Frykter nedleggelse av Solobservatoriet

På mandag avgjør fakultetsstyret på MN-fakultetet om Solobservatoriet på Harestua skal nedlegges eller rustes opp. Knut Jørgen Røed Ødegaard advarer mot nedleggelse og mener det kan skade realfagsrekrutteringen til universitetet.

UiO-TAP: En nedleggelse av Solobservatoriet vil bety svikt i tilgangen på nye realfagsstudenter, advarer daglig leder Knut Jørgen Røed Ødegaard ved Solobservatoriet.
Foto: Yngve Vogt

Astronom Knut Jørgen Røed Ødegaard frykter at styret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet bestemmer seg for å nedlegge Solobservatoriet på styremøtet sitt kommende mandag.

Styret kan velge mellom fire scenarier. Det ene er å opprettholde dagens tilbud, som vil koste rundt 800 000 kroner årlig. Men da må anlegget oppgraderes. Det andre alternativet er å nedlegge Solobservatoriet. Da er universitetet forpliktet til å fjerne alle installasjonene fra området. Opprydningen kan koste vel tre og en halv millioner kroner.

Det tredje alternativet er å lage et opplevelsessenter på Solobservatoriet. Ideen er å bygge en teleskop-paviljong med ti kikkerter og utvide undervisningsaktivitetene betydelig, slik at de besøkende også kan studere ferskvannsbiologi, geologi og meteorologi. Oppgraderingen vil koste tre millioner kroner. Ødegaard mener besøkstallet vil øke så mye at driften kommer i balanse. Det fjerde alternativet er å bygge ut hele området til en leirskole.

Ekte realfagssatsing

Knut Jørgen Røed Ødegaard er klinkende klar på at Solobservatoriet passer perfekt til departementets satsing på realfag.

- Den nye læreplanen for grunnskolen og videregående skole går langt dypere i astronomi enn før og handler om alt fra planeter, solen og stjernenes utvikling til kosmologi, stråling og kjernereaksjoner. Problemet er at lærerne kan for lite.

Mange lærere har fått etterutdanningen sin i astronomi på Solobservatoriet. Siden 1987 har vel 40 000 skoleelever, lærere og studenter ved lærerhøyskoler vært innom.

- Vi er en kjempeleverandør av astronomisk kunnskap til skolevesenet på alle nivåer. Spørsmålet er hvor de skal få kunnskapen sin hvis universitetet legger ned Solobservatoriet, spør Knut Jørgen Røed Ødegaard.

- Riktignok kan lærerne hente kunnskapen på nett, men der får de bare kunnskapen fragmentarisk. Da kan de heller ikke oppleve hvordan man studerer himmelobjekter i praksis.

Astronomi-tenning

Knut Jørgen Røed Ødegaard mener Solobservatoriet er viktig for realfagsrekrutteringen til universitetet. Han viser til både amerikanske og europeiske undersøkelser, som slår fast at 90 prosent av alle realfagsstudenter på en eller annen måte er blitt inspirert av astronomi og romfart.

- En nedleggelse av Solobservatoriet vil derfor bety svikt i tilgangen på nye realfagsstudenter. Indirekte mister man også folkeopplysningen til lærerne. Da kortslutter man effekten av skolereformen, advarer Røed Ødegaard, som foreløpig bare har kontrakt som daglig leder ved Solobservatoriet ut juni måned. Etter da står han uten lønn.

Leder Anders Isnes ved Naturfagsenteret, som er et nasjonalt ressurssenter for naturfagene i opplæringen, mener at Solobservatoriet er midt i blinken for kunnskapsløftet.

- Verdensrommet har fått en sentral plass i opplæringen. Solobservatoriet er derfor en flott læringsarena, sier Anders Isnes.

Avveining

I et notat fra forrige uke stiller fakultetsdirektør Birger Kruse ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet spørsmålet om Harestua-aktiviteten er riktig prioritering. Han vil ha mer målrettet rekruttering og mener at aktiviteten på Harestua ikke er fokusert og effektiv nok. Han kaller aktiviteten faglig snever og kostbar å drive.

Birger Kruse sier at det er opp til fakultetsstyret å bestemme Solobservatoriets skjebne.

- Det er vår plikt å se om Solobservatoriet er innenfor kjerneaktiviteten vår. Vi må være fryktelig målrettet. Vi har ikke råd til alle mulige sidebeskjeftigelser. Vi ser betydningen av Solobservatoriet, men vi har nådd et punkt der vi må overveie driften grundig. Det betyr likevel ikke at vi er imot Solobservatoriet, sier Birger Kruse.

For selv om han mener det er en "på kanten"-aktivitet for universitetet å utvide Solobservatoriet til å bli et opplevelsessenter eller en leirskole, sier han at det likevel fins en mulighet. Og det er å få noen til å overta eller delvis overta hele virksomheten.

- Vi vil derfor lete etter samarbeidspartnere for å kunne videreføre Solobservatoriet med utvidet fokus.

- Og hvis dere ikke finner noen samarbeidspartnere?

- Det er ingen grunn til å forhåndsdiskutere dette. Det kan være at styret er uenig med meg og at vi skal fortsette driften av Solobservatoriet. Men vår drøm er at vi skal få til et samarbeid med mange og få prosessen i gang, sier Birger Kruse, som lover at Solobservatoriet inntil videre skal drives over samme lest som i dag.

Av Yngve Vogt
Publisert 14. juni 2006 14:59 - Sist endret 10. des. 2008 15:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere