Nyheter fra 2006

Publisert 22. des. 2006 14:25

Centre for Immune Regulation på Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF er valgt ut til å bli et nytt senter for fremragende forskning (SFF) i Norge. - Vi føler oss privilegerte. Dette er en unik mulighet til å lage et miljø hvor vi kan gjøre enda bedre forskning, sier senterleder Ludvig M. Sollid.

Publisert 22. des. 2006 14:01

Geir Stene-Larsen, direktør for Nasjonalt folkehelseinstitutt, ble ved kongelig resolusjon i dag gjenoppnevnt som leder for hovedstyret i Forskningsrådet, mens Unni Steinsmo, konsernsjef for SINTEF, er oppnevnt som nestleder. Steinsmo er ny som nestleder, men var medlem av hovedstyret i forrige periode, melder Kunnskapsdepartementet. Både professor Ole Henrik Magga og meteorolog Siri Kalvig er nye medlemmer i hovedstyret.

Publisert 22. des. 2006 13:33

Psykologisk institutt investerer to millionar kroner i den nye MR-skannaren på Intervensjonssenteret på Rikshospitalet. - Det vil føra oss heilt opp i verdsfronten i forsking innanfor psykologi og hjernebiologi, seier førsteamanuensis Tor Endestad.

Publisert 22. des. 2006 10:12

Kunnskapsdepartementet stiller fem millioner kroner til rådighet til forskningssenteret Simula for etablering av en forskerskole for IKT-forskning. Dette offentliggjorde kunnskapsminister Øystein Djupedal da han i var tilstede på markeringen av Simulas fem-års jubileum tirsdag 19. desember.

Publisert 21. des. 2006 15:12

-Då Øystein Djupedal kom inn på kontoret mitt, kjende eg han først ikkje igjen. Då eg såg kven det var og at Dagsrevyen hang på slep, forstod eg at noko stort var på gang. Det seier professor Harald A. Stenmark ved Radiumhospitalet. Han er tildelt 100 millionar kroner av Forskingsrådet for å leia eit senter for framifrå forsking.

Publisert 21. des. 2006 09:29

En fersk rapport slår fast at Forskningsparken i Oslo hører med i toppsjiktet av forskningsparker i Europa og at selskapet har en sunn og vellykket forretningsform. Bob Hodgson er ekspert på forskningsparker og innovasjonssystemer, og det er han og hans gruppe ved Zernike (UK) Limited som har levert rapporten, melder nyhetsbrevet Treffpunkt.

Publisert 20. des. 2006 16:19

Vikingskipa blir flytta til Bjørvika. Det vedtok eit fleirtal på åtte i Universitetsstyret i dag. Tre av styremedlemane stemte i mot. Dermed vil ein ny museumsbygning i Bjørvika innehalda både vikingskipa og resten av samlingane som i dag er i Vikingskipshuset på Bygdøy.

Publisert 20. des. 2006 16:02

Det var stor glede og ikke minst stor lettelse å spore da de om lag 60 medarbeiderne i Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) samlet seg til en feiring av at senteret blir et nytt senter for fremragende forskning (SFF) fra neste år. - Dette har sikret CEES sin fremtid, sier senterleder Nils Chr. Stenseth.

Publisert 20. des. 2006 15:46

Den nordiske velferdsstatsmodellen er tema for det første Senter for fremragende forskning på SV-faultetet ved UiO. Professor i økonomi, Kalle Moene er senterets leder. - Tildelingen er en ære for hele miljøet, understreker han.

Publisert 20. des. 2006 13:09

- Både forskingsgruppa og instituttet er svært glade for at me har fått tildelt eit senter for framifrå forsking. Det seier instituttleiar Bjørn Ramberg ved Institutt for filosofi, idé- og filosofihistorie og klassiske språk. Filosofiprofessor Christel Fricke skal leia senteret som skal forska på menneskesinnet sin plass i naturen.

Publisert 19. des. 2006 16:35

Styret ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo har fratatt Jon Sudbø doktorgraden, melder UiO i ei pressemelding. Etter at Ekbom-kommisjonen leverte sin rapport om forskningsfusk i Sudbøs arbeider 30. juni, oppnevnte Det medisinske fakultet 23. august 2006 en komité for å revurdere hans doktorgradsavhandling.

Publisert 19. des. 2006 16:26

UiO får fem nye senter for framifrå forsking. Det har Forskingsrådet bestemt. To senter blir knytte til Det medisinske fakultetet, eitt til Det humanistiske fakultetet, eitt til SV-fakultetet og eitt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet. I tillegg har Forskingsrådet bestemt å leggja eit senter til Simula-senteret på Fornebu.

Publisert 19. des. 2006 11:36

Lege og tannlege Jon Sudbø vil etter alt å dømme bli fratatt sin medisinske doktorgrad på møtet i fakultetsstyret for Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo tirsdag ettermiddag, melder ntb.

Publisert 19. des. 2006 10:12

Skal vikingskipa flyttast frå Bygdøy til eit nytt museum i Bjørvika? Det spørsmålet skal Universitetsstyret ta stilling til på årets siste møte i morgon 20. desember. Universitetsdirektør Hanne Harlem foreslår at styret stemmer ja til flytting.

Publisert 15. des. 2006 11:12

Fakultetsdirektør Bjørnar Sarnes ved Det utdanningsvitskaplege fakultetet har takka ja til ei nyoppretta stilling som administrasjonsleiar i Informasjonsavdelinga. Frå mai 2005 og fram til juni i år var han også fungerande assisterande universitetsdirektør.

Publisert 14. des. 2006 15:31

Professor Kaare Aksnes ved Institutt for teoretisk astrofysikk blei tysdag 5. desember tildelt Kongens fortenestmedalje i gull. Aksnes har drive forsking innanfor celestial mekanikk eller himmelmekanikk. Sidan 1993 har Kaare Aksnes vore leiar i Almanakk-komitéen ved UiO, og han reknar personleg ut kalendariet i Almanakk for Noreg.

Publisert 14. des. 2006 11:17

Universitetet i Oslo slaktar dei fem indikatorane for formidling i innstillinga "Sammen for kunnskap II". UiO meiner effekten blant anna kan bli formidling som blir driven for langt i retning av kommersialisering. Dermed sluttar UiO seg til kritikken som tidlegare har kome frå universiteta i Bergen og Stavanger.

Publisert 13. des. 2006 10:22

Den norske statskirkeordningen er i strid med de internasjonale menneskerettighetene. Dette fremgår av et høringssvar Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) har sendt Kultur-og kirkedepartementet. SMR er oppnevnt som nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge.

Publisert 12. des. 2006 10:53

Dei sentrale midlane til likestillingstiltak blir auka frå 1,8 millionar til 2,8 millionar kroner. Det bestemte Universitetsstyret då det tysdag 28. november vedtok handlingsplanen for likestilling mellom kjønna 2007-2009.

Publisert 12. des. 2006 09:58

- Det er heilt rett av jussdekan Jon T. Johnsen å auka lønna til jussprofessorane, slik at den når eit nivå som kan konkurrera med det private næringslivet. Det seier forhandlingsleiar Curt A. Lier i Akademikarane Stat til Uniforum.

Publisert 11. des. 2006 12:28

Difteri, tuberkulose og spanskesyke. Leddgikt, nyresvikt og kreft. Blindtarmsbetennelse, brannskader og barnefødsler. Pårørende og pasienter. Gamle og unge. Kvinner og menn. Sykepleiere, hjelpepleiere og leger. Friskmelding og dødsattest. Nasjonalt medisinsk museum har laget utstilling om livet og arbeidet på norske sykehus gjennom 150 år.

Publisert 8. des. 2006 14:58

Regjeringen ønsker full gransking rundt håndteringen av krefttilfellene med utgangspunkt i de tidligere Rosenborg-laboratoriene. Det vil derfor bli oppnevnt et uavhengig granskningsutvalg. - Sakene representerer en tragedie for de som er berørt og deres familier. Regjeringen har derfor reagert raskt og vil gjøre alt som er mulig for å bringe klarhet i det som har skjedd, lover kunnskapsminister Øystein Djupedal i en pressemelding. NTNU tar nå selvkritikk.

Publisert 7. des. 2006 18:43

Professor i rettsmedisin ved UiO, Torleiv Ole Rognum, er skeptisk til liberaliseringen av bioteknologiloven. Han hadde helst sett at myndighetene satset på omprogrammering av adulte stamceller, for eksempel fra benmargen - både av etiske og medisinske grunner.