Iran ynskjer samarbeid med UiO

Det kan bli student- og forskarutveksling mellom iranske universitet og Universitetet i Oslo. Det kom fram då Irans kvinnelege visepresident Massoumeh Ebtekar gjesta UiO denne veka.

Irans visepresident Massoumeh Ebtekar mottar gåve frå rektor Kaare R. Norum.
Foto: Ståle Skogstad

Både rektor Kaare R. Norum og visepresident og miljøvernminister Massoumeh Ebtekar kom med ynskje om utveksling av både forskarar og studentar, ikkje minst innan geologiske fag. Men også språkstudentar bør få høve til å ta eit lengre opphald i Iran for å få pleia kunnskapane sine i persisk/farsi, meinte visepresidenten. Ho viste dessutan stor interesse for å koma fram til moglege løysingar på ureiningsproblema i oljeindustrien, gjerne i samarbeid med norske selskap.
- I eit oljerikt område i den sørlege delen av Iran, er brenninga av boreslam blitt eit ureiningsproblem for byen som ligg like ved oljefeltet. Dette ynskjer me å gjera noko med, og difor vil me gjerne gjera oss nytte av norsk kompetanse på dette området, sa ho.

Akademisk dialog

Den politiske utviklinga i Iran var ho også oppteken av.
- Fram til no er det stort sett politikarane i Vesten og Iran som har vore i kontakt med kvarandre for å få skapt eit betre politisk klima. No er det på tide at akademikarar både i Iran og i Vesten også kjem på bana og byrjar å pleia kontakt med kvarandre. Det er naudsynt med ein akademisk dialog mellom den vestlege og den islamske kulturen, presiserte ho. Sidan ingen andre av dei som var til stades stilte henne spørsmålet om korleis kvinnene i Iran har det i dag, både stilte ho spørsmålet og gav svaret sjølv.

60 prosent kvinner

- For litt over 20 år sidan var berre kvar femte universitetsstudent kvinne. I dag er over 60 prosent av alle universitetsstudentane kvinner. Fleire og fleire kvinner har etter kvart fått viktige posisjonar i Iran. Difor kan me seia at det skjedd store framsteg når det gjeld posisjonen til kvinnene i det iranske samfunnet, understreka ho.
- I løpet av dei siste åra har det blitt grunnlagt mange nye aviser i Iran, og det har også vore store og viktige kulturelle og politiske reformer. Kva vil skje med den politiske utviklinga i Iran i framtida?
- Iran vil halda fram med ei demokratisk utvikling innanfor eit religiøst rammeverk. Difor vil det bli både ytringsfridom og politisk fridom i landet også i framtida, lova Irans kvinnelege visepresident.

Emneord: Universitetssamarbeid Av Martin Toft
Publisert 19. sep. 2000 14:32 - Sist endra 10. des. 2008 15:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere