Juni

Publisert June 29, 2006 10:46 PM

I en årrekke har amatørornitologer på Jomfruland observert og registrert forekomsten av trekkfugler på øya. Disse dataene har nordiske forskere brukt for å finne ut hvordan klimaendringer påvirker fuglenes trekkmønster. 30. juni publiseres forskningsresultatene i det anerkjente forskningstidsskriftet Science .

Publisert June 27, 2006 1:26 PM

I 60 år på rad har universitetet i Oslo arrangert internasjonal sommerskole. Kronprins Haakon deltok under åpningen av jubileumssesjonen i Universitetets aula mandag 26. juni.

Publisert June 23, 2006 11:07 AM

Universitetets nye assisterende universitetsdirektør, Tove Kristin Karlsen, hadde sin første arbeidsdag i 15. juni. Hun gikk rett inn i rollen som fungerende universitetsdirektør ettersom universitetsdirektør Hanne Harlem er sykemeldt i seks uker til og med 28. juli.

Publisert June 23, 2006 10:06 AM

Vinneren av UiOs forskningspris i 2006, Trygve Helgaker, er blitt utnevt til Centenary Lecturer av The Royal Society of Chemistry i London. - Dette er en stor ære, uttaler han til Uniforum.

Publisert June 19, 2006 11:42 AM

Humboldt-universitetet i Berlin er kjent som «alle moderne universiteters mor». Det ble grunnlagt i 1810 på idéen om enhet mellom forskning og læring. Der Berlinmuren en gang gikk ligger nå Nord-Europa-instituttet. Her holder den norske Henrik Steffens-professoren, filosofen Helge Høibraaten, hus. Han markerer at det er Ibsen-år i år og at det var nettopp i Tyskland at Ibsen skrev mange av sine mest kjente verk.

Publisert June 16, 2006 3:38 PM

Kjemiprofessor Unni Olsbye skal lede et nytt Senter for forskningsdrevet innovasjon ved Universitetet i Oslo (SFI). Senteret kaller seg Innovative Natural Gas Processes and Products og skal arbeide med miljøvennlige prosesser basert på naturgass.

Publisert June 14, 2006 5:03 PM

- Det lukter riktig når et matematisk bevis stemmer. Det er bare menneskehjerner som kan bevise matematiske påstander, det kan ikke datamaskiner, sier svenske Lennart Carleson, som fikk Abelprisen for 2006.

Publisert June 14, 2006 4:00 PM

Forskningsgruppen til filosofiprofessor Christel Fricke står bak en av de elleve søknadene fra UiO som er kommet videre til andre runde i konkurransen om å bli Senter for fremragende forskning (SFF). Rektor Geir Ellingsrud lover at samtlige UiO-finalister vil få en påskjønnelse.

Publisert June 14, 2006 3:59 PM

Zoolog Petter Bøckman ble i slutten av april invitert til Fredrik Skavlan for å snakke om hvorfor elefanter passer inn i norsk natur. Siden har det ballet på seg med en rekke innslag i både Dagsrevyen og Frokost-Tv

Publisert June 14, 2006 3:58 PM

Ved HF-fakultetet er faglærer ofte alene om å sette karakter. Førsteamanuensis Jan Erik Rekdal kaller ordningen uetisk og har startet en underskriftskampanje for å få tilbake ordningen med to sensorer. 177 ansatte ved fakultetet har hittil skrevet under oppropet. - Dette er lærerkrefter vi ikke har, uttaler studiedekan Tor Egil Førland.

Publisert June 14, 2006 3:55 PM

Universitetets faglige prioriteringer skal avklares. - Vi må se i øynene at en viss reduksjon i fagkretsen er nødvendig, uttaler rektor Geir Ellingsrud.

Publisert June 14, 2006 2:59 PM

På mandag avgjør fakultetsstyret på MN-fakultetet om Solobservatoriet på Harestua skal nedlegges eller rustes opp. Knut Jørgen Røed Ødegaard advarer mot nedleggelse og mener det kan skade realfagsrekrutteringen til universitetet.

Publisert June 14, 2006 2:22 PM

- Gründerskulen gir oss praktiske oppgåver som me må løysa i fellesskap med andre studentar. Samtidig blir me involverte i undervisninga i langt større grad enn på andre fag. Det gir eit svært godt læringsmiljø, synest studentane Randi Aalgaard og Petter Hareim. - Me arbeider heilt medvite med å skapa eit godt sosialt miljø, seier prosjektleiar Eli Berge. Universitetsstyret har premiert Gründerskulen med prisen for godt læringsmiljø for 2006.

Publisert June 14, 2006 11:19 AM

Vinneren av Universitetet i Oslos forskningspris 2006 er kjemiprofessor Trygve Helgaker. Han ble nylig utropt til Norges mest siterte kjemiker de siste ti årene. Helgaker har vært med på å utvikle det største ikke-kommersielle kvantemekaniske programsystemet i verden, med over tusen abonnenter.

Publisert June 14, 2006 9:10 AM

I 2005 opptrådte religionshistoriker Kari Vogt nærmere hundre ganger i norske medier. Temaene omfattet blant annet Muhammed-tegningene, terrorisme, æresdrap, tvangsekteskap, hijab, Mulla Krekar, krigen i Irak, forholdene i Iran, pavens begravelse, pavevalg og en bokhandler i Kabul. Samme år høstet hun strålende kritikker for sin bok Islam - tradisjon, fundamentalisme og reform. I år mottar hun Formidlingsprisen til Universitetet i Oslo.

Publisert June 6, 2006 10:30 AM

I dag blir ikkje eit einaste afrikansk språk brukt som undervisningsspråk verken på dei vidaregåande skulane eller på universiteta i Afrika. Dei gamle kolonispråka engelsk, fransk og portugisisk er einerådande. Afrikanske forskarar ynskjer no å endra dette og saman med forskarkollegaer frå Europa og USA vil dei på ein konferanse på UiO 19.-22. juni drøfta korleis det skal skje.

Publisert June 2, 2006 9:34 AM

Forskarane vil berre arbeida mellom klokka 8 og 16. Alt anna arbeid vil dei krevja overtidsbetaling for. Det blir konsekvensen av at Forskarforbundet har sagt opp særavtalen med verknad frå 1. august i år. Kravet kan gjera det vanskeleg for UiO å få undervisningskabalen til å gå opp.

Publisert June 1, 2006 6:07 PM

Motstandsmannen og tidligere SiO-direktør Kristian Ottosen døde 1. juni, 85 år gammel. Ottosen døde i dag etter noen måneders sykdom, opplyste hans nevø Stein Ottosen til bt.no, nettavisen til Bergens Tidende.