Urbygningen står støtt – renoveringen kan begynne

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 6 2000


Urbygningen

Det er blitt gravd langs Urbygningens vegger. Hensikten har vært å komme ned til de gamle tømmerflåtene som bygningen er fundert på. Prøver av treverket viser at den gamle bygningen fremdeles står støtt.

Ferske analyseresultater viser at Urbygningens 160 år gamle fundamenter i tre ikke er råtne slik man lenge fryktet. Dermed ”spares” flere titalls millioner kroner, og renoveringen av vårt nasjonale klenodium kan ta til.

Trine Nickelsen
Ståle Skogstad (foto)

Det var før jul at Stortinget vedtok å gi en startbevilgning på to millioner kroner til oppussing av Urbygningen. Siden da er det blitt gravd tre hull inn mot Urbygningens vegger, to i hagen på hver side av Gamle festsal og ett i gårdsrommet. - Hensikten har vært å blottlegge tømmerflåtene som den gamle bygningen står på. Det er foretatt kjerneboringer av treverket. Nå viser de ferske analyseresultatene at de 160 år gamle furuflåtene, som ligger i tykke lag med leire, fremdeles er friske og fine, forteller prosjektansvarlig i Statsbygg, Alte Sørby. Noen refundamentering synes derfor ikke å være nødvendig. Med mindre grunnvannstanden begynner å synke, er fundamentene svært holdbare.

Tilbakeføre bygningen

Urbygningen var ferdig prosjektert allerede i 1994, men det er altså først nå at arbeidet med å renovere den fredede bygningen starter. Den gang var kostnadsrammen på 77 millioner kroner. Nå må det trolig atskillig flere kroner til.

Et brukerutvalg for sentrumsbygningene skal se på den nye planen for bygningen og vurdere behovene ved Det juridiske fakultet i dag. - Siden 1994 er de antikvariske kravene blitt strengere, påpeker seniorarkitekt ved Teknisk avdeling, Helga Sagsveen. I årenes løp har bygningen innvendig mistet mye av sin opprinnelige karakter. Store rom er blitt delt opp i mindre rom med kontorfunksjoner.

- Planene nå er å tilbakeføre bygningen til den opprinnelige romoppdelingen. Funksjonene må tilpasse seg bygningen, ikke omvendt, understreker Sagsveen.

Aulaen pusses opp?

Universitetet ønsker å utvide prosjektet slik at oppussingen også omfatter de delene av Midtbygningen som fremdeles står uoppusset. - KUF og Statsbygg er positive til en slik utvidelse. Dette gjelder også oppussing av Aulaen, sier Sagsveen. Det vil trolig ta minst to år før hele det vakre hovedanlegget er ferdig renovert. Da gjenstår bare den gamle gymsalen og Professorboligen.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 6 2000

Publisert 6. apr. 2000 10:31 - Sist endra 1. sep. 2014 14:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere