Forskningspris til Nils Christian Stenseth

Professor Nils Christian Stenseth, Avdeling for zoologi ved Biologisk institutt, Universitetet i Oslo mottar onsdag 20. september 2000 Norges forskningsråds pris for fremragende forskning. Prisen er på 500.000 kroner.

Professor Nils Christian Stenseth ved Biologisk institutt får Forskningsrådets pris for fremragende forskning.
Foto: Ståle Skogstad

Stenseth har særlig drevet grunnforskning på lemen som han blant annet har anvendt til å studere variasjoner i torskebestanden, spesielt på Sørlandet. Stenseth får prisen for sin langvarige forskningsinnsats innenfor populasjonsøkologi - det vil si studier av endringer i en bestand over tid og rom, melder NTB. Et internasjonalt ekspertpanel vurderte nylig forskningsmiljøet rundt Stenseth og hans kolleger ved Biologisk institutt til å være ett av de fremste i verden innenfor sitt felt. Prisvinneren har siden slutten av 70-tallet bidratt til å bygge opp dette miljøet.

Måtehold

- Torskebestanden på Sørlandskysten er for nedadgående. Det har den vært i flere år. Vi ser det særlig i turistområdene langs kysten. Det skyldes temmelig sikkert overfiske, spesielt av ungfisk, sier Stenseth til NTB. Han oppfordrer sportsfiskerne til å vise måtehold. Stenseths eget spesialfelt har vært studier av smågnagere, spesielt lemen. Med denne kunnskapen kan han derfor for tiden gi verdifulle bidrag til et større internasjonalt prosjekt i Tanzania, hvor smågnagere årlig ødelegger maisavlinger som kunne vært mat for et par millioner mennesker.

Prisen deles ut på Forskningsrådsdagen i Oslo Konserthus onsdag 20. september.

Publisert 20. sep. 2000 15:28 - Sist endret 10. des. 2008 15:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere