Ikkje ei varmestove

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 5 2000


Pressebiter


Kan ikke drive med alt

- Skal vi bli gode på noe, kan vi ikke drive med alt.

Prorektor Rolv Mikkel Blakar, Universitas 29. mars 2000

Slakter hellige kuer

Universitetet skal ikke bare produsere kvalifisert arbeidskraft, det skal også bidra til erkjennelse av verden, la mennesker oppdage nye horisonter og dyrke den frie ånd.

Det blir feil å stemple forskjellige studieveier som a- og b-lag. Snarere bør de ses som likeverdige tilbud til studenter med forskjellige behov. Blakar og universitetsledelsen fortjener ros for å ha mot til å slakte noen hellige kuer.

Kommentar i Universitas 29. mars 2000

& Vi har no fått eit stort fleirtal av ein passiv, uengasjert, fagforeiningstenkande studenttype som går heim kl. 16. Eg høyrer redselsskildringar t.d. frå tysk og nordisk. Mitt svar til dei studentar som er matleie, er ikkje særs konstruktivt, berre dette: "Finn på noko anna å gjere!" Universitetet er ein heilag stad, ikkje ei varmestove.

Professor Bernt Hagtvet i Apollon 1/2000

Måljamstelling

- La det vere sagt i klarspråk: Universitetet i Tromsø innfrir ikkje dei krava om jamstelling mellom bokmål og nynorsk som mållova stiller. Det må vi bare medgje. Vi bruker ikkje nynorsk i det omfanget lova krev. Somme ville vel hevde at vi ikkje har mange nok nynorskbrukarar, først og fremst i administrative stillingar. Eg vil derimot meine at det ikkje er det som er saka. Alle vi som skriv på vegner av universitetet, skal meistre begge målformene. Og gjer vi ikkje det, må vi syte for å lære det.

Universitetsrektor Tove Bull, Tromsøflaket nr. 4/2000

Ukjent land

- Jeg har diskutert dette med flere av de kinesiske studentene. Da vi møttes, sa jeg at jeg er fra Tibet. Da spurte de faktisk hvor det var. Forklaringen er at kinesiske myndigheter har byttet ut navnet Tibet med noe annet. Det kinesiske folket får høre en helt annen historie. Slik viskes navnet Tibet bort fra bevisstheten.

Student Tsering Yangchen i Universitetsavisa (NTNU) nr. 6/2000


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 5 2000

Publisert 5. apr. 2000 17:57 - Sist endra 1. sep. 2014 14:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere