Fem i farta

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 6 2000


Er du fornøyd med personalpolitikken ved UiO?

Mads Furu, konsulent ved Seksjon for internasjonale programmer:

Mads Furu

- Jeg er midlertidig ansatt og har erfart at ansettelsesprosedyrer kan ta lang tid. Jeg føler at den enkelte person blir liten i det store systemet. I den grad jeg følger opp og passer på selv, går det bra. Ellers er det lett å falle igjennom.Thomas Evensen, sekretariatsleder for Verdenskongressen for historikere:

Thomas Evensen

- UiO er et bra sted å jobbe. Det er en arbeidsplass som gir stor frihet til den enkelte. Men kanskje kunne det vært lagt mer vekt på kompetanseutvikling? Dessuten tror jeg det kunne være bra å skape mer entusiasme for arbeidsplassen og for de mål man skal oppnå.Grete Usterud Fenstad, førsteamanuensis ved Matematisk institutt:

Grete Usterud Fenstad

- Jeg er fornøyd. Jeg blir respektert for det jeg gjør. Ved UiO har vi stor grad av frihet og kan legge opp arbeidsdagen slik vi ønsker. Regelen om at komiteen som nedsettes når vitenskapelige stillinger skal besettes skal inneholde minst én kvinne, er rimelig. Men på et fag med få kvinner, innebærer dette en stor arbeidsbelastning for den enkelte kvinnelige ansatte.Kari Ørehagen, konsulent ved Teknisk avdeling:

Kari Ørehagen

- Jeg blir godt tatt vare på i min egen avdeling. UiOs personalpolitikk generelt synes jeg imidlertid det er vanskelig å ha en enhetlig oppfatning om. Jeg leser i en avis at kjønnskvotering ved universitetet blir sterkt kritisert. I en annen avis kommer det fram at et institutt har et helt motsatt standpunkt.Mohamed Merouani, fungerende arkivansvarlig ved Hovedarkivet:

Mohamed Merouani

- Jeg er ikke fornøyd i det hele tatt. Ledelsen ved UiO tar mest hensyn til å spare penger og tar mindre hensyn til de ansattes kompetanse og lønn. Jeg er ikke fornøyd med lønnsvilkårene. Mange steder stresser folk hele tiden og sliter med underbemanning. Hos oss er de fleste vikarer. Vi er nødt til å lære opp nye hele tiden. Ledelsen tar ikke dette alvorlig selv om vi prøver å synliggjøre problemstillingen.
Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 6 2000

Publisert 6. apr. 2000 10:30 - Sist endra 1. sep. 2014 14:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere