekretær og for mange det første møte med Helsetjenesten. - Her i skranken blir alle som henvender seg til oss, registrert. Her kan du bestille time til vanlig legeundersøkelse og behandling. Har du behov for øyeblikkelig hjelp, kommer du rett til lege, via sykepleier som tar de laboratorieprøver, forteller hun. Under hele åpningstiden er det alltid en lege og en sykepleier som har akuttvakt. - På travle dager henvender minst 350 personer seg her i skranken. Og før vi stenger for dagen har minst 150 pasienter vært innom laboratoriet for vaksinering, prøvetaking og kontroller. I tillegg kommer alle henvendelser på telefon om timebestilling, svar på prøver, og hvor det også gis råd og veiledning.

Variert tilbud

Helsetjenesten er én av Studentsamskipnadens fem velferdsavdelinger som yter sterkt subsidierte tjenester. Virksomheten er organisert i to samarbeidende seksjoner for allmennmedisin og psykiatri/klinisk psykologi under felles ledelse. Alle studenter som har betalt semesteravgift har rett til gratis konsultasjon og behandling. Men som ansatt ved Universitetet i Oslo, Menighetsfakultetet eller Studentsamskipnaden kan også du benytte deg av Helsetjenestens tilbud. Riktignok må du betale en egenandel på 110 kroner, som ved offentlige helsesentra.

Men Helsetjenesten på Blindern er noe langt mer enn et alminnelig helsesenter eller vanlig privat legevirksomhet. - I tillegg til å yte øyeblikkelig hjelp, som ved skader og infeksjoner som trenger rask behandling og andre akutt oppståtte lidelser, tilbys helsetjenester som svangerskapskontroll og gynekologi. Helsetjenesten utfører også småkirurgiske inngrep, opplyser oversykepleier Kaia Sveen. - Har du for eksempel en føflekk du ønsker å fjerne, kan du få gjort dette her.

Helsetjenesten har et velutstyrt og velfungerende laboratorium. Prøver behøver ikke sendes ut av huset, og sikrer dermed hurtig utredningskapasitet. Det er dessuten bygd opp en egen vaksinasjons- og reisemedisinsk servicevirksomhet. Helsetjenestens tilbud omfatter også psykiatri, klinisk psykologi og fysioterapi.

- Hos oss kan du fritt velge hvilken lege du vil bruke og du kan benytte deg av våre tilbud også som pensjonist. Vi betjener dessuten barna i studentbarnehagene som blir akutt syke, sier Sveen.

Mange studenter og ansatte benytter seg disse helsetjenestene. I løpet av et år har Helsetjenesten omlag 37 000 kontakter fordelt på 13 000 brukere.

Kropp og sjel

Administrerende overlege Otto W. Steenfeldt-Foss holder sin velgjørende hånd over det aller meste av den helsebringende virksomheten som foregår på universitetet. - Vi legger vekt på en helhetlig tilnærming. For oss er det viktig å forsøke å ta vare på både kropp og sjel, understreker han. Selv er Steenfeldt-Foss spesialist både i allmennmedisin, psykiatri og samfunnsmedisin. - Her ved universitetet gjelder andre verdier og normer enn ved arbeidsplasser andre steder. Prestasjonspresset er stort både for studenter og ansatte, og det bekymrer oss. Mange ansatte strever med psykososiale problemer, og de sliter som oftest alt for lenge før de oppsøker hjelp, konstaterer overlegen.

Steenfeldt-Foss har vært sjef for Helsetjenesten siden 1981. Under hans ledelse har Helsetjenesten gjennomgått en veldig utvikling, faglig så vel som kapasitetsmessig og organisatorisk. - Vi ønsker hele tiden å videreutvikle våre tilbud etter de behov som våre brukere gir uttrykk for, sier han.

I tillegg til sin daglige stilling ved Helsetjenesten er Steenfeldt-Foss også leder for Statens Helsetilsyns fagråd for psykiatri, han er rådgiver for Verdens helseorganisasjon og co-chair World Psychiatric Association's Review Committee om Abuse of Psychiatry, verdenspsykiatriens faglig-etiske overvåkingskomité.

Forebyggende arbeid

Selv om behandlende virksomhet har størst plass, har Helsetjenesten stadig trappet opp sine forebyggende aktiviteter. - Vi er i ferd med å utarbeide en mer forpliktende samarbeidsavtale med Personalavdelingen ved UiO, inkludert seksjon for Helse, miljø og sikkerhet, forteller Steenfeldt-Foss. Helsetjenesten vil nå øremerke sykepleiefaglig og medisinsk ekspertise til HMS-tjenesten.

Fakta

Sted: Lavblokka, Blindern, 2. etasje.
Åpningstid: Mandag-fredag: 08.00-15.30 (15. mai til 14. september til kl. 14.45).
Telefon: 22 85 31 60 (timebestilling, svar på prøver og generelle forespørsler)
Telefontid:
08.30-10.30 og 13.00-15.00
Øyeblikkelig hjelp: tlf. 22 85 31 48
For mer informasjon, se: http://www.sio.uio.no/helse/

- Gjennom en større integrasjon av det behandlende og forebyggende arbeidet, sikrer vi en mer helhetlig tilnærming til den enkelte ansatte og til læringsmiljøet totalt ved UiO.

Universitetet i Oslo avgir lokaler gratis til Helsetjenesten, basert på fristasjonsprinsippet. Virksomheten har holdt til i Lavblokka siden denne sto ferdig i 1964. UiO er ansvarlig for at lokalene har en faglig standard. - Vi er takknemlig for at universitetet tar så godt vare på Helsetjenesten, sier Steenfeldt-Foss.

Les også:
Fastlegeordningen: På helsa løs for Helsetjenesten?


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 5 2000

Publisert 22. mars 2000 21:28 - Sist endra 1. sep. 2014 14:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere