I en stank av råte, mugg og kloakk

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 6 2000


Ingeborg Glambek
Domus Periferica. Visebestyrer og professor Ingeborg Glambek utenfor lokalene i Tullins gate.

Avdeling for kunsthistorie har lokaler på Blindern, i Tullins gate og i St. Olavs gate. - Lokalene i sentrum er trange, stygge og upraktiske og for noen direkte helsefarlige, sier visebestyrer og professor Ingeborg Glambek.

Grethe Tidemann
Ståle Skogstad (foto)

- Det er et paradoks at vi kunsthistorikere som i særlig grad er opptatt av estetikk og design, er plassert i disse lokalene som er deprimerende stygge, sier Ingeborg Glambek. Hun gir Uniforum en omvisning i lokalene som avdelingen disponerer i sentrum. Universitetet leier en bygning i Tullins gate. Denne eies av Olav Thon, som tjener gode penger på ordningen som var ment å være midlertidig. Det midlertidige oppholdet har nå vedvart i over ti år, kan visebestyreren fortelle.

Bygningen ble reist i 1860-årene av Christiania Samlag for Handel med Brændevin. Det første som slo Uniforums utsendte, var stanken av råte og kloakk.

- En av våre professorer har astma og har fått legeerklæring på at hun ikke kan oppholde seg her. Hun er derfor blitt innvilget kontor på Blindern, sier Glambek. - Jeg vet ikke hva som er verst, den elendige standarden i bygningen eller det faktum at vi er isolerte her nede med liten mulighet til å delta i et bredt og tverrfaglig miljø.

Hun viser fram seminarrommet på loftet hvor taket er så lavt at foreleseren står krokrygget foran sine tilhørere, og studentene slår hodet i takbjelkene som sperrer for utsikten til lysbildeskjermen. Kontorene i etasjen under er små og mørke. - Bygningen har ikke luftrenseanlegg. Vi har altfor liten plass, og lokalene er håpløst upraktiske, sukker hun.

Taket falt ned under forelesning

Vi går videre til lokalene i St. Olavs gate. Også her lukter det mugg og kloakk, om enn ikke fullt så ille som i Tullins gate. - For et år siden falt taket i en av forelesningssalene ned under en forelesning, forteller Ingeborg Glambek. - Heldigvis var det bare et fåtall studenter til stede som befant seg i fremre del av rommet hvor taket ikke falt ned. Hadde rommet vært fylt opp med studenter, kunne utfallet blitt svært tragisk.

Glambek er blitt informert om at universitetet vurderer å flytteavdelingen til lokalene på Blindern hvor Institutt for mediefag holdt til tidligere. Ved henvendelse til Teknisk avdeling får Uniforum opplyst at dette vil være en praktisk løsning. Det blir imidlertid understreket at dette er en arbeidshypotese, og at det foreløpig ikke er tatt noen beslutning om å flytte Avdeling for kunsthistorie.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 6 2000

Publisert 6. apr. 2000 11:04 - Sist endra 1. sep. 2014 14:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere