- Ingen parallell til Sudbøsaken

- Sudbø var edderkoppen i nettverket. Han var bindeleddet og hadde kontroll på dataene. Derimot har forskeren som nå mistenkes for juks, ikke vært et slikt bindeledd, sier Bente Herstad, som er leder for Senter for utvikling og miljø (SUM) ved UiO.

- Det er usedvanlig kjedelig at det stilles spørsmål ved forskningen vår. Vi er alle preget av det som har skjedd, særlig de som har jobbet tett sammen med mannen som er mistenkt for forskningsjuks. Det er funnet svakheter i arbeidet hans. Dette har kommet som et sjokk på oss alle, men holdningen vår er at vi avventer arbeidet til granskningskommisjonen før vi trekker noen konklusjon. Kommisjonen skal nå gjennomgå alle arbeidene hans, sier Bente Herstad, lederen for Senter for utvikling og miljø (SUM) ved Universitetet i Oslo.

Hun poengterer at denne saken ikke har noen som helst paralleller til Sudbø-saken.

- Jeg har lest granskingsrapporten om Sudbø. Sudbø satt som en edderkopp i nettverket og var bindeleddet mellom forskerne og hadde kontroll på alle dataene. Forskeren vår har jobbet med andre, men han har verken kontrollert eller vært noe bindeledd. Det er en vesentlig forskjell.

Tallslurv

Da SUM ved Universitetet i Oslo fikk presis informasjon av Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås om mangelfulle data, gjennomgikk de alle arbeidene hans og sjekket datamaterialet til en artikkel som skulle trykkes i et velrennomert internasjonalt tidsskrift. Artikkelen ble trukket i siste liten før publisering.

Han leverte dataene først etter mange purringer. Bente Herstad påpeker at det var under tilsvarende stressende forhold ved Universitetet for miljø- og biovitenskap at han ikke kunne gjøre greie for dataene sine.

Fra laboratorieundersøkelsene skulle han trekke ut dataserier til statistiske analyser. Granskingen på SUM avdekket at han har foretatt sorteringer og endringer i dataene, men han har ikke klart å fremlegge noen dokumentasjon for disse endringene på ett av sine arbeider som ble gjort i 2003.

- Da begynner folk å spekulere på om han har pyntet på dataene eller bare rotet med papirene. Forskeren sier selv at han ikke husker noe. Da vi ba om hele datagrunnlaget, så vi at det var mangelfullt. Vi sendte derfor materialet til to uavhengige eksperter for å få mistanken bekreftet eller avkreftet. Resultatet av granskingen vår var at den vitenskapelige dokumentasjonen var så mangelfull at dataene ikke kunne brukes, forteller Bente Herstad.

Ingen unnskyldning

Hun fikk rapporten fra kommisjonen i midten av juni. De hadde et møte med forskeren i månedsskiftet juni-juli. På grunn av uklarhetene ble prosjektengasjementet hans ved Universitetet i Oslo ikke fornyet. Han sa da selv opp sin stilling som professor 2.

- Uansett om professorer er distré eller ikke, skal de ha orden på dataene sine. Her har rutinene sviktet. Det er ingen unnskyldning for dette.

Spørsmålet er nå om forskeren har rotet med tallmaterialet flere ganger. Universitetene i Oslo og på Ås har derfor satt ned en felles granskingskommisjon som skal gå igjennom alle arbeidene hans.

Skades ikke

I motsetning til ved Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås, der en doktorgradsstudent måtte gjøre en del av arbeidet på nytt, har avsløringen ikke ført til de samme konsekvensene for Universitetet i Oslo.

- Vi har to doktorgradsstudenter som har hatt et tett samarbeid med forskeren. Men studentene har stått for all datainnhentingen og analysene selv. Så vi sitter ikke og svetter, men føler oss veldig trygge.

- Har dere fortsatt kontakt med forskeren?

- Vi har kontakt med ham. Han synes dette er ille. Han visste at saken skulle offentliggjøres, men ingen av universitetene ønsker at navnet skal offentliggjøres av hensyn til familien hans. Dessuten håper han at granskingen får et positivt resultat for ham, forteller Bente Herstad ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo.

Vil være anonym

Uniforum har fått kontakt med en av forskerne som tidligere har hatt et forskningssamarbeid med forskeren som er anklaget for juks, men vedkommende ønsker ikke å stå frem med navn.

- Jeg har ingen kommentarer til dette. Jeg regner med å bli kontaktet av kommisjonen når den blir opprettet. Da skal de få all den informasjonen de trenger. Utover det vil jeg ikke kommentere saken. Jeg vil understreke at forskeren ikke er dømt, men mistenkt for misligheter. Disse eventuelle mislighetene har ikke noe med meg å gjøre, sier den tidligere forskeren ved Universitetet i Oslo.

Emneord: Forskning, Etikk Av Yngve Vogt
Publisert 26. sep. 2006 15:22 - Sist endret 10. des. 2008 15:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere