Førti nye postdoctor-stillinger øremerkes kvinner

- Mens seksti prosent av studentmassen er kvinner, er bare tolv prosent av professorene kvinner. Vi kan ikke finne oss i at det skal være slik, sa statsråd Trond Giske under konferansen om kvinner i Akademia.

Trond Giske lovet at departementet nå vil sette ytterligere handling bak ordene.
- Klarer vi ikke å skape likheter i de ledende stillinger på universitetet, klarer vi heller ikke å skape likestilling i samfunnet, erklærte han i sitt innlegg under konferansen "kvinner i Akademia" i regi av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i begynnelsen av september. Konferansen var rettet mot ledere og nestledere i universitets-, høgskole- og forskningssektoren.

En kultur som systematisk diskriminerer kvinner

Trond Giske begrunnet misforholdet mellom antall kvinnelige studenter og antall kvinnelige professorer med mekanismer i systemet og en kultur som systematisk diskriminerer kvinner. - Tilsetting er i siste instans en skjønnsmessig vurdering hvor kvinner har en tendens til å tape. De som hevder at dette er en objektiv vitenskap, tar feil, konkluderte han.

Trond Giske hadde heller ingen tro på hypotesen om at det skjeve forholdet mellom antall kvinnelige studenter og antall kvinnelige professorer skyldes kvinnens sene inntreden i Akademia, og at problemet derfor vil løse seg på sikt. - Stagnasjonen de siste tjue årene beviser at dette argumentet kan legges dødt, hevdet han.

Kjønn er en kvalifikasjon

Statsråden understreket at effekten av den skjeve kjønnsfordelingen er at de beste ikke er til stede når beslutninger skal fattes. Flere kvinner vil derfor gi høyere kvalitet. Han gikk også imot argumentet om at kjønn ikke er en kvalifikasjon i seg selv. - En jevnere kjønnsfordeling bidrar til et bedre faglig miljø, hevdet han, og la også vekt på betydningen av kvinner som rollemodeller for kvinnelige studenter.

- Endring krever konkrete planer, mente statsråden, men han var selv lite konkret i sin redegjørelse over tiltak og strategier man ønsker å benytte for å oppnå dette målet. Han kunne imidlertid fortelle at departementet vil øremerke 40 nye postdoctor-stillinger for kvinner neste år. Etter spørsmål fra salen presiserte statsråden at disse stillingene skal finansieres innenfor de eksisterende budsjettrammer. Han ble også spurt om departementet vil vurdere å øremerke professorstillinger for kvinner og svarte at her ville han gjøre det han kunne for å få til dette også.

Trond Giske la i tillegg vekt på holdningsskapende arbeid i innlegget sitt og framhevet at likestilling må bli et topplederansvar. -- Likestillingsmålet må bli et overordnet mål for alle som har makt og myndighet innenfor utdanningssystemet. Statsråden forventet motstand mot likestillingstiltakene. -Denne motstanden må vi lære oss å leve med, la han til, og påpekte at skal kvinner få bedre posisjoner og større makt, må menn tape posisjoner og makt.

Emneord: Likestilling Av Grethe Tidemann
Publisert 22. sep. 2000 16:16 - Sist endret 10. des. 2008 15:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere