April

Publisert 28. apr. 2006 10:55

Dersom en forsker reiser ut for å samle kildemateriale eller møte utenlandske kolleger, defineres reisen som en faglig-vitenskapelig reise og ikke som en tjenestereise. - Vitenskapelige ansatte er lei av å bli behandlet som ferierende i forskning, sier hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet Live R. Skrindo. Personaldirektør Elisabeth Halsen og lønningssjef Trond Ryd mener tiden er inne for en gjennomgang av regelverket for reiseregninger ved UiO.

Publisert 27. apr. 2006 13:43

Tallene fra Samordna opptak er klare (SO). Universitetet i Oslo har rundt tusen færre primærsøkere i år enn i fjor. - Hovedforklaringen er en nedgang i søkningen til noen av de mest populære studiene ved Universitetet i Oslo, sier rektor Geir Ellingsrud i en pressemelding fra UiO.

Publisert 26. apr. 2006 14:45

Det er 40 prosent større risiko for at FN-veteranar tar livet av seg enn at andre norske menn i same alder gjer ende på seg. Dei som er mest truande til å gjera sjølvmord, er FN-veteranar som har opplevd å bli sende ufrivillig heim frå tenesta. Det viser funna Siri Thoresen presenterer i ei doktoravhandling frå Psykologisk institutt, UiO.

Publisert 21. apr. 2006 16:15

Studentene ved Universitetet i Oslo er mer tilfreds med lærerne nå enn i 2003. Dessuten har studiemotivasjonen til de mannlige studentene økt betraktelig, og hele 8 av 10 studenter mener de har god helse. Dette kan knyttes til gjennomføringen av Kvalitetsreformen, ifølge HELT-undersøkelsen gjennomført av Studenthelsetjenesten.Det melder Studenthelsetjenesten i ei pressemelding.

Publisert 20. apr. 2006 15:04

UiOs forskningsmagasin Apollon er blant de tre nominerte fagbladene til Fagpressens forsidepris. Det to andre er Journalisten og Ren mat. Det melder Fagpressen på sine nettsider i dag. Torsdag 27. april kunngjør juryen hvilke av bladene som har gått av med seieren.

Publisert 19. apr. 2006 11:52

Kommisjonen som arbeider med Sudbø-saka om forskingsfusk klarer ikkje å bli ferdig med rapporten sin før 30. juni. Det har leiaren for kommisjonen, medisinprofessor Anders Ekbom, i dag varsla leiinga ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet om, opplyser informasjonsrådgjevar Børge Einrem til Uniforum.

Publisert 18. apr. 2006 16:18

Ei elektronisk handbok med all naudsynt informasjon om eksternt finansierte prosjekt. Det var nyhendet prosjektleiar Dag Tveit Bråthen og delprosjektleiar Anita Wold denne månaden kunne presentera for dei økonomi- og prosjektansvarlege på UiO.

Publisert 18. apr. 2006 10:21

Professorforeningen skal få nytt navn og nye statutter. - Alle i faste vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Oslo skal kunne bli medlemmer, og det er derfor naturlig å skifte navn til Akademisk forum, uttaler formann Knut Bjørlykke. Kvalitetsreformen står i fokus på det første møtet til Akademisk forum.

Publisert 12. apr. 2006 11:59

18.april klokka 23 er absolutt siste frist for å søkja seg inn på universitet og høgskular. Det er klart etter at Samordna Opptak har bestemt seg for å utvida søknadsfristen. Hos Samordna Opptak i Oslo reknar dei med å ta imot 96 000 søknader før fristen er gått ut. - Rundt 95 prosent av søknadane vil vera elektroniske, fortel informasjonsrådgjevar Henrik Rødsæther, som saman med førstekonsulent Silje Molander stadig oppdaterer talet på søkjarar.

Publisert 7. apr. 2006 16:20

Det skal opprettast eit nasjonalt utval som skal granska påstandar om forskingsfusk uansett fagområde. Det foreslår regjeringa i dag, og den vil i tillegg lovfesta dei eksisterande komiteane for forskingsetikk . - Eg har tillit til norsk forsking, men samtidig kan me ikkje sjå bort frå at det skjer ureieleg forsking, seier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Publisert 7. apr. 2006 11:17

Universitetet i Oslo og Høgskolen i Vestfold har inngått en samarbeidsavtale om phd-utdanning innenfor teknologiske fag. - Institusjonene skal først og fremst samarbeide innenfor fagfeltet mikroteknologi, et felt hvor norsk industri har et stort behov for høyt kvalifiserte kandidater, uttaler prodekan for studier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Annik M. Myhre.

Publisert 7. apr. 2006 10:32

Vil du se Norges eneste blomstrende Aloe Vera, verdens mest sjeldne ørkenplanter fra Afrika og meterhøye amerikanske kaktus fra prærien kan du besøke det nyrenoverte ørkenrommet i Botanisk hage. I går ble samlingen offisielt åpnet.

Publisert 6. apr. 2006 13:35

Partnerforum er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og deler av den offentlige forvaltning, hvor kompetanseformidling og -utvikling står i fokus. Sammen med Karrieresenteret på UiO arrangerer forumet frokostmøter, hvor ulike fagmiljøer ved UiO får presentere seg for statsforvaltningen.

Publisert 4. apr. 2006 11:40

Mange av Universitetet i Oslos bygninger bærer navnene til vitenskapsmenn og vitenskapskvinner som på forskjellig vis ruver ekstra høyt i universitetets snart 200-årige historie. Hvordan så de ut egentlig ut, disse storhetene? I Universitetshistorisk fotodatabase finner du fotografier av blant andre Kristine Bonnevie, Vilhelm Bjerknes, Sophus Lie og Sophus Bugge.

Publisert 4. apr. 2006 09:28

- Universitetsmuseene svekkes gjennom sin tilknytning til universitetene. De ville få det bedre som selvstendige institusjoner direkte underlagt Kunnskapsdepartementet, så kunne de heller ha samarbeidsavtaler med universitetene, sier Bjarne Rogan, leder for Universitetsmuseumsutvalget.

Publisert 3. apr. 2006 16:38

Regjeringen går inn for å tillate forskning på overtallige befruktede egg, inkludert stamcelleforskning og vil også åpne for å bruke preimplantasjonsdiagnostikk (genetisk undersøkelse av befruktede egg før de settes inn i livmoren) ved alvorlige arvelige sykdommer. Det går fram av regjeringens forslag til endringer i Bioteknolologiloven. Forslaget sendes ut på høring i dag, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i ei pressemelding. Statsråd Sylvia Brustad mener endringene er svært viktige.

Publisert 3. apr. 2006 10:04

Selv om Universitetet i Oslo er landets største, er andelen UiO-studenter ved Universitetssenteret på Svalbard klart lavest. Løsningen er å trekke flere UiO-forskere til Svalbard, mener professor Jøran Moen ved Fysisk institutt.