EVU-ansvarlige på HF lærte om relasjonsbygging

Relasjonsbygging er god markedsføring. Det er noe fire tilsatte ved Det humanistiske fakultet (HF) med ansvar for etter- og videreutdanning lærte i vårsemesteret.

PROFFE RELASJONSBYGGERE: Fra venstre: Mette Torp Christensen, Gry Anita Hemsing, Kristin Bech, Ane Ohrvik og Anne Bergvad.
Foto: Ola Sæther

De fire kvinnelige EVU-kontaktene fra HF deltok i et treningsprogram i relasjonsbygging ved rådgivningsselskapet Adhead Advice. Det var UNIVETT i Studieavdelingen som i fjor utlyste en konkurranse rettet mot alle etter- og videreutdanningsmiljøene (EVU) ved UiO om å delta i programmet. Idéen bak var å jobbe med relasjonsbygging som en metode for å markedsføre EVU på.

Fikk kartlagt lærernettverk

HF-kvinnene fant snart ut at det var best å samle seg om ett prosjekt. I tråd med UiOs satsing på Kunnskapsløftet hadde alle fire valgt samme målgruppe: lærerne og skoleverket.

- Vi ville finne ut hvordan vi best kunne kartlegge kontaktnettet vårt blant lærerne og konsentrerte oss om de åtte nærmeste fylkene. Basert på telefonintervjuer med lærere og andre innenfor skolesektoren utarbeidet vi et spørreskjema om hva slags tilbud lærerne ønsket seg. Vi fikk inn 575 svar, forteller Gry Anita Hemsing, studiekonsulent for EVU ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Treningsprogrammet pågikk fra februar til juni og ble avsluttet med et seminar i EVU-forum på UiO. Her fortalte de fire deltakerne om hva de hadde lært og gjort gjennom programmet for nærmere tredve EVU-kontakter ved UiO.

Tenker nytt om EVU

Alle fire er enige om at kurset var svært nyttig og at de lærte mye om nettverksbygging og markedsføring av EVU.

- Vi har hatt det så gøy og kommer til å fortsette på egenhånd, sier Hemsing. - Ulik tenkemåte mellom oss fra HF og den private rådgivningsbransjen var en stor utfordring til å begynne med, innrømmer Mette Torp Christensen, studieveileder ved studieseksjonen på HF. - Vi lærte å bli mer systematiske og profesjonelle, sier Kristin Bech, prosjektleder for EVU innen engelsk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

- Relasjonsbygging er utrolig viktig i EVU, men vi trenger ikke å sluke rått alt vi har lært. Men dette med å prioritere "quickwins", en betegnelse på det som tar kort tid og koster lite penger, er nyttig å vite. Det kan være noe så enkelt som å ta en telefon til en i fylkeskommunen, forteller Ane Ohrvik, studiekonsulent for fleksibel læring ved Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier.

Lærte å snakke sammen

- HF er et stort fakultet med mange fag, men gjennom dette treningsprogrammet har vi lært å snakke sammen. Vi har skjønt at vi kan ha stor nytte av å samarbeide om EVU og dele på nettverkene våre innenfor skolesektoren, sier Torp Christensen.

Ett konkret resultat av kurset er en liste med 600 e-postadresser til interesserte lærere og ansatte i de åtte fylkeskommunene.

Anbefaler metoden for hele UiO

- At det nå er kommet i stand kontakt og intern kommunikasjon på HF-fakultetet er en ekstra gevinst. Og kursdeltakerne har fått en metode å jobbe videre med. Jeg vil anbefale dette opplegget også for andre miljøer på UiO, sier Anne Bergvad, som er informasjonskonsulent ved UNIVETT og prosjektleder for treningsprogrammet.

Hun minner om at UNIVETT har utlyst stimuleringsmidler til nytenkning om EVU. Fristen er 15. september. Mer informasjon om utlysingen finnes på UNIVETTs hjemmeside (se nedenfor).

Emneord: Undervisning, EVU Av Lars Hoff
Publisert 29. aug. 2006 13:51 - Sist endret 10. des. 2008 14:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere