August

Publisert 30. aug. 2006 11:18

Den 5. september feirer Senter for kvinne- og kjønnsforskning sitt 20-årsjubileum. - Da senteret begynte sin virksomhet, ble forskerne ofte ignorert og deres forskning mistenkt for å være politisk. I dag møtes kjønnsforskningen med større forståelse og respekt ved universitetet, men fortsatt er kjønnsperspektivet marginalisert i de fleste fag ved UiO, mener senterleder Harriet Bjerrum Nielsen.

Publisert 30. aug. 2006 11:16

Torsdag 17. august ble Even Richardsons portrett av tidligere rektor Arild Underdal avduket. - Professor Arild Underdal er enhver malers drømmemodell, ifølge kunstneren.

Publisert 29. aug. 2006 12:54

For første gang tar en kvinne plass i sjefsstolen ved landets største forsknings- og undervisningsbibliotek, der kvinnene er i stort flertall. Nytilsatt UB-direktør Bente R. Andreassen (58) mener at biblioteket er blitt viktigere som læringsarena og at det må integreres tettere i moderorganisasjonen, hvis UiO skal bli et ledende forskningsuniversitet.

Publisert 28. aug. 2006 15:09

- På årsfesten kan alle gratulera UiO med dagen ved å få i seg ein ordentleg dose med forskingsformidling, kultur og høgtideleg feiring av prisvinnarane, seier Helga Bjørnes og Bente Hennie Strandh. Dei er arrangementsansvarlege for Universitetet i Oslos årsfest fredag 1. september.

Publisert 28. aug. 2006 10:08

Eit datasystem som skal hindra feilmedisinering av pasientar. Ein alarm som seier frå dersom den berbare datamaskina er i ferd med å bli stolen. Eit dataprogram som kan gjera det lettare for folk flest å forstå rekneprogrammet Excel. Ein betre metode for å kroppsvisitera fangar. Dei gode ideane strøymer gjennom klasserommet i Santa Clara i Silicon Valley i California, der 24 norske studentar deltar på det tre månader lange praksisopphaldet til Gründerskulen.

Publisert 25. aug. 2006 14:11

Den eine er 80 år og den andre 33 år. Den eine kjem frå USA og den andre frå Kamerun. Men begge har vore studentar på Den internasjonale sommarskulen ved UiO. Den første for 59 år sidan og den andre i år.

Publisert 24. aug. 2006 19:08

En gruppe marinbiologer fra Biologisk institutt ved Universitetet i Oslo skal delta i et stort forskningsprosjekt, som har som mål å kartlegge det biologiske mangfoldet på og rundt stillehavsøya Espiritu Santo.

Publisert 24. aug. 2006 10:34

Anders Jahres store medisinske pris for 2006 tildeles professor Jon Storm-Mathisen fra Universitetet i Oslo for hans banebrytende forskning på signalstoffer i hjernen. Prisen er på en million kroner. Anders Jahres pris for yngre forskere på 400 000 kroner deles mellom professor Farrukh Abbas Chaudhry ved Universitetet i Oslo og professor Poul Nissen ved Universitetet i Århus, melder UiO i en pressemelding.

Publisert 23. aug. 2006 14:50

- Hizbollah er ingen nikkedukke for Iran, slik USA og Israel hevder, sier Sharam Alghasi og Yadullah Shahibzadeh - begge iranere og forskere ved UiO. De frykter for landets framtid: - Det er åpenbart at USA vil angripe Iran før eller senere.

Publisert 22. aug. 2006 16:05

NTL varslar no kamp mot den mål- og resultatstyringa foreininga meiner er i ferd med å bli innført på UiO. - Dette systemet handlar om millimeterkontroll og styring av arbeidskvardagen til kvar einskild tilsett. Det er grunnen til at me vil hindra at prinsippa bak eit nytt offentleg styringssystem blir innførte på universitetet, seier styremedlem Ulrik Sverdrup og sekretær Sten Morten Henningsmoen i Tenestemannslaget på UiO.

Publisert 21. aug. 2006 15:46

Klimaendringar kan føra til fleire tilfelle av pest. Varmare vårar og fuktigare somrar kan skapa forhold som vil auka førekomsten av pestbakterien i ørkenrotter i Sentral-Asia. Det går fram av ein vitskapleg artikkel som biologiprofessor Nils C. Stenseth ved UiO denne veka får publisert i forskingstidsskriftet PNAS i USA. - Ein temperaturauke på ein grad om våren kan auka førekomsten av pestbakterien med opptil 50 prosent, opplyser han til Uniforum.

Publisert 15. aug. 2006 14:48

- Talet på forskarar må aukast, dersom Noregs forskingsinnsats skal nå målet på tre prosent av brutto- nasjonalproduktet. Det slo rektor Geir Ellingsrud fast då han heldt velkomsttalen for dei nye studentane på Aulatrappa på Universitetsplassen i formiddag. Til saman møtte 3500 av dei 7000 nye studentane opp på seremonien.

Publisert 15. aug. 2006 09:48

Oslosenteret for fred og menneskerettigheter har inngått en avtale med masterprogrammet "Peace and Conflict Studies" ved Universitetet i Oslo, Fra våren 2007 skal mastergradsstudenter få anledning til å arbeide ved Oslosenteret i konkrete prosjekter. Arbeidet skal tilrettelegges slik at dette kan danne utgangspunkt for en masteroppgave, skriver UiO i en pressemelding.

Publisert 14. aug. 2006 15:00

Det siste året er det blitt stjålet mange orkideer fra Botanisk hage på Tøyen. - Tyvene vet tydeligvis hva de er ute etter, for det er først og fremst sjeldne og kostbare eksemplarer som forsvinner, forteller gartner Anders Neergaard. Dette kan tyde på at det dreier seg om bestillingstyverier.

Publisert 14. aug. 2006 13:42

Fagmiljø som vil ha pengar for å utvikla nye læringsformer som byggjer på informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kan no søkja om pengar frå ein pott på 4,5 millionar kroner. Det er summen Universitetsstyret har løyvd til fleksibel læring. - Utlysinga for 2007 dekkjer både ordinære studietilbod og etter- og vidareutdanning, opplyser teamleiar for Fleksibel læring ved UiO, Edvin Bach-Gansmo til Uniforum.

Publisert 11. aug. 2006 14:45

Syttitalsdisco, musikalen "Cabaret" og visesongaren Lillebjørn Nilsen står på programmet under den ti dagar lange Studentfestivalen i Oslo(STUDiO). Festivalen blir opna i festivalteltet på Frederikkeplassen tysdag 15. august. - Eg vil ynskja både nye og gamle studentar hjarteleg velkomne til arrangementa både i Studentersamfundet Chateau Neuf og i festivalteltet, seier festivalsjef Pernille Mogensen.

Publisert 10. aug. 2006 15:20

Private meteorittjegere har kommet til Norge for å finne og selge biter til internasjonale samlere av meteoritten som falt ned over Østfold 14. juli i år. Direktør Elen Roaldset på Naturhistorisk museum etterlyser et presist lovverk for å stoppe "meteorittyveriene".