September

Publisert 29. sep. 2006 14:07

- Me treng omgrepet det samfunnsforpliktande universitetet som ein tredje veg mellom det borgarlege humboldtske universitetet og det marknadsstyrte universitetet. Det sa historieprofessor Knut Kjeldstadli i ein debatt i Forskarforbundets regi om framtida til norske universitet torsdag 28. september.

Publisert 28. sep. 2006 17:08

Kunnskapsminister Øystein Djupedal opna torsdag 28. september det nordiske Bologna-seminaret "Looking out! Bologna in a global setting" i Georg Sverdrups hus på Blindern. Formålet med seminaret er å finna ut korleis europeiske land skal kunna samarbeida med andre land om høgare utdanning.

Publisert 27. sep. 2006 10:09

Kunnskapsminister Øystein Djupedal har sendt et brev til Universitetet for miljø- og biovitenskap, Universitetet i Oslo og Norges forskningsråd og bedt om en redegjørelse for hvordan virksomhetene har fulgt opp saken om mistanke om uredelighet i forskning etter at den ble kjent ved den enkelte institusjon. Det går fram av en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Publisert 26. sep. 2006 15:53

- Det er ikkje overraskande at det er avslørt ei ny sak om mogleg forskingsfusk. Forsking er nemleg ei verksemd som akkurat som toppidretten er prega av enorm konkurranse, og samtidig har diverre styresmaktene neglisjert denne verksemda på statsbudsjetta gjennom mange år, seier Jan Helge Solbakk, som er professor i medisinsk etikk ved UiO.

Publisert 26. sep. 2006 15:22

- Sudbø var edderkoppen i nettverket. Han var bindeleddet og hadde kontroll på dataene. Derimot har forskeren som nå mistenkes for juks, ikke vært et slikt bindeledd, sier Bente Herstad, som er leder for Senter for utvikling og miljø (SUM) ved UiO.

Publisert 26. sep. 2006 11:11

Forskningsrådet har fra 1997 til 2006 tildelt ti millioner kroner til prosjekter ledet av forskeren som er mistenkt for forskningsfusk både ved Universitetet for miljø- og biovitenskap og ved UiO. Ledelsen ved UMB orienterte Forskningsrådet om at forskeren hadde sluttet i juni 2005. Men vi overså at den aktuelle forskeren også var leder for et prosjekt i programmet Etikk, samfunn og bioteknologi, skriver Forskningsrådet i en pressemelding. NFR og adm. dir. Arvid Hallén forventer nå at også de NFR-finansierte prosjektene vil inngå i de to universitetenes gransking.

Publisert 25. sep. 2006 20:54

Ein 48 år gamal forskar med andrestilling på Senter for utvikling og miljø på UiO og med hovudstilling på Universitetet for miljø- og biovitskap er mistenkt for forskingsfusk. - Det er svært tragisk det som har skjedd og at det skjer så kort tid etter Sudbø-saka. No har UiO eit omdømeproblem som me må arbeida for å retta opp, seier rektor Geir Ellingsrud til Uniforum.

Publisert 25. sep. 2006 10:46

Den japanske satellitten Solar B ble skutt opp fra Uchinoura Space Center fredag 22. september klokken 23.36 norsk tid. Institutt for teoretisk astrofysikk ved UiO har under ledelse av professor Viggo Hansteen bygget opp det europeiske datasenteret for satellitten og deltar vitenskapelig og teknisk i hovedinstumentet EIS (EUV Imaging Spectrometer).

Publisert 22. sep. 2006 15:04

Hun er svigerdatter av en avdød statsminister, og hennes forrige jobb var å skrive taler for en nå avgått statsminister. Nå vil Universitetet i Oslos nye kommunikasjonsdirektør bygge opp institusjonens omdømme og fortelle samfunnet at universitetet er bedre enn sitt rykte.

Publisert 22. sep. 2006 13:32

Kronprins Haakon blei helsa med rapp frå Emir Mulaosmanovic då han besøkte bua til forskingsprosjektet Kulturell kompleksitet (CULCOM) på Forskingstorget fredag 22. september.

Publisert 21. sep. 2006 16:53

Fra 1. juni i år gikk prisene i UiOs personalkantiner opp ca. 14 prosent som følge av de ikke lenger er unntatt moms. Personaldirektør ved UiO, Elisabeth Halsen, forteller at spørsmål om subsidier nå er blitt reist av flere.

Publisert 21. sep. 2006 11:50

Folk husker dem fra den gang de satt på bakerste benk og vekselvis kyssa og vekselvis stilte intrikate spørsmål til foreleser. Siden har de forsket sammen og publisert sammen og fått priser sammen. Og kyssinga - den har de selvfølgelig fortsatt med.

Publisert 21. sep. 2006 11:38

Det blåser historiske vinder over Det teologisk fakultet i disse dager: For første gang stiller to kandidater til direkte valg på ny dekan. Valget blir det første elektroniske valg av denne typen ved UiO og finner sted 16. og 17. oktober.

Publisert 21. sep. 2006 09:28

- UiOs nettsted gjenspeiler ikke den akademiske kvaliteten som universitetet står for. UiO vil framstå som en attraktiv studieplass og som dyktig på forskning, og da holder det ikke med et middelmådig nettsted, sier John Baarli, UiOs webredaktør og tilknyttet Informasjonsavdelingen.

Publisert 20. sep. 2006 14:09

Teknisk direktør ved UiO, Frode Meinich, vil ta seg av beredskapen ved praktiske kriser, men ønsker at universitetsledelsen tar seg av omdømme- og informasjonskriser. - Beredskapsplanen for UiO sentralt må oppdateres, sier han.

Publisert 18. sep. 2006 12:56

Styret for Ludvig Holbergs minnefond har vedtatt å tildele Holbergs internasjonale minnepris for fremragende vitenskapelig arbeid for 2006 til professor emeritus Shmuel N. Eisenstadt (83) ved Det hebraiske universitet i Jerusalem i Israel. Prisen blir delt ut til fremragende vitenskapelig arbeid innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Den har en verdi på 4,5 millioner kroner. Linda Wedlin (31) fra Universitetet i Uppsala får Nils Klim-prisen for yngre nordiske forskere.

Publisert 15. sep. 2006 15:54

Solobservatoriet Solar B skal skytes opp fra Japan 22. september. Med dette vil forskerne få ny innsikt i prosessene på sola. Norge blir bindeleddet mellom satellitten og solforskere verden over. Institutt for teoretisk astrofysikk på UiO får en sentral rolle i prosjektet, skriver Norsk Romsenter i en pressemelding.

Publisert 15. sep. 2006 11:39

Om få år kan alle få sin eigen heimerobot. Den kan fungera saman med ein familie eller ein pleietrengjande. Dette er ikkje science-fiction, men reell forsking for forskar Lena Mariann Garder og førsteamanuensis Mats Høvin. Begge deltar i forskingsgruppa "Robotikk og intelligente system" (ROBIN) ved Institutt for informatikk, UiO. Fredag 15. september viser dei fram roboten Erna på Birkeland innovasjonsdag.

Publisert 14. sep. 2006 12:09

Tidlegare sametingspresident,samiskprofessor Ole Henrik Magga er tildelt UiOs menneskerettspris for 2006. Det vedtok Universitetsstyret denne veka. - Eg synest det er gledeleg at mitt gamle og eigentlege universitet verdset arbeidet mitt så høgt at det vil meg ein pris for det, seier ein overraska og glad Ole Henrik Magga til Uniforum.

Publisert 14. sep. 2006 11:09

Et av værelsene i Quislings gamle "førerresidens", Villa Grande, var fylt til trengsel en søndag nylig, da den siste gjenlevende fra fangeskipet Donau fortalte sin rystende historie.

Publisert 14. sep. 2006 09:16

Den bengalske sangeren Kenaram Das Baul opptrer på "Lunsj med kultur" fredag 15. september klokka 12.15. Han er sanger og musiker innenfor den bengalske baultradisjonen og synger utelukkende på bengali. Dessuten er han en av ganske få bauler som fremdeles synger tradisjonelle sanger og lever på den "gamle" måten. Pengene til livsopphold for ham selv og den lille familien skaffes til veie ved at han hver dag synger på toget. Togets passasjerer gir det de vil og kan, skriver forfatteren Wera Sæther i en omtale av musikeren.

Publisert 11. sep. 2006 15:16

UiO-tilsette må melda frå om alle sidegjeremål som kan gå ut over hovudstillinga på universitetet. I framtida vil det ikkje bli lovleg å utføra slike gjeremål utan ein skrifteleg avtale med universitetet. Oppdrag og aktivitetar som blir gjorde i fritida blir ikkje omfatta av det nye regelverket. - Det skal ikkje vera tvil om kven ein UiO-tilsett tener, understrekar universitetsdirektør Hanne Harlem.

Publisert 8. sep. 2006 12:57

Jon Storm-Mathisen og Farrukh A. Chaudhry stråler som den klareste høstsol, klapper hverandre på skuldrene og ler. En gang var de lærer og elev, nå er de forskerkolleger med kunnskap om den menneskelige hjerne hinsides de flestes forstand. I år er begge Jahre-prisvinnere.

Publisert 8. sep. 2006 10:09

Dei norskpakistanske studentane føler seg framande overfor drikkekulturen til dei norske studentane, medan norskvietnamesiske studentar blir bedne om medlemskort når dei går på norske utestader. Somaliske studentar møter derimot ei meir open og fordomsfri haldning på studiestadene. Det fortel Mohammad Usman Rana, Thuy Mi Nguyen og Ilham Hassan som er talspersonar for Pakistansk studentersamfunn, Vietnamesisk studentforening i Oslo og Somalisk studentforening.

Publisert 7. sep. 2006 09:14

UiO-tilsette som arbeider i Gaustadalléen 25 (Veglaboratoriet) krev at det blir sett opp eit fotgjengarregulert trafikklys slik at dei kan kryssa Problemveien utan at dei risikerer å bli påkjørte av trikken eller av bilane. - Me lever i livsfare kvar gong me skal gå til og frå arbeidsplassen vår eller til Blindern. Det seier verneombod Per Leikvang i Økonomi- og planavdelinga og professor Dagfinn Worren i Norsk Ordbok.