På helsa løs for Helsetjenesten?

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 5 2000


Fastlegeordningen:

Helsetjenesten kan få problemer når den såkalte fastlegeordningen med stor sannsynlighet innføres om ti måneder. - Velg Helsetjenesten ved UiO som din fastlege, oppfordrer rektor Kaare R. Norum.

Ønsker du å benytte deg av helsetilbudet ved Universitetet i Oslo også i framtida, er det viktig å støtte opp om Helsetjenesten nå. 1. januar 2001 trer nemlig fastlegeordningen i kraft. I september blir tilbudet om å knytte seg til en fast allmennlege sendt ut til hele befolkningen fra landets trygdekontorer.

- Da er det viktig at alle studenter og ansatte ved UiO er klar over at de har rett til å velge Helsetjenesten som sin fastlege og ikke er nødt til å bruke en fastlege i sin bostedskommune, påpeker overlege Otto W. Steenfeldt-Foss. Både regjering og storting har spesielt omtalt Helsetjenesten ved UiO og gitt uttrykk for at man ønsker å ivareta denne virksomheten også innen rammen av fastlegereformen.

Sviktende finansiering

Formålet med fastlegeordingen, som ble lansert av tidligere helseminister Gudmund Hernes, er å bedre kvaliteten og kontinuiteten i primærhelsetjenesten. Helsetjenesten ved UiO ønsker å opprettholde dagens tjenester og i tillegg utvide tilbudet til også å omfatte studentbarna til dem som velger fastlege her.

- Helsetjenesten vil for hver student og ansatt som velger oss, motta et årlig tilskudd fra staten gjennom fastlegereformen. Om mange av de universitets- og SiO-ansatte velger fastlege på hjemstedet eller unngår å ta stilling, står Helsetjenesten i fare for å måtte innskrenke sitt tilbud på grunn av sviktende finansiering, sier Steenfeldt-Foss.

Ansatte ved UiO og SiO som velger fastlege i hjemkommunen, har ikke lenger samme tilgang til Helsetjenesten på Blindern. - Vi avviser imidlertid ikke øyeblikkelig hjelp. Men de som har fastlege i sin hjemkommune, kan ikke kreve å bli prioritert, påpeker Steenfeldt-Foss.

Om du velger Helsetjenesten ved UiO som din fastlege, er hele Helsetjenesten er ansvarlig for deg. - Listene blir ikke knyttet opp til den enkelte lege. Vi vil basere oss på felleslister. Så langt det er mulig, vil vi gi våre brukere den legen de måtte ønske å ha som "sin".

Velg Helsetjenesten!

- Helsetjenesten og dens varierte tilbud, representerer en utmerket ordning både for studenter og ansatte. Jeg tror ikke alle er klar over hvor god helsetjeneste vi som tilhører Universitetet i Oslo er velsignet med, sier rektor Kaare R. Norum. Han gir Helsetjenesten på Blindern sine beste anbefalinger, som han mener er oppfølgende og meget profesjonell. - Det kan jeg si både som rektor og som lege. Jeg oppfordrer både studenter og ansatte ved UiO til å velge Helsetjenesten som sin fastlege.

Les også:
Huslegen på Blindern


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 5 2000

Publisert 22. mars 2000 20:37 - Sist endra 1. sep. 2014 14:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere