Juni

Publisert 29. juni 2006 22:46

I en årrekke har amatørornitologer på Jomfruland observert og registrert forekomsten av trekkfugler på øya. Disse dataene har nordiske forskere brukt for å finne ut hvordan klimaendringer påvirker fuglenes trekkmønster. 30. juni publiseres forskningsresultatene i det anerkjente forskningstidsskriftet Science .

Publisert 23. juni 2006 11:07

Universitetets nye assisterende universitetsdirektør, Tove Kristin Karlsen, hadde sin første arbeidsdag i 15. juni. Hun gikk rett inn i rollen som fungerende universitetsdirektør ettersom universitetsdirektør Hanne Harlem er sykemeldt i seks uker til og med 28. juli.

Publisert 19. juni 2006 11:42

Humboldt-universitetet i Berlin er kjent som «alle moderne universiteters mor». Det ble grunnlagt i 1810 på idéen om enhet mellom forskning og læring. Der Berlinmuren en gang gikk ligger nå Nord-Europa-instituttet. Her holder den norske Henrik Steffens-professoren, filosofen Helge Høibraaten, hus. Han markerer at det er Ibsen-år i år og at det var nettopp i Tyskland at Ibsen skrev mange av sine mest kjente verk.

Publisert 16. juni 2006 15:38

Kjemiprofessor Unni Olsbye skal lede et nytt Senter for forskningsdrevet innovasjon ved Universitetet i Oslo (SFI). Senteret kaller seg Innovative Natural Gas Processes and Products og skal arbeide med miljøvennlige prosesser basert på naturgass.

Publisert 14. juni 2006 16:00

Forskningsgruppen til filosofiprofessor Christel Fricke står bak en av de elleve søknadene fra UiO som er kommet videre til andre runde i konkurransen om å bli Senter for fremragende forskning (SFF). Rektor Geir Ellingsrud lover at samtlige UiO-finalister vil få en påskjønnelse.

Publisert 14. juni 2006 15:59

Zoolog Petter Bøckman ble i slutten av april invitert til Fredrik Skavlan for å snakke om hvorfor elefanter passer inn i norsk natur. Siden har det ballet på seg med en rekke innslag i både Dagsrevyen og Frokost-Tv

Publisert 14. juni 2006 15:58

Ved HF-fakultetet er faglærer ofte alene om å sette karakter. Førsteamanuensis Jan Erik Rekdal kaller ordningen uetisk og har startet en underskriftskampanje for å få tilbake ordningen med to sensorer. 177 ansatte ved fakultetet har hittil skrevet under oppropet. - Dette er lærerkrefter vi ikke har, uttaler studiedekan Tor Egil Førland.

Publisert 14. juni 2006 15:55

Universitetets faglige prioriteringer skal avklares. - Vi må se i øynene at en viss reduksjon i fagkretsen er nødvendig, uttaler rektor Geir Ellingsrud.

Publisert 14. juni 2006 14:59

På mandag avgjør fakultetsstyret på MN-fakultetet om Solobservatoriet på Harestua skal nedlegges eller rustes opp. Knut Jørgen Røed Ødegaard advarer mot nedleggelse og mener det kan skade realfagsrekrutteringen til universitetet.

Publisert 14. juni 2006 14:22

- Gründerskulen gir oss praktiske oppgåver som me må løysa i fellesskap med andre studentar. Samtidig blir me involverte i undervisninga i langt større grad enn på andre fag. Det gir eit svært godt læringsmiljø, synest studentane Randi Aalgaard og Petter Hareim. - Me arbeider heilt medvite med å skapa eit godt sosialt miljø, seier prosjektleiar Eli Berge. Universitetsstyret har premiert Gründerskulen med prisen for godt læringsmiljø for 2006.

Publisert 14. juni 2006 11:19

Vinneren av Universitetet i Oslos forskningspris 2006 er kjemiprofessor Trygve Helgaker. Han ble nylig utropt til Norges mest siterte kjemiker de siste ti årene. Helgaker har vært med på å utvikle det største ikke-kommersielle kvantemekaniske programsystemet i verden, med over tusen abonnenter.

Publisert 14. juni 2006 09:10

I 2005 opptrådte religionshistoriker Kari Vogt nærmere hundre ganger i norske medier. Temaene omfattet blant annet Muhammed-tegningene, terrorisme, æresdrap, tvangsekteskap, hijab, Mulla Krekar, krigen i Irak, forholdene i Iran, pavens begravelse, pavevalg og en bokhandler i Kabul. Samme år høstet hun strålende kritikker for sin bok Islam - tradisjon, fundamentalisme og reform. I år mottar hun Formidlingsprisen til Universitetet i Oslo.

Publisert 6. juni 2006 10:30

I dag blir ikkje eit einaste afrikansk språk brukt som undervisningsspråk verken på dei vidaregåande skulane eller på universiteta i Afrika. Dei gamle kolonispråka engelsk, fransk og portugisisk er einerådande. Afrikanske forskarar ynskjer no å endra dette og saman med forskarkollegaer frå Europa og USA vil dei på ein konferanse på UiO 19.-22. juni drøfta korleis det skal skje.

Publisert 2. juni 2006 09:34

Forskarane vil berre arbeida mellom klokka 8 og 16. Alt anna arbeid vil dei krevja overtidsbetaling for. Det blir konsekvensen av at Forskarforbundet har sagt opp særavtalen med verknad frå 1. august i år. Kravet kan gjera det vanskeleg for UiO å få undervisningskabalen til å gå opp.

Publisert 1. juni 2006 18:07

Motstandsmannen og tidligere SiO-direktør Kristian Ottosen døde 1. juni, 85 år gammel. Ottosen døde i dag etter noen måneders sykdom, opplyste hans nevø Stein Ottosen til bt.no, nettavisen til Bergens Tidende.